Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Pod nazwa reakcji prymitywnych rozumie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod nazwą reakcji prymitywnych rozumie się gwałtowne wyłado- wanie afektywne, uruchamiające pewne atawistyczne urządzenia obronne tkwiące w instynktach. Działania te uderzają swoim niezróżnicowaniem. Nie- którzy sądzą, że sensorium jest tu zmienione na wzór stanu pomrocznego. Może tu chodzić o dzikie wyładowanie ruchowe wśród bezcelowego miotania się, jak to się widuje u małych zwierząt pod działaniem nagłego niebezpieczeństwa. Tutaj należy też odruch śmiertelnego znieruchomienia (TotsteLlreