Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Innowacje w edukacji medycznej

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W dniu 29 lipca 2014 r. Instytut Medycyny (IOM) opublikował raport na temat zarządzania i finansowania edukacji medycznej absolwenta (GME) .1 Ważnym przypadkowym odkryciem badania IOM było to, że dostępna jest baza danych, aby poinformować przyszłe kierunki substancja, organizacja i finansowanie GME są dość ograniczone. Ograniczone dowody świadczą o systematycznym braku inwestycji w badania w dziedzinie opieki zdrowotnej, które naszym zdaniem zasługują na więcej. Brak badań prowadzonych przez nasz naród w dziedzinie edukacji medycznej wyraźnie kontrastuje z dużym i istotnym zaangażowaniem w badania biomedyczne finansowane przez przemysł, organizacje filantropijne i społeczeństwo. Nikt nie kwestionuje potrzeby stałego wspierania badań nad nowotworami, chorobami serca lub demencją. Jednak pomimo kluczowej roli edukacji medycznej w tworzeniu siły roboczej zdolnej do dostarczania wynikających z niej postępów biomedycznych – i pomimo 15 miliardów dolarów rocznych inwestycji publicznych w przedsięwzięcie edukacji medycznej – fundusze na edukację medyczną są w oczywisty sposób nieobecne. W rezultacie brakuje nam dowodów, które są niezbędne do poprawy umiejętności personelu klinicznego.
Obecny czas trwania, ustawienia i organizacja GME są raczej wytworem tradycji niż dowodu i niewiele się zmieniły w obliczu istotnych zmian w potrzebach zdrowotnych pacjentów oraz w systemach zapewniania opieki.2 Mamy do czynienia z pytaniami o najbardziej odpowiednie struktura i treść dla GME, wraz z pytaniami, które wykraczają poza GME: co powinno się zmienić w kształceniu medycznym na poziomie licencjackim i jak powinniśmy zapewnić nieprzerwane kompetencje lekarzy od 20 do 30 lat w praktyce. Mamy również do czynienia z aktywną debatą i brakiem dowodów na to, jak lepiej rozdzielić wsparcie finansowe na GME, czy i jak wspierać edukację innych lekarzy (oprócz lekarzy), i w jakim stopniu federalne fundusze GME są skutecznym lub odpowiednim narzędziem za rozwiązywanie problemów związanych z nierównowagą w geograficznym lub specjalnym rozmieszczeniu podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.
Badania, które mogłyby odpowiedzieć na te pytania, wymagają finansowania i organizacji, które obecnie nie istnieją. Centra Medicare i Medicaid Services płaci około 10 miliardów dolarów rocznie na GME, ale nie mają budżetu na badania i rozwój, aby zapewnić, że ta inwestycja osiąga swoje cele, ani nawet jasno określić, jakie są te cele. Ogólnie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone wydają prawie 3 tryliony dolarów na opiekę zdrowotną, prawie wszystkie są dostarczane przez klinicystów, bez zorganizowanych inwestycji badawczych mających na celu poprawę sposobu, w jaki wytwarzani są lekarze.
Komitet IOM zaproponował fundusz transformacyjny , aby wypełnić tę lukę. Fundusz byłby ukierunkowany na badania i innowacje w zakresie substancji GME, a także na ich organizację i finansowanie, a wniosek odzwierciedla zalecenia innych konsensusowych sprawozdań.2 Komitet zaproponował również mechanizm zarządzania w celu ustalenia priorytetów badawczych i koordynacji na dużą skalę. wysiłki takie jak studia międzyinstytucjonalne lub ogólnokrajowe programy pilotażowe. Proponujemy następujące podejście.
Najpierw należy zdefiniować ważne i skuteczne środki sukcesu szkoleniowego. Podstawowym celem szkoleń medycznych jest produkcja pracowników zdolnych do zapewnienia ekonomicznie zrównoważonej opieki, która poprawi zdrowie pacjentów i populacji w zmieniającym się środowisku
[przypisy: medycyna estetyczna w Warszawie, wstyd przed dentystą, metamina ]
[przypisy: fsh cena badania, fizjoterapia uroginekologiczna, bedicort g zamiennik bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Innowacje w edukacji medycznej”

  1. Luiza Says:

    Ostatnio nabawiłam się kontuzji podczas rozciągania

  2. Electric Player Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta gliwice[...]

  3. Pinball Wizard Says:

    lekarze stwierdzili u mnie niedoczynnosć ciąży przepisali leki

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty fizjoterapia uroginekologiczna fsh cena badania