Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Dochodzenie w sprawie kontaktu domowego w celu wykrycia gruźlicy w Wietnamie ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Liczba osób, które musiałyby zostać poddane badaniu przesiewowemu, aby wykryć jeden dodatkowy zarejestrowany przypadek gruźlicy z wynikiem dodatnim wymazy, wynosił 92,3 (95% CI, 72,8 do 125,9). W analizach post hoc zgon z jakiejkolwiek przyczyny odnotowano w 60 z 10 069 kontaktów (0,6%) w okręgach interwencyjnych i 265 z 15 638 kontaktów (1,7%) w okręgach kontrolnych (ryzyko względne, 0,60, 95% CI, 0,50 do 0,80; P <0,001) (tabele S6 i S7 w dodatkowym dodatku). Według doniesień innych członków gospodarstwa domowego gruźlica została zdiagnozowana przed śmiercią w 16 z 60 kontaktów (27%) w okręgach interwencyjnych i 41 z 265 kontaktów (15%) w okręgach kontrolnych (Tabela S8 w Dodatku Uzupełniającym). Zgodnie z ustną autopsją gruźlicę płuc jako przyczynę śmierci odnotowano w 3 z 56 kontaktów (5%) w okręgach interwencyjnych iw 11 z 150 kontaktów (7%) w okręgach kontrolnych (tabele S9 i S10 w dodatkowym dodatku ). Wyniki leczenia w przypadku kontaktów, u których rozwinęła się gruźlica, były podobne wśród osób, które zostały zarejestrowane jako mające gruźlicę w dwóch grupach badawczych (Tabela S11 w dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
W tej randomizowanej próbie badania kontaktów z gospodarstwami domowymi jako strategii aktywnego rozpoznawania przypadków gruźlicy, stwierdziliśmy, że interwencja miała korzystny wpływ na szereg ważnych wyników zdrowotnych. Skumulowana częstość występowania zarejestrowanych przypadków gruźlicy była ponad dwukrotnie większa, gdy przeprowadzono aktywne badania przesiewowe w kierunku choroby, niż w przypadku stosowania standardowych pasywnych metod wykrywania przypadków. Efekt był większy w przypadku kontaktów zarejestrowanych pod kątem wymazu. Badanie kontaktu wiązało się również z wyższym odsetkiem ukończenia leczenia wśród zdiagnozowanych kontaktów. Zwiększony wskaźnik wykrywania przypadków zaobserwowany wśród kontaktów domowych w grupie interwencyjnej ma znaczenie kliniczne i znaczenie dla zdrowia publicznego, ponieważ wypełnia ważną lukę w dowodach .8,9,17
Badanie to stanowi dowód na poparcie ekspansji ukierunkowanych strategii wyszukiwania przypadków w kontaktach domowych. W analizie post hoc stwierdziliśmy, że umieralność z jakiejkolwiek przyczyny była niższa w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej, chociaż mechanizm zmniejszania umieralności nie jest jasny i może być związany ze zwiększoną opieką. Dalsze badania są uzasadnione, aby zbadać to odkrycie.
Nasze badanie ma wiele ograniczeń. Po pierwsze, pomimo projektu randomizacji według powiatu, zaobserwowaliśmy pewne różnice między grupami w charakterystyce gospodarstw domowych. Chociaż większość cech demograficznych była podobna, średnia wielkość gospodarstwa domowego w okręgach kontrolnych była wyższa niż w okręgach interwencyjnych (3,9 osoby vs. 3,3 osoby), a niższy odsetek kontaktów w okręgach kontrolnych odnotował wcześniejszą historię gruźlicy (1,9 % vs. 2,7%). Te zaobserwowane różnice są trudne do wytłumaczenia. Zapewnia to jednak, że wskaźniki rekrutacji były podobne w obu grupach, a dostosowanie do historii leczenia spowodowało bardzo niewielkie zmiany w szacunkowym wpływie. Po drugie, nie byliśmy w stanie potwierdzić diagnozy gruźlicy w przypadkach, które nie zostały wymienione w krajowym programie walki z gruźlicą, więc nasza szacowana wydajność prawdopodobnie będzie zaniżona
[hasła pokrewne: anatomia palpacyjna, depresja objawy i leczenie, poradnia otolaryngologiczna ]
[przypisy: encyklopedia zdrowia, badania prenatalne koszt, aktualne wystepowanie grzybow ]

Tags: , ,

No Responses to “Dochodzenie w sprawie kontaktu domowego w celu wykrycia gruźlicy w Wietnamie ad 6”

 1. Igor Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: integracja sensoryczna[...]

 2. Melania Says:

  Jestem w ciąży

 3. Antonina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Psycholog[...]

 4. Capital F Says:

  wydaje mi się, że miałam kiedyś coś takiego

 5. Adrian Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kosmetyka pielęgnacyjna[...]

 6. Wojciech Says:

  mononukleoza

Powiązane tematy z artykułem: aktualne wystepowanie grzybow badania prenatalne koszt encyklopedia zdrowia