Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Dochodzenie w sprawie kontaktu domowego w celu wykrycia gruźlicy w Wietnamie cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Badanie to przeprowadzono w 8 z 64 wietkańskich prowincjach: 2 na północy kraju, 2 w centrum i 4 na południu (ryc. 1). Wybrano prowincje miejskie i wiejskie, w tym dwa największe miasta (Hanoi i Ho Chi Minh). Spośród 112 okręgów w tych prowincjach wybrano 70, z prawdopodobieństwem wyboru proporcjonalnym do populacji (Tabela S1 w Dodatkowym dodatku, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Łączna populacja wybranych dzielnic wyniosła 1539 559 osób (18% całej wietnamskiej populacji) .23 Przestudiuj nadzór i procedury
Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną na Uniwersytecie w Sydney i komitet naukowy Wietnamskiego Ministerstwa Zdrowia. Uczestnicy badania lub ich rodzice wyrazili pisemną świadomą zgodę. Protokół badania (dostępny na stronie) został szczegółowo opisany.24
Pracownicy służby zdrowia w każdej przychodni rejonowej lub szpitalu zostali wyznaczeni do wykonywania interwencji w gospodarstwie domowym wraz ze standardowym znalezieniem przypadku pasywnego (grupa interwencyjna) lub standardowego poszukiwania przypadku biernego (grupa kontrolna), z rozwarstwieniem według prowincji. Losowo przypisaliśmy 36 okręgów do grupy interwencyjnej, a 34 do grupy kontrolnej.
Pierwsza osoba w gospodarstwie domowym, która w okresie badania otrzymała diagnozę gruźlicy, została zakwalifikowana jako pacjent indeksu. Uprawnieni pacjenci z indeksami mieli 15 lat lub więcej, mieli gruźlicę płuc z wymazem i brali udział w klinice gruźlicy w wybranej dzielnicy. Pacjenci bez kontaktów w gospodarstwie domowym zostali wykluczeni. Pacjenci byli rekrutowani kolejno, aż do osiągnięcia docelowego poziomu rekrutacji w obu grupach.
Pracownicy służby zdrowia przekazali pacjentom indeksu broszury zawierające informacje na temat gruźlicy i uzasadnienie badania. Pacjentów wskaźnikowych poproszono o zidentyfikowanie wszystkich kontaktów domowych i zaproszenie ich do udziału w przychodni. Kontakty w każdym wieku kwalifikowały się do rekrutacji, jeśli żyły w gospodarstwie domowym zajmowanym przez pacjenta indeksu w ciągu 2 miesięcy przed rozpoznaniem gruźlicy. Rekrutacja zarówno pacjentów z indeksem, jak i kontaktów nastąpiła w klinikach dystryktu.
Interwencje
Grupa interwencyjna
Członkowie personelu pracujący w Narodowym Programie Gruźlicy w uczestniczących okręgach zostali przeszkoleni w zakresie wdrażania interwencji. Osoby, które zapisano do okręgów interwencyjnych otrzymały pisemne informacje na temat gruźlicy i zostały zaproszone do udziału w badaniu przesiewowym w klinice okręgowej przy zapisie, a następnie po 6, 12 i 24 miesiącach. Podczas każdej wizyty przesiewowej ocena obejmowała kwestionariusz objawowy, badanie fizykalne i prostą radiografię klatki piersiowej. Kontakty zostały sklasyfikowane jako możliwe gruźlicy , jeśli zgłosiły kaszel lub plwociny przez co najmniej 2 tygodnie, hemoptysis w ciągu ostatniego miesiąca, lub jeśli członkowie personelu Narodowego Programu Gruźlicy wykryli nieprawidłowość miąższu na radiografii klatki piersiowej. Kontakty z możliwą gruźlicą przedłożyły trzy spontaniczne próbki plwociny do rozmazu i kultury prątków. Hodowlę prątków przeprowadzono na podłożu stałym (pożywka Löwenstein-Jensen) w czterech regionalnych laboratoriach referencyjnych, które poddano regularnej zewnętrznej kontroli jakości.
[podobne: wstyd przed dentystą, nzoz kraków, triamcynolon ]
[hasła pokrewne: fsh cena badania, fizjoterapia uroginekologiczna, bedicort g zamiennik bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Dochodzenie w sprawie kontaktu domowego w celu wykrycia gruźlicy w Wietnamie cd”

 1. Kazimierz Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kreatyna[...]

 2. Krystian Says:

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 3. Weronika Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do poznań psychiatra[...]

 4. Grzegorz Says:

  Widzę lekką poprawę

 5. Mental Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Odszkodowanie za wypadek śmiertelny[...]

 6. Pinball Wizard Says:

  Mam nadzieję że nastąpią jakieś zmiany w diagnozie

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty fizjoterapia uroginekologiczna fsh cena badania