Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Zakażenie Sabiá nabyte w laboratorium

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W artykule redakcyjnym (wydanie 3 sierpnia) Drs. Murphy i Johnson zalecają dokładne przeanalizowanie przyczyn wypadku laboratoryjnego na Uniwersytecie Yale latem 1994 roku. W rzeczywistości, wkrótce po incydencie, Yale zażądał dwóch recenzji, jednej przez wewnętrzny komitet ds. Bezpieczeństwa biologicznego wybitnych naukowców z Yale, a drugi przez zewnętrzny komitet recenzujący wybitnych amerykańskich naukowców zwołany na prośbę Yale przez Centers for Disease Control and Prevention. Obie te pomocne i konstruktywne przeglądy ustaliły ludzki błąd jako główny czynnik incydentu i zaleciły poprawę procedur laboratoryjnych, aby zapobiec nawrotowi. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Zakażenie Sabiá nabyte w laboratorium

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

O Neill i in. (Wydanie 17 sierpnia) opisał radiograficzny sposób wykrywania rozdzielania prętów w wypukłych zastawkach mitralnych Björk-Shiley, który miał rozsądną czułość (83 procent) i wysoką swoistość (99,7 procent). Autorzy sugerują, że metoda ta może być przydatna do badań przesiewowych pacjentów z tego rodzaju mechanicznym zastawieniem serca, ponieważ planowe usunięcie zaworów z wadą w jednej z nóg rozpórki wyjściowej zapobiegnie śmierci z powodu późniejszej mechanicznej awarii drugiej nogi.
Alternatywą dla badań przesiewowych jest bezpośrednia operacja planowa bez badania przesiewowego z jednej strony i oczekująca ocena (obserwacja) z drugiej strony. Bezpośrednia operacja niesie ryzyko śmiertelności operacyjnej, a obserwacja niesie ze sobą łączne ryzyko uszkodzenia mechanicznego z towarzyszącą wysoką śmiertelnością. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Zakażenie Sabiá nabyte w laboratorium

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Thomas i Lowitt (wydanie 3 sierpnia) opisują 41-letnią kobietę zażywającą kokainę, u której wystąpił udar niedokrwienny z powodu niedrożności prawej tętnicy środkowej mózgu, udokumentowanej przez angiografię. Jako ćwiczenie w rozwiązywaniu problemów klinicznych niniejsze sprawozdanie jest niepełne i zawiera błędne wnioski. Po pierwsze, pacjent opisywany jest jako mający afazję i niedowład połowiczy, kombinację, która występuje tylko w podgrupie osób leworęcznych z dominacją prawej półkuli mowy. Dlatego niezbędne jest dostarczenie informacji o ręczności i charakterystyce zakłóceń mowy. Po drugie, nie opisano innych deficytów neurologicznych, nie podano opisu ostatecznej lokalizacji i wielkości zawału w tomografii komputerowej (CT) i nie podano informacji o napełnianiu naczyń soczewkowatych na angiografii. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Zakażenie Sabiá nabyte w laboratorium

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Zgłaszając wyniki metaanalizy wpływu białka sojowego na poziomy lipidów w surowicy (wydanie 3 sierpnia), Anderson i wsp. [1] skomentowali pozycję American Heart Association (AHA) w tej kwestii. Wnioskiem z AHA Racjonalista oświadczenie dieta-serce z 1993 r. Było to, że chociaż istnieją dobre dowody na to, że białko sojowe może obniżać poziom cholesterolu w modelach zwierzęcych, skutki u ludzi, z kilkoma wyjątkami, nie są aż tak przekonujące. większość badań zawartych w analizie Anderson i in. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries