Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Obraz kliniczny. Cierpienie rozwija sie

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Obraz kliniczny. Cierpienie rozwija się zazwyczaj powoli. Chory za- czyna skarżyć się na szybkie nużenie się i wzrastającą drażliwość. Coraz trud- niej jest mu pracować umysłowo: uwaga jego rozprasza się i słabnie przy urny- słowych wysiłkach, pamięć staje się podmiotowo gorsza. Bliższe badanie wy- kazuje, że tylko zdolność przypominania jest czynnościowo upośledzona. Drobne dolegliwości urastają do zbyt wielkich rozmiarów, niepokojąc chorego, który widzi w nich zwiastuny lub oznaki jakiejś ciężkiej choroby. Znamienne są uważne samoobserwacje, które chory czyni, na samym sobie. Wytwarza się nastawienie hipochondryczne, dlatego mówi się nie bez słuszności czasem o ze- spole neurastenicżno-hipochondrycznym. Chorym z coraz większą trudnością przychodzi samoopanowanie, stąd nierzadkie są wybuchy gniewu, płaczu, nie- pokoju. Zaznaczona jest więc incntinentia affectiva. Do objawów wegetatyw- nych zaliczyć trzeba: skargi na bóle lub ucisk głowy, czasem umiejscowione jednostronnie albo w jednym punkcie głowy, uczucie fizycznego osłabienia, parestezje, przyspieszone i nierówne tętno, obniżenie ciśnienia krwi, zmniej- szone łaknienie i niestrawność, bezsenność. Czasem chorzy skarżą się na wraż- liwość na hałasy, na podrywanie się ze strachem przy byle podnieceniu, na niemożność skupienia uwagi, stany lękowe, zawroty głowy, uporczywe zapar- cie lub biegunki pod wpływem zdenerwowania, częste polucje lub niemoc płciową, potliwość, dolegliwości sercowe, uderzenia krwi do głowy. Nastrój jest przygnębiony. Chorzy mają silne poczucie choroby i pragną się leczyć. Zwykle zażywają zbyt dużo lekarstw. Każde groźne rozpoznanie lekarskie chłoną w siebie, a przestrogi biorą sobie głęboko do serca. W tych warunkach łatwo jest niezręcznemu lekarzowi wpoić w chorego nowe objawy, jak się wy- rażamy ,,jatrogenne”. Chorzy jakby odczuwali potrzebę chorowania. Gdy wnikniemy-w warunki środowiskowe, często udaje się nam zrozumieć, że chory “ucieka w chorobę”. Mechanizm ten odgrywa w ogóle ogromną rolę w pow- stawaniu cierpień reaktywnych. Jeżeli nie uda się nam usunąć przyczyn reak- tywnych, to sprawa może się ciągnąć przewlekle bardzo długo. Takim czynni- kiem rekatywnym mogą być i konflikty wewnętrzne chorego, w które mamy obowiązek wniknąć, np. konflikt między popędem płciowym niewłaściwie skie- rowanym a wymaganiami etycznymi, konflikt między dążeniami życiowymi i ambicją a twardą rzeczywistością. Czasem na dnie neurastenii leżą przesadne obawy o skutki samogwałtu, rozdźwięki małżeńskie i inne sytuacje, które trzeba poznać, aby móc leczniczo wkroczyć. [przypisy: , medycyna estetyczna, olej do włosów, odzież dla dzieci ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: medycyna estetyczna odzież dla dzieci olej do włosów