Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Kiedy wolność religijna ściera się z dostępem do opieki ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W decyzji w sprawie od 5 do 4 Trybunał stwierdził, że mandat w zakresie ochrony antykoncepcyjnej tego nie uczynił. W swojej analizie RFRA Trybunał musiał zająć się kilkoma kluczowymi pytaniami: Czy są to ściśle utrzymywane korporacje nastawione na zysk dla celów ochrony RFRA. Czy korporacje mogą uprawiać religię. Czy mandat za pomocą środków antykoncepcyjnych znacznie obciąża religię. Czy mandat ma znaczący wpływ na interesy rządu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Kiedy wolność religijna ściera się z dostępem do opieki

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Pod koniec tegorocznej kadencji Sądu Najwyższego wolność religijna znalazła się w ostrym konflikcie z zainteresowaniem rządu zapewnieniem przystępnego cenowo dostępu do opieki zdrowotnej. W skonsolidowanej opinii w Burwell przeciwko Hobby Lobby Stores i Conestoga Wood Specialties Corp. przeciwko Burwell (wspólnie określanej jako Hobby Lobby) wydanej 30 czerwca, Trybunał popierał wolność religijną, podkreślając ograniczenia naszego systemu ubezpieczeń zdrowotnych opartych na zatrudnieniu . Hobby Lobby skupiło się na mandacie dotyczącym środków antykoncepcyjnych, który wynika z mandatu ustawy o przystępności kosztów (Career Care Act – ACA), że wielu pracodawców oferuje ubezpieczenie niektórych podstawowych świadczeń zdrowotnych, w tym zakres usług profilaktycznych bez udziału i odliczeń od pacjentów. ACA upoważniła Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) do zdefiniowania zakresu tych usług profilaktycznych, zadania, które przekazano Instytutowi Medycyny, którego lista zawierała wszystkie 20 środków antykoncepcyjnych zatwierdzonych przez Food and Drug Administration. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ponowne wyobcowanie pomiaru jakości cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Po piąte, projektanci systemów musieliby zidentyfikować wymagane przepływy danych oraz funkcjonalność systemów informatycznych przedsiębiorstwa, które najlepiej wspierałyby elastyczne i elastyczne podejście pomiarowe. Takie wymagania mogą zostać wykorzystane do ustawienia paska następnej generacji elektronicznych kart zdrowia, systemów wspomagania decyzji, metod gromadzenia informacji zgłaszanych przez pacjentów i systemów zarządzania wiedzą.
Wreszcie, można opracować i przetestować metody konstruowania wyników jakości dla różnych jednostek analizy. Zindywidualizowane wyniki mogą być agregowane na kilka sposobów w celu wyjaśnienia działania lekarzy, grup, planów zdrowotnych, szpitali i innych podmiotów. Uważamy, że jednym podejściem do tworzenia zindywidualizowanych ocen jakości byłoby podzielenie liczby celów jakościowych, które zostały osiągnięte w wybranych momentach czasu przez liczbę śledzonych elementów opieki, ale można opracować i przetestować alternatywne metody punktowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ponowne wyobcowanie pomiaru jakości ad

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

(W jednym regionie Kaiser Permanente zidentyfikowaliśmy 1118 pacjentów z właśnie tymi czterema stanami wśród 2,6 milionów dorosłych członków.) W tym przykładzie pacjenci mają również epizod ostrej opieki nad zwichniętą kostką. Punktem wyjścia (który może być miarą wyjściową w nowo wdrożonym systemie) może być spis potrzeb pacjenta i obecnego stanu. Przykład zawiera stan kliniczny (np. Ostatnie ciśnienie krwi), jej stan funkcjonalny (np. Ból, depresja), bieżące zarządzanie jej stanami (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »