Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Innowacje w edukacji medycznej ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nasz system edukacji medycznej powinien być oceniany w odniesieniu do tych celów.3 Edukacja medyczna jest obecnie oceniana za pomocą miar procesowych (czy mieszkańcy otrzymują wystarczającą liczbę przypadków, wystarczające wykłady, wystarczającą ilość snu) lub wyniki pośrednie, takie jak wyniki egzaminu. Chociaż coraz więcej uwagi poświęca się ocenie kompetencji, zakłada się, że powiązania pomiędzy kompetencjami rezydentów a wynikami pacjentów są raczej niż zademonstrowane. Aby ocenić alternatywne procesy edukacji medycznej, potrzebujemy systemów rutynowej oceny znaczących rezultatów: jakości, dystrybucji i kosztów opieki świadczonej przez absolwentów naszych szkół i programów szkoleniowych. Podejścia oparte na wynikach mają dodatkową zaletę, polegającą na wspieraniu innowacji, ponieważ gdy sukces zależy od wyników, można próbować alternatywnych procesów.4 Po drugie, musimy zbadać fundamentalne zmiany w strukturze i treści edukacji medycznej. Optymalne podejście do szkolenia medycznego może znacznie różnić się od obecnej praktyki. Dysponując znaczącymi wynikami działań, możemy przeanalizować bardziej fundamentalne pytania, takie jak to, czy ukończenie szkoły medycznej lub szkolenia w miejscu zamieszkania powinno odbywać się w czasie lub w oparciu o kompetencje, niezależnie od tego, czy obecne rozgraniczenie specjalności i podspecjalności jest zgodne z potrzebami zdrowotnymi kraju, i które strategie nauczania są najlepsze dla realizacji programu nauczania, który zapewnia absolwentom, którzy mogą skutecznie służyć szerokim i zmieniającym się potrzebom zróżnicowanej publiczności. Potrzebne są również badania, które mogą pomóc w podjęciu decyzji o najbardziej przydatnym połączeniu klinicznych placówek szkoleniowych i najlepszych sposobach wykorzystania zmieniających się możliwości technologii informacji zdrowotnej. Rzeczywiście, rosnąca dostępność informacji medycznych w punkcie opieki może pozwolić nam na skrócenie czasu i kosztów tworzenia nowych lekarzy i przekierowanie niektórych zasobów w celu utrzymania praktyk obecnych lekarzy.
Po trzecie, można pilotować nowe modele finansowania edukacji medycznej. Jedną z przyczyn, dla których GME przyciąga tyle uwagi, jest to, że przepływa przez nią dużo pieniędzy. Obecnie Medicare (głównie) płaci szpitale (głównie) za szkolenie mieszkańców (wyłącznie lekarzy), używając historycznej formuły, która jest w dużej mierze niesprecyzowana do obecnych celów. Skuteczne zmiany wymagają opracowania i przetestowania lepszych metod. Innowacyjne eksperymenty w zakresie finansowania mogą obejmować kierowanie funduszy federalnych za pośrednictwem państwowych lub regionalnych konsorcjów skupiających się na potrzebach ludności, zastępując zwrot kosztów leczenia szpitalnego za pomocą kuponów, które absolwenci szkół medycznych przenoszą do wybranych miejsc szkoleniowych, lub zezwalając niektórym mieszkańcom (być może określanym przez specjalizację lub instytucję) na opłacanie rachunków. ich usług zamiast przyjmowania przez ich instytucje federalnego finansowania GME. Inne eksperymenty mogą ocenić wpływ wykorzystania większych płatności na bezpośrednich praktykantów w kierunku niedostosowanych specjalności lub obszarów geograficznych lub eliminacji stypendiów – lub nawet opłat za naukę – w przypadku subspecjalności, które są zbyt liczne5. Programy pilotażowe mogą również udzielać wsparcia w ramach studiów licencjackich, magisterskich i kontynuacyjnych edukacji – lub do niefizycznych – potencjalnie zwiększając efekt dźwigni inwestycji publicznych.
Fakt, że dzisiaj brakuje dowodów, nie oznacza, że nie możemy mieć dowodów na to, że edukacja zostanie dostarczona, ani zmian w polityce, które będziemy musieli wprowadzić za 10 czy 20 lat
[więcej w: poradnia otolaryngologiczna, depresja objawy i leczenie, medycyna estetyczna w Warszawie ]
[więcej w: leczenie lekomanii, nfz przegladarka skierowan do sanatorium, stomatologia estetyczna szczecin ]

Tags: , ,

No Responses to “Innowacje w edukacji medycznej ad”

 1. Broomspun Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do siłownie zewnętrzne producent[...]

 2. Kazimierz Says:

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 3. Krystian Says:

  Article marked with the noticed of: opinie medyczne[...]

 4. Mieszko Says:

  eczę się na migotanie przedsionków serca

 5. Pepper Legs Says:

  [..] Cytowany fragment: ortodonta wrocław[...]

 6. Ksawery Says:

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

Powiązane tematy z artykułem: leczenie lekomanii nfz przegladarka skierowan do sanatorium stomatologia estetyczna szczecin