Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Dochodzenie w sprawie kontaktu domowego w celu wykrycia gruźlicy w Wietnamie czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Rozpoznanie gruźlicy pomiędzy kontaktami zostało wykonane przez rutynowych pracowników klinicznych pracujących w ramach Narodowego Programu Gruźlicy, zgodnie z kombinacją standardowych kryteriów klinicznych, mikrobiologicznych i radiologicznych.25 Zdiagnozowane przypadki odnotowano w rejestrach klinicznych, a leczenie było bezpłatne. przez Narodowy Program Gruźlicy. Grupa kontrolna
Kontakty w klinikach kontrolnych nie zostały sprawdzone, ale wypełniono kwestionariusz i poproszono o powrót do kliniki na rozmowę kwalifikacyjną po 24 miesiącach. Pracownicy Narodowego Programu Gruźlicy przekazali kontakty z pisemnymi informacjami na temat gruźlicy i poinstruowali ich, aby szukali opieki w klinice gruźlicy, jeśli pojawią się typowe objawy choroby. Kontakty w obu grupach otrzymywały warunkowy przelew gotówkowy (1 USD) za każdą zaplanowaną wizytę w celu pokrycia kosztów podróży.
Wyniki badań
Podstawowym wynikiem badania był odsetek osób, które zostały zarejestrowane jako mające gruźlicę w Narodowym Programie Gruźlicy. Rejestracja była wymagana dla wszystkich osób, które miały co najmniej jedną rozmaz plwocinę, która była pozytywna na gruźlicę, która miała przetrwałe nacieki płucne, które nie reagowały na standardową antybiotykoterapię, lub która miała kliniczną diagnozę pozapłucnej gruźlicy.25 Aby ustalić obiektywną oszacowanie liczby zarejestrowanych przypadków gruźlicy, wykorzystaliśmy probabilistyczne powiązanie danych w sposób zaślepiony w celu zidentyfikowania zapisanych kontaktów domowych, których nazwiska zostały zarejestrowane w okręgowych rejestrach gruźlicy w okresie obserwacji26. (Dodatkowe szczegóły dotyczące tego procesu znajdują się w Dodatek dodatkowy.)
Analiza statystyczna
W pierwotnej analizie skuteczności porównano skumulowany uzysk rejestrowanych przypadków gruźlicy między zapisaniem a 900 dni (2,5 roku) po przyjęciu do grupy interwencyjnej, w porównaniu z grupą kontrolną. Wykorzystaliśmy model mieszanych efektów, aby uwzględnić klastrowanie na poziomie dystryktu i na poziomie gospodarstwa domowego. Dzielnice i wskaźniki w obrębie dzielnic były efektami losowymi, z przypisaniem do dwóch grup badawczych jako stały efekt.
Drugorzędnymi rezultatami była liczba osób, u których potwierdzono gruźlicę na podstawie rozmazu, hodowli lub testu reakcji łańcuchowej polimerazy, a także umieralności z dowolnej przyczyny, która została uwzględniona w analizie post hoc. W przypadku zmarłych pacjentów sekcje zwłok przeprowadzono zgodnie ze znormalizowanymi metodami (patrz Dodatek dodatkowy). Oprócz głównych nieskorygowanych analiz użyliśmy dostosowanego modelu, aby określić wpływ przeszłego leczenia na oszacowania efektu. Wśród kontaktów, u których rozwinęła się gruźlica, oceniano również standardowe wyniki leczenia WHO.
W przypadku obliczeń wielkości próby zakładaliśmy, że aktywna choroba zostanie zdiagnozowana w 2,3% bliskich kontaktów pacjentów z gruźlicą13 z wymazem i że 50% takich kontaktów nie będzie miało produktywnego kaszlu.4 Oszacowaliśmy, że badanie przesiewowe będzie identyfikować co najmniej 75% przypadków z przeważającą lub przypadkową gruźlicą, więc wskaźnik wykrywania przypadków w grupie interwencyjnej byłby o 25 punktów procentowych wyższy niż wskaźnik w grupie kontrolnej
[podobne: triamcynolon, levitra bez recepty, wstyd przed dentystą ]
[patrz też: leczenie lekomanii, nfz przegladarka skierowan do sanatorium, stomatologia estetyczna szczecin ]

Tags: , ,

No Responses to “Dochodzenie w sprawie kontaktu domowego w celu wykrycia gruźlicy w Wietnamie czesc 4”

 1. Cool Whip Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do psycholog w Rzeszowie[...]

 2. Mule Skinner Says:

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 3. Janina Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: suplement diety[...]

 4. Lilianna Says:

  Chcialoby sie w to wierzyc

 5. Buckshot Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do wanna z hydromasażem[...]

 6. Mule Skinner Says:

  możliwość badań klinicznych z Pratia

Powiązane tematy z artykułem: leczenie lekomanii nfz przegladarka skierowan do sanatorium stomatologia estetyczna szczecin