Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

OSTRA GRUZLICA PLUC KRWIOPOCHODNA TUBERCULOSIS

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

OSTRA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA TUBERCULOSIS PULMONUM ACUTA HEMATOGENES Do postaci krwiopochodnych ostrej gruźlicy płuc należą ostra gruźlica pule prosówkowa, zespół gruźliczy durowaty i ostra gruźlica nawałowa. Ostra gruźlica płuc – prosówka (Tuberculosis pulmonum miliaris acuta) Określenie. Mianem: “ostra gruźlica płuc prosówkowa” nazywa się ostrą chorobę objawiającą się wysypaniem w płucach na tle zakażenia gruźliczego bardzo licznych guzków wielkości prosa. Ostra gruźlica płuc prosówkowa bywa w przeważnej większości przypadków tylko częścią uogólnionej ostrej gruźlicy prosówkowej (tuberculosis miliaris generali- sata acuta), którą cechuje wysypanie guzków wielkości prosa nie tylko w płucach, ale także w wątrobie, śledzionie, w naczyniówce oczu, tar- czycy, nerkach, oponach mózgowych i innych. tkankach i narządach. Przyczyny i wywód chorobowy. Lowenstein i jego szkoła twierdzą, że prątki gruźlicy można często stwierdzić w krwi nie tylko u chorych na gruźlicę, ale i u osób z niektórymi sprawami zapal- nymi, których nie zwykliśmy łączyć z zakażeniem gruźliczym. Według Linoensteina i jego szkoły, szczególnie często można je wykryć w krwi w ostrym gośćcu stawowym. Chociaż badania te przez licznych badaczów nie zostały potwierdzone, niemniej nie ulega wątpliwości, że jeżeli w ustroju znajduje się ognisko gruźlicze, nawet niewielkie, to prątki gruźlicy mogą w każdym okresie gruźlicy dostawać się zeń od czasu do czasu do krwi i wywołać tzw. “bacillaemia tuberculosa”. Takie zja- wisko bywa najczęściej tylko przemijające i nie znaczne i może być wy- kryte tylko dokładnym badaniem bakteriologicznym krwi oraz za po- mocą szczepienia krwi świnkom morskim. Częściej niż “bacillaemia tuberculosa secundaria”, przez którą rozu- mie się stan cechujący się obecnością prątków gruźlicy w krwi w później- szych okresach gruźlicy płuc, zdarza się “bacillaemia tubęrculosa p1imi- tiva”. Spotyka się ją w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, w czasie której prątki można stwierdzić nie tylko w krwi, ale także w rozmaitych tkankach i, narządach, zwłaszcza w węzłach chłonnych oskrzelowych i tchawicznych. Większa częstość bacylemii pierwotnej zależy od tego, że we wczesnych okresach zakażenia gruźliczego cechujących się żywym zapa- leniem obocznym dookoła ogniska gruźliczego prątki mogą o wiele łat- wiej dostawać się do krążenia niż w okresach późniejszych, gdy nastaną już zmiany wytwórczo-włókniste. [przypisy: , odżywka do włosów, olej do włosów, fizjoterapia ]

Tags: , ,

Comments are closed.