Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Białka sojowe i lipidy w surowicy

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zgłaszając wyniki metaanalizy wpływu białka sojowego na poziomy lipidów w surowicy (wydanie 3 sierpnia), Anderson i wsp. [1] skomentowali pozycję American Heart Association (AHA) w tej kwestii. Wnioskiem z AHA Racjonalista oświadczenie dieta-serce z 1993 r. Było to, że chociaż istnieją dobre dowody na to, że białko sojowe może obniżać poziom cholesterolu w modelach zwierzęcych, skutki u ludzi, z kilkoma wyjątkami, nie są aż tak przekonujące. większość badań zawartych w analizie Anderson i in. nie wykazało znaczącego obniżenia poziomu cholesterolu lipoprotein o małej gęstości, jak miało to miejsce w przypadku dobrze kontrolowanego badania, które zostało wyłączone z metaanalizy, ale cytowane w raporcie AHA.3 Ponadto metaanaliza nie wykazuje znaczący efekt u osób z poziomem cholesterolu w osoczu poniżej 200 mg na decylitr, główna grupa populacji, do której skierowano raport AHA. Bez względu na zasadność metaanalizy, nie jest rozsądne korzystanie z takich uśrednionych informacji, aby spożywać konkretne zalecenia żywieniowe dla społeczeństwa, a nie dla osób o wysokim stężeniu cholesterolu w surowicy.
Z drugiej strony umiarkowane stosowanie białka sojowego jest zgodne z dietetycznymi wytycznymi AHA, jeśli produkty spożywcze na bazie soi zawarte są w ogólnie zrównoważonej diecie. Na podstawie mocniejszych i szerszych dowodów niż te zawarte w metaanalizie, zalecenia te wymagają ograniczenia spożycia tłuszczu zwierzęcego, który jest związany z białkiem zwierzęcym, oraz spożywania większej ilości warzyw i owoców. Artykuł Andersona i in. mogą odpowiednio służyć zwrócenie uwagi czytelników na to, aby uznać białko sojowe za opcję żywnościową. Podobnie jak w przypadku innych badań nad konkretną żywnością, AHA obawia się, że raporty medyczne mogą skupiać się na pojedynczym składniku odżywczym i tym samym odwracać uwagę od ustalonych, szerszych zasad żywienia.
Ponadto potrzeba więcej informacji na temat mechanizmów przypuszczalnego działania białka sojowego na lipidy w surowicy. Na przykład, jeśli roślinne składniki estrogenowe produktów sojowych są ważne, zgodnie z sugestią, konieczne będzie zrozumienie ich ogólnego działania biologicznego, w tym możliwego ryzyka związanego z wysokim spożyciem, jak również zmienności preparatów sojowych w odniesieniu do zawartości takich estrogenów. Oczekuje się, że Komitet Odżywiania AHA opracuje bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące spożycia produktów sojowych w miarę gromadzenia informacji z badań.
Ronald M. Krauss, MD
Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA 94720
Alan Chait, MD
University of Washington, Seattle, WA 98195
Neil J. Stone, MD
Northwestern University Medical School, Chicago, IL 60611
3 Referencje1. Anderson JW, Johnstone BM, Cook-Newell ME. Metaanaliza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy surowicy. N Engl J Med 1995; 333: 276-282
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Chait A, Brunzell JD, Denke MA, i in. Uzasadnienie oświadczenia dieta-serce American Heart Association: raport Komisji Żywienia. Circulation 1993; 88: 3008-3029
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3 Grundy SM, Abrams JJ. Porównanie działań białka sojowego i kazeiny na metabolizm lipoprotein osoczowych i cholesterolu u ludzi. Am J Clin Nutr 1983; 38: 245-252
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają:
