Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Liczba krwinek bialych w krwi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Liczba krwinek białych w krwi w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc bywa zmniejszona, prawidłowa lub miernie zwiększona, czasami waha się znacznie w toku choroby .Cechę znamienną (Józef Held i Mieczysław Fejgin) stanowi wybitne zmniejszenie liczby limfocytów krwi i wyraźne zwiększenie liczby białych krwinek wiele- jądrzastych (do 90-95). W naczyniówce oczu w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc stwierdza się czasami gruzełki prosowate, usadowione przewaznie w obwodowych jej częściach. Wobec takiej siedziby wykrycie ich wy- maga dużego rozszerzenia źrenicy. Objaw ten pojawia się najczęściej w późniejszym okresie choroby. W moczu w ostrej grużlicy prosówkowej płuc nieraz stwierdza się dodatni odczyn dwuazowy. Chory szybko chudnie, z każdym dniem słabnie i wreszcie ginie. W końcowym okresie, zwłaszcza u dzieci, często dołączają się objawy mózgowe, zależne od powikłania gruźlicy zapaleniem opon mózgowych, mianowicie silne bóle głowy, wymioty, sztywność karku, zaburzenia mięśni ocznych, utrata przytomności i in. Ostra gruźlica prosówkowa płuc trwa od 2-4 tygodni, czasami prze- ciąga się od 8-10 tygodni i dłużej. Wyzdrowienie bywa bardzo rzadko. Rzadko też choroba przechodzi w postać przewlekłą z gorączką wystę- pującą od czasu do czasu (tzw. gruźlica prosówkowa płuc zimna). Rozpoznanie ostrej gruźlicy prosówkowej płuc nie jest łatwe. We wczesnym okresie bierze się chorobę najczęściej za ostry nieżyt oskrzeli lub ostre zapalenie płuc . Ostrą gruźlicę prosówkową płuc na- suwa na myśl dopiero wybitna duszność i niezwykła bladość powłok ze- wnętrznych z wyraźną sinicą warg i policzków, niewspółmierne z nikłymi objawami fizycznymi w zakresie narządu oddechowego i krążenia u cho- rego gorączkującego bez takich objawów ze strony innych narządów, które mogłyby wytłumaczyć gorączkę. Przewaga objawów nieżytu oskrzeli w górnych płatach płuc, ciężki ogólny stan, utrzymująca się gorączka i szybki upadek sił potwierdzają prz)puszczenie ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Rozpoznanie ostrej gruźlicy prosówkowej płuc znaj- duje poparcie, gdy stwierdza się stare ogniska gruźlicze wpłucach, wę- złach chłonnych lub w innych narządach, zwłaszcza gruzełki w naczy- niówce oczu. W rozpoznaniu w związku z innymi objawami może do- pomóc wybitna neutrofilia w krwi z leukopenią lub bez niej oraz badanie histologiczne wycinków skóry z miejsc podejrzanych, jeżeli doszło do powstania tuberkulidów. Badanie plwociny co do prątków gruźlicy zwykle zawodzi, zwłaszcza w początkowym okresie choroby, w którym dodatni wynik zależy przeważnie od niewygojonych starych ognisk gru- źliczych. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, integracja sensoryczna, catering dietetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.