Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Czas po czasie – konsekwencje polityki zdrowotnej w studium przypadku trzech pokoleń cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2018

Inne – takie jak opieka prenatalna, nauczanie umiejętności rodzicielskich i wspieranie rodzin w pierwszych latach życia dziecka – stanowią długoterminowe inwestycje . Podmioty świadczące opiekę zdrowotną najwyraźniej nie mogą podjąć się tych wszystkich działań, a niektóre z nich uważane są za opiekę zdrowotną (np. Edukacja na temat profilaktyki), mogą być wykonywane lepiej i bardziej efektywnie przez innych. W takich przypadkach organizacje opieki zdrowotnej mogą rozważyć skierowanie części swoich zasobów do innych organizacji, które mogą najlepiej wykonywać te czynności. Co najmniej podmioty świadczące opiekę zdrowotną mogą zadbać o to, aby te działania zwiększające wartość miały miejsce i by były skoordynowane z zapewnieniem tradycyjnej opieki klinicznej. Przykładem jest zintegrowanie w warunkach klinicznych personelu, który może pomóc w zaspokojeniu potrzeb społecznych, takich jak brak mieszkania lub dostęp do odpowiedniej żywności.
W trakcie naszej kariery nauczyliśmy się wiele od naszych pacjentów i uważamy, że ci trzej pacjenci z jednej rodziny oferują ważną lekcję dla przyszłej pracy. Nie uważamy, że lekcja jest inna po obu stronach Atlantyku. Nie możemy myśleć o przeprojektowaniu opieki zdrowotnej bez myślenia o działaniach, które będą miały wpływ na czynniki społeczne, które są powiązane ze zdrowiem – i które w ten sposób wpływają na wydatki na opiekę zdrowotną. Podejście, które popieramy, nie jest miłością; to jest strategia. Wierzymy, że to nasza najlepsza nadzieja na to, że od teraz jedno czy dwa pokolenia linia fabuły rodziny Muriel, Janine i Joshua jest inna.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nazwy pacjentów i inne dane identyfikacyjne zostały zmienione w celu ochrony ich prywatności.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Camden Commissioning Group, Camden, Wielka Brytania (CS); i Press Ganey Associates, Brigham and Women s Hospital, Harvard Medical School i Harvard School of Public Health – wszystko w Bostonie (THL).

Materiał uzupełniający
Powołując się na artykuły (3)
Zamknij Cytowanie artykułów
Komentarze (3)
[patrz też: edukacja zdrowotna definicja, levitra bez recepty, polcortolon ]
[hasła pokrewne: fsh cena badania, fizjoterapia uroginekologiczna, higienizacja zębów cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia uroginekologiczna fsh cena badania higienizacja zębów cena