Do redakcji: Krauss et al. zauważmy, że większość badań zawartych w naszym raporcie1 nie wykazała znaczącego zmniejszenia stężenia cholesterolu lipoproteinowego o niskiej gęstości w surowicy. Metaanalizy zostały opracowane z myślą o kwestiach klinicznych w przypadku rozbieżności między badaniami.2 Tradycyjne recenzje opierają się głównie na osobistych osądach i podlegają uprzedzeniom autorów.3 Metaanalizy zwykle koncentrują się na pojedynczych klinicznych pytaniach2. celem tego podejścia jest zwiększenie siły testów istotności poprzez połączenie wyników różnych badań, a tym samym wzmocnienie wniosków dotyczących skuteczności leczenia.
Często pojedyncze badania mają zbyt mały rozmiar lub zakres, aby wykryć znaczące efekty. Proces łączenia stosowany w metaanalizie bada wagi w celu zmaksymalizowania dokładności oszacowań średniego efektu. Takie oszacowania są ważnym wskaźnikiem ogólnej skuteczności leczenia i mogą pomóc w rozwiązaniu niespójności między wynikami poszczególnych badań .4,5
Chociaż nasza konkluzja, że spożycie białka sojowego znacząco obniża stężenie cholesterolu w surowicy, jest poparta metaanalizą, przeszkoleni naukowcy kliniczni prawdopodobnie wyciągnęliby podobne wnioski z tych danych, nawet bez statystyk. W 34 z 38 kontrolowanych badań klinicznych (89 procent) stężenia cholesterolu w surowicy spadły bardziej w przypadku białka sojowego niż w przypadku leczenia kontrolnego; w 4 badaniach, w których nie odnotowano redukcji, początkowe wartości cholesterolu w surowicy wynosiły średnio 185 mg na decylitr. Nieważone zmniejszenie netto cholesterolu w surowicy – średnia redukcja uzyskana bez ważenia dla wielkości próby lub wariancji – wyniosła 10,0 procent, a liczba była bardzo podobna do ważonej redukcji netto o 9,3 procent.
Nasze obserwacje1, że obniżenie stężeń cholesterolu w surowicy u pacjentów przyjmujących białko sojowe jest silnie skorelowane z podstawowymi stężeniami cholesterolu w surowicy ma ważne implikacje kliniczne; osoby z umiarkowaną do ciężkiej hipercholesterolemią prawdopodobnie przyniosą znaczne korzyści. Jednak nawet ci, którzy mieli stężenie cholesterolu w surowicy poniżej 200 mg na decylitr, szacowali spadek stężenia cholesterolu w lipoproteinach o małej gęstości o 7,7%.
James W. Anderson, MD
Bryan M. Johnstone, Ph.D.
Margaret E. Cook-Newell, MS, RD
University of Kentucky, Lexington, KY 40536-0086
5 Referencje1. Anderson JW, Johnstone BM, Cook-Newell ME. Metaanaliza wpływu spożycia białka sojowego na lipidy surowicy. N Engl J Med 1995; 333: 276-282
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Goodman SN. Czy kiedykolwiek miałeś metaanalizę, której nie lubiłeś. Ann Intern Med 1991; 114: 244-246
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Abramson JH. Metaanaliza: przegląd za i przeciw. Public Health Rev 1990, 18: 1-47
MedlineGoogle Scholar
4. DerSimonian R., Laird N. Metaanaliza w badaniach klinicznych Control Clin Trials 1986; 7: 177-188
Crossref MedlineGoogle Scholar
5. Krajowa Rada ds. Badań. Łączenie informacji: zagadnienia statystyczne i możliwości badań. Washington, DC: National Academy Press, 1992.
Google Scholar
(3)
[więcej w: artefakty ruchowe, stomatolog mokotów, alfa pvp skutki uboczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Białka sojowe i lipidy w surowicy”

 1. Justyna Says:

  Dieta jest ważna,

 2. Jędrzej Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu drzwi chłodnicze[...]

 3. Glyph Says:

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 4. Nataniel Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do rehabilitacja[...]

 5. Anastazja Says:

  Medycyna sryna…

Powiązane tematy z artykułem: alfa pvp skutki uboczne artefakty ruchowe stomatolog mokotów