Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Przewlekłe pierwotne zapalenie płuc płatowe gruźlicze.

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Po ustąpieniu objawów toksycznych (gorączki i in.) można chorego skierować do dalszego leczenia do miejscowości podgórskiej. Początkowo chory nadal powinien co dzień przez kilka godzin pozostawać w spoczynku. Przejście do ruchów powinno być powolne, kontrolowane ustawicznie mierzeniem ogólnej ciepłoty ciała i jego wagi oraz badaniem płuc metodami podstawowymi i promieniami rentgenowskimi. Przemęczenia fizycznego i umysłowego powinien chory unikać przez długi okres czasu. Nie można stosować leczenia naświetlaniami lampą kwarcową, kąpielami słonecznymi, klimatem wysokogórskim, ani innymi metodami bodźcowymi. Ponieważ nawet zwapniała zmiana pierwotna może zawierać zjadliwe prątki gruźlicy, które w razie osłabienia ustroju mogą wywołać wznowienie sprawy gruźliczej, przeto należy te osoby otaczać szczególną opieką w wieku dojrzewania płciowego i w okresie rozpoczęcia przez nich pracy zawodowej.
Przewlekłe pierwotne zapalenie płuc płatowe gruźlicze (Pneumonia leoarie tubercuiosa primitiva chronica). Jest to postać przewlekłej gruźlicy płuc, wyodrębniona w r. 1923 przez Rennenbauma w Niemczech i przez Leona Bernarda i Botłunux we Francji pod nazwą: lobitis tuberculosa primitcoo. Cechuje ją to, że sprawa gruźlicza: 1. zajmuje od razu lub bardzo szybko cały płat płucny, prawie zawsze górny prawego płuca, rzadko lewego; 2. odgranicza się we wszystkich okresach choroby ostro od sąsiedniego płata przez wcięcie międzypłatowe i 3. ma wielką skłonność do zwłóknienia i stwardnienia zajętego płata. Początkowy naciek zapalny, zajmujący cały płat, ulega w dalszym przebiegu choroby serowaceniu, które może powstać szybko, niekiedy nawet w kilka dni, i prowadzić do wytworzenia jamy. Serowaceniu najczęściej towarzyszy wzniesienie gorączki, nierzadko nawet bez pogorszenia stanu ogólnego, czasami jednak sprawa przebiega zupełnie bezgorączkowo. Serowacenie ustępuje szybko miejsca odczynowi włóknistemu, który zaczyna przeważać coraz bardziej. Nie każda sprawa gruźlicza, zajmująca cały płat, należy do tej jednostki klinicznej. Nie należą tutaj zapalenia płatowe, stojące jako zapalenia okołoogniskowe w bezpośrednim związku z pierwotną zmianą gruźliczą, ostre zapalenie płuc serowate zajmujące cały płat, ani sprawy gruźlicze, odosobnione w górnym płacie z dolną granicą wyraźną lub niewyraźną. Niektórzy (Mieczysław Gantz i in.) są tego zdania, że przewlekłe pierwotne zapalenie płuc płatowe gruźlicze jest najprawdopodobniej jedną z odmian wczesnego nacieku u dorosłych szybko zajmującą cały płat płuca. [przypisy: triamcynolon, metamina, anatomia palpacyjna ]
[podobne: chemioterapia neoadjuwantowa, psychoterapia grupowa warszawa, pozycję podczas stosunku film ]

Tags: , ,

No Responses to “Przewlekłe pierwotne zapalenie płuc płatowe gruźlicze.”

 1. Mad Irishman Says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

 2. Mr. Thanksgiving Says:

  [..] Cytowany fragment: integracja sensoryczna[...]

 3. Grzegorz Says:

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 4. Flakes Says:

  Article marked with the noticed of: swanson[...]

 5. Crash Test Says:

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: chemioterapia neoadjuwantowa pozycję podczas stosunku film psychoterapia grupowa warszawa