Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Koncepcja Landouzyego.

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Koncepcja Landouzyego nie ostała się wobec nowych danych, uzyskanych za pomocą badania chorych promieniami rentgenowskimi i odczynami tuberkulinowymi. Okazało się, że typhobacillosis nie jest samodzielną jednostką chorobową, lecz jest zespołem objawów, zależnym od zakażenia gruźliczego. Najczęściej jest ona wyrazem pierwszego zakażenia ustroju prątkami gruźlicy, zwanego zespołem pierwotnym, którego nie można było wykryć, dopóki nie było badania radiologicznego. Spotyka się typhobacillosis przeważnie w okresie dojrzewania i u dzieci starszych w związku z zespołem pierwotnym, przy czym towarzyszy mu przejście anergii w stan alergii objawiające się tym, że odczyn tuberkulinowy poprzednio ujemny staje się dodatni. Natomiast w przypadkach pierwszego zakażenia gruźliczego w wieku niemowlęcym obraz kliniczny typhobacillosis zdarza się bardzo rzadko. Jako zespół gruźliczy durowaty może przebiegać nie tylko pierwotny zespół gruźliczy. Dzięki szerokiemu stosowaniu badań radiologicznych obecnie nie ulega wątpliwości, że taki obraz kliniczny mogą wywołać zaostrzenia istniejącej już sprawy gruźliczej w płucach nie dające się wykryć innymi metodami, zapalenia opłucnej              surowiczo-włóknikowe gruźlicze, usadowione tak, że bez badania radiologicznego nie mogą być rozpoznane, i ostra gruźlica prosówkowa płuc o łagodnym przebiegu. We wszystkich tych przypadkach jady gruźlicze przenikają do krwi ze skrycie przebiegających ognisk gruźliczych i zatruwając ustrój wywołują zespół gruźliczy durowaty. Prócz toksyn, do krwi mogą dostawać się także prątki, lecz nie stale i w bardzo małej liczbie, tak iż do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc nie dochodzi. Zatem zespół gruźliczy durowaty w swej istocie nie jest właściwie posocznicą. Objawy. Odróżnia się postaci: ciężką, średnią i łagodną zespołu gruźliczego durowatego. W przypadkach średniej ciężkości obraz kliniczny zespołu gruźliczego durowatego przypomina dur brzuszny. Cechują go wysoka gorączka o torze zbliżonym do toru ciągłego trwająca 3-4 tygodnie i dłużej, bóle głowy, przyspieszenie tętna i powiększenie śledziony, chociaż niestałe, przy względnie dobrym stanie podmiotowym. W krwi często stwierdza się zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia) ze względną limfocytozą. [hasła pokrewne: ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci, depresja objawy i leczenie, edukacja zdrowotna definicja ]
[więcej w: leczenie lekomanii, nfz przegladarka skierowan do sanatorium, stomatologia estetyczna szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: leczenie lekomanii nfz przegladarka skierowan do sanatorium stomatologia estetyczna szczecin