Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Kliniczne rozwiązywanie problemów: diagnozowanie nadużyć w małżeństwie

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Thomas i Lowitt (wydanie 3 sierpnia) opisują 41-letnią kobietę zażywającą kokainę, u której wystąpił udar niedokrwienny z powodu niedrożności prawej tętnicy środkowej mózgu, udokumentowanej przez angiografię. Jako ćwiczenie w rozwiązywaniu problemów klinicznych niniejsze sprawozdanie jest niepełne i zawiera błędne wnioski. Po pierwsze, pacjent opisywany jest jako mający afazję i niedowład połowiczy, kombinację, która występuje tylko w podgrupie osób leworęcznych z dominacją prawej półkuli mowy. Dlatego niezbędne jest dostarczenie informacji o ręczności i charakterystyce zakłóceń mowy. Po drugie, nie opisano innych deficytów neurologicznych, nie podano opisu ostatecznej lokalizacji i wielkości zawału w tomografii komputerowej (CT) i nie podano informacji o napełnianiu naczyń soczewkowatych na angiografii. Dlatego nie można stwierdzić, czy osłabienie nóg było spowodowane zawałem korowym na obszarze środkowej tętnicy mózgowej – nie jest to rzadkie stwierdzenie2 – lub nałożonym zastojem podkorowym.
Po trzecie i najbardziej niepokojące, dowody, które łączą zawał mózgu pacjenta z próbą uduszenia cztery miesiące przed jej przyjęciem, są słabe i nie wspierają długich komentarzy autorów na temat przemocy w rodzinie. Angiogram nie wykazał rozwarstwienia tętnic szyjnych. Propozycja, która ogniskuje obrażenia śródnabłonka tętnicy szyjnej wewnętrznej w czasie próby uduszenia, mogła doprowadzić do zakrzepicy w ścianie i opóźniona embolizacja jest co najwyżej hipotezą, którą należy przyjąć w kontekście innych, bardziej żywotnych hipotez. W Banku Stroke Data 40% zawałów mózgu zostało zaklasyfikowanych jako zawały o nieokreślonej przyczynie.3 Spośród pacjentów z zawałami o nieokreślonej przyczynie, u których oceniano zarówno CT, jak i angiografię, 66% otrzymało diagnozę zatoru z nieokreślonego źródła , 3 kategoria, która może dobrze pasować do omawianej sprawy. Ponadto, historia nadużywania kokainy stanowi ważny i coraz częściej występujący czynnik ryzyka udaru 4 i nie należy go lekceważyć bez weryfikacji toksykologicznej. Ponadto brakuje informacji na temat stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych, ważnego czynnika ryzyka u młodych kobiet z udarem 5. Na koniec, jeśli rzeczywiście uważano, że gładka wada wypełnienia w tętnicy szyjnej wewnętrznej jest reprezentowana przez skrzeplinę, dlaczego nie podjęto odpowiedniego leczenia (leczenie przeciwzakrzepowe lub chirurgiczne), aby zapobiec dalszej embolizacji.
Peyman Pakzaban, MD
Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114
5 Referencje1. Thomas P, Lowitt NR. Traumatyczne przeżycie. N Engl J Med 1995; 333: 307-310
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Mohr JP, Foulkes MA, Polis AT, et al. Topografia infuzji i profile hemiparezy z mózgowym wypukłością mózgu: Bank Stroke Data. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1993; 56: 344-351
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Sacco RL, Ellenberg JH, Mohr JP, i in. Zawały o nieokreślonej przyczynie: Bank danych skoku NINCDS. Ann Neurol 1989; 25: 382-390
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
4 Klonoff DC, Andrews BT, Obana WG. Udar związany z używaniem kokainy. Arch Neurol 1989; 46: 989-993
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Carolei A, Marini C, Ferranti E, Frontoni M, Prencipe M, Fieschi C. Perspektywiczne badanie niedokrwienia mózgu u młodych: analiza czynników chorobotwórczych. Skok 1993; 24: 362-367
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
W niedawnym ćwiczeniu klinicznego rozwiązywania problemów opisano kobietę w średnim wieku, u której wystąpił udar po próbie uduszenia przez jej byłego męża. Brytyjski raport z dwóch podobnych przypadków opisał przyczynę uderzeń jako dysharmonię małżeńską i zasugerował, aby delikatne i dyskretne badania dotyczyły niezgody małżeńskiej.1 Byłem szczęśliwy czytając prostą dyskusję na temat przemocy w rodzinie i klarownego opisu lekarza. obowiązki w Dzienniku, w przeciwieństwie do łagodnego i ostrożnego języka z wcześniejszego raportu.
Ta tragedia tej kobiety jest świetnym sygnałem ostrzegawczym. Pytanie o przemoc domową w historii społecznej nie powinno już stanowić wyjątku, ale raczej standard opieki.
Howard A. Holtz, MD
St Barnabas Medical Center, Livingston, NJ 07039
Odniesienie1. Milligan N, Anderson M. Conjugal dysharmonia: nierozpoznana dotąd przyczyna uderzeń. BMJ 1980; 281: 421-422
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Opisując wyniki tomografii komputerowej w Traumatycznym doświadczeniu , klinicysta zdaje się używać terminu tłumienie w sposób odwrotny od jego normalnego użycia. Tłumienie zwykle odnosi się do spadku energii promieniowania rentgenowskiego, gdy przechodzą one przez tkankę. Zatem ostry zawał mózgu, wraz z towarzyszącym mu wzrostem wody w mózgu, powoduje zmniejszenie (nie wzrost) tłumienia w CT. Ostry krwotok lub pozanaczyniowy materiał kontrastowy powoduje wzrost (nie zmniejszenie) osłabienia w porównaniu z wynikami w normalnym mózgu.
William B. Thomas, DVM, MS
College of Veterinary Medicine, University of Tennessee, Knoxville, TN 37901-1071
W artykule z 3 sierpnia Clinical Problem Solving, ekspert klinicysta zalecał stosowanie terapii trombolitycznej u 41-letniej kobiety z objawami okluzji środkowo-mózgowej. W takim przypadku urokinaza została podana sześć godzin po jej przybyciu na pogotowie.
Zdziwiły nas komentarze dotyczące leczenia trombolitycznego i obawy, że mogą być interpretowane bezkrytycznie, aby wspierać rutynowe stosowanie takiej terapii w udarze zakrzepowym. Jak dotąd, przeprowadzono jedynie małe próby sugerujące korzyści wynikające ze stosowania leków trombolitycznych w ostrym udarze niedokrwiennym.1 Wiele z głównych badań nad trombolizą zostało zatrzymanych przedwcześnie z powodu zwiększonej częstości wczesnej śmierci u pacjentów leczonych streptokinazą.2, 3 Ponadto, próba australijskiej streptokinazy wykazała, że pacjenci otrzymujący leczenie trzy do czterech godzin po wystąpieniu objawów wypadli gorzej niż pacjenci leczeni przed trzema godzinami3: 46 z 106 pacjentów otrzymujących streptokinazę zmarło, w porównaniu z 27 z 122 losowo przydzielonych do placebo (P <0,001). Z tego powodu badanie przestało rekrutować pacjentów, którzy pojawili się ponad trzy godziny po wystąpieniu objawów.
Dlatego przedwczesne jest propagowanie trombolizy w leczeniu zakrzepicy tętnicy mózgowej, z wyjątkiem szczególnych okoliczności Uważamy, że terapia trombolityczna nie powinna być zalecana w leczeniu zakrzepicy mózgowej, z wyjątkiem części badania. Stanowisko to należy poddać przeglądowi po zakończeniu tych badań i opublikowaniu ich wyników.
W. Sunman, MRCP
C. Jack, MD
M. Lye, MD
University of Liverpool, Wielka Brytania
3 Referencje1. Boysen G, Overgaard K. Tromboliza w udarze niedokrwiennym – jak daleko od p
[więcej w: psychoterapia grupowa warszawa, artefakty ruchowe, encyklopedia zdrowia ]

Tags: , ,

No Responses to “Kliniczne rozwiązywanie problemów: diagnozowanie nadużyć w małżeństwie”

 1. Teodor Says:

  Zupełne lekceważenie nietoksycznych terapii

 2. Dangle Says:

  [..] Cytowany fragment: dieta[...]

 3. Digger Says:

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 4. Freak Says:

  Article marked with the noticed of: dietetyk warszawa opinie[...]

 5. Bowler Says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 6. Diana Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu odzież bhp[...]

 7. Nadia Says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

Powiązane tematy z artykułem: artefakty ruchowe encyklopedia zdrowia psychoterapia grupowa warszawa