Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Dochodzenie w sprawie kontaktu domowego w celu wykrycia gruźlicy w Wietnamie ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Ta pasywna analiza przypadku zakłada, że większość osób z gruźlicą ostatecznie poszuka opieki z powodu swoich objawów.6 Badania rozpowszechnienia, w tym w Wietnamie, sugerują, że to wieloletnie założenie nie jest uzasadnione, ponieważ wiele osób w społeczności, które mają pozytywne wyniki w przypadku gruźlicy na mikroskopii rozmytej plwociny (gruźlica z wynikiem rozmytym), a zatem są zakaźne, nie mają typowych objawów choroby. W związku z tym czynne ustalenie przypadku jest uznawane za zasadniczą strategię przyspieszania kontroli gruźlicy w wysokich stężeniach. ustawienia rozpowszechnienia .5,8-12 Kontakty domowe pacjentów leczonych z powodu czynnej gruźlicy są obarczone dużym ryzykiem choroby, a także są łatwo dostępne dla programów leczenia gruźlicy.13 Mimo że badanie kontaktów było elementem kontroli gruźlicy w krajach o wysokim dochodzie i niskim wskaźniku wiek, 14,15 jego wdrożenie w warunkach wysokiej rozpowszechnienia pozostaje ograniczone16. Brak wysokiej jakości dowodów potwierdzających skuteczność dochodzenia w sprawie kontaktów z gospodarstwami pozostaje istotną przeszkodą w realizacji takiej strategii .8,9,17 ZAMSTAR (Zambia- RPA – gruźlica i redukcja AIDS) w południowej Afryce, która oceniła złożoną interwencję przesiewową, aby zająć się badaniem gruźlicy i zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) wśród kontaktów domowych pacjentów z gruźlicą, nie wykazała istotnego zmniejszenia częstości występowania populacji gruźlicy.18 Wykazano, że badania przesiewowe oparte na objawach zwiększają wykrywanie przypadków w Jednak w badaniach z randomizacją nie ma danych dotyczących skuteczności dodawania aktywnego badania przesiewowego do tradycyjnego przypadku biernego w przypadku kontaktów z zakażonymi osobami17.
Przeprowadzając badanie Active Case Finding in Tuberculosis (ACT2), staraliśmy się określić ilościowo wpływ aktywnego wyszukiwania przypadków, w porównaniu ze standardowym tylko przypadkiem biernym, wśród domowych kontaktów pacjentów z gruźlicą w warunkach wysokiego rozpowszechnienia.
Metody
Oprawa
Wietnam jest krajem o średnim dochodzie w Azji Południowo-Wschodniej o wysokim rozpowszechnieniu gruźlicy. W 2015 r. Odnotowano 102676 zarejestrowanych przypadków gruźlicy w tym kraju, a szacowano, że gruźlica dotknęła dodatkowe 30 000 osób bez odpowiedniego leczenia.1,4 Występowanie HIV / AIDS wśród ludności w populacji wynosi mniej niż 0,5%. 21,22
Badana populacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Mapa miejsc rekrutacji w ośmiu prowincjach w Wietnamie. Spośród 112 okręgów w tych prowincjach wybrano 70 powiatów miejskich i wiejskich, w tym dzielnice w dwóch największych miastach, Hanoi i Ho Chi Minh. Spośród tych okręgów 36 zostało przydzielonych do grupy interwencyjnej, a 34 do grupy kontrolnej. Dzielnice w Hanoi City były uprawnione do włączenia, jeśli leżały w granicach miasta przed jego połączeniem z sąsiednią prowincją Ha Tay w 2008 roku.
Badanie przeprowadzono w Wietnamie w okresie od października 2010 r. Do czerwca 2015 r. Zgodnie z randomizowanym, kontrolowanym klastrem projektem, w którym dzielnice (obszary samorządu lokalnego o średniej populacji wynoszącej około 500 000 w obszarach miejskich i 100 000 na obszarach wiejskich) były podstawową jednostką randomizacji
[przypisy: levitra bez recepty, metamina, ginekolog endokrynolog warszawa ]
[patrz też: centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja, artefakty ruchowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Dochodzenie w sprawie kontaktu domowego w celu wykrycia gruźlicy w Wietnamie ad”

 1. Marianna Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kabiny prysznicowe z brodzikiem[...]

 2. Jokers Grin Says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

 3. Thrasher Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dygestorium[...]

 4. Pinball Wizard Says:

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 5. Iwo Says:

  Article marked with the noticed of: usg żył[...]

 6. Wojciech Says:

  wielu Polaków decyduje się wyjechać do Czech na operację zaćmy

Powiązane tematy z artykułem: artefakty ruchowe centrum rehabilitacji kraków sanitas lublin rejestracja