Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Ognisko pierwotne bywa przewaznie tylko

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ognisko pierwotne bywa przeważnie tylko jedno (foeus tubereulosus primitivus solitarius), rzadziej bywa ich na raz kilka a wtenczas naj- częściej dwa. Liczne ogniska pierwotne powstają w razie zakażenia dużą liczbą zjadliwych prątków. Schiirmann na 724 przypadki ognisk pierwotnych gruźliczych w płucach znalazł 33 razy (4,p%) kilka pierwotnych ognisk w płucach i 30 razy (w 4,2%) w innych narządach. Goh:n spostrzegał przypadek z 17 ogniskami pierwotnymi a Hibschmann u 6-tygodniowego niemowlęcia naszpikowanie obu płuc bardzo licznymi ogniskami pierwotnymi. W materiale Goima na przeszło 2.000 sekcyj ognisko pierwotne jedno było. w 83,5% przypadków, dwa w 8,3%, liczne ogniska vJ 4,8%. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego pierwotne ognisko gruźlicze jest pierwotnym, swoistym, ograniczonym, wysięko- wym zapaleniem odoskrzelowym płuc (bronchopneumonia tuberculosa primitiv(1. circumscripta), usadowionym najczęściej w pobliżu opłucnej w miejscu dobrze przewietrzonym. W zupełnie świeżych przypadkach ognisko jest zbite, o zarysach niewyraźnych, szarawej barwy, wielkości małego grochu, prosa, rzadziej fasoli. Wysięk może się wessać całkowicie albo też ulega przerośnięciu tkanką łączną, tak iż po całej sprawie po- zostaje tylko blizna. Bez śladu goją się często zwłaszcza ogniska pier- wotne, usadowione poza płucami, mianowicie w jelitach, migdałkach podniebiennych, błonie śluzowej górnych dróg oddechowych, znacznie rzadsze w skórze itd. Wygojone ognisko odcina się wyraźnie od otacza- jącego go zdrowego miąższu płucnego i przybiera kształt okrągławy. Ognisko pierwotne może też serowacieć (brcmchoimeumumia caseosa), a wtedy przedstawia się jako guzek szarożółtawy o nierównych obry- sach. Los pierwotnego ogniska gruźliczego zależy od wrodzonej oporności ustroju, od liczby prątków gruźlicy i ich zjadliwości, przede wszystkim zaś od wieku zakażonego ustroju. Zejście w serowacenie jest tym czę- stsze, im zakażona osoba jest młodsza. Zwłaszcza jest ono częste w wieku od 2 do 21 roku życia. Na odwrót w późniejszych latach skłonność ogniska do rozpadu coraz bardziej maleje. Ponieważ ognisko serowate, powstałe z ogniska pierwotnego, jest usadowione w pęcherzykach płuc- nych, przeto może być ono przyczyną powstawania już w tym okresie przerzutów na drodze oskrzeli i szerzenia się w ten sposób sprawy w płu- cach. Zwłaszcza często bywa to w niemowlęctwie do 2-21 roku życia. Okres pierwszorzędny gruźlicy kojarzy się w tych przypadkach szybko z okresem drugorzędnym (stadium primosecundarium). W tym wieku nierzadko już wcześnie następuje obfite rozsianie się prątków w ustroju wiodące często do ostrego gruźliczego zapalenia opon mózgowych z zej- ściem śmiertelnym. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, odżywka do rzęs, witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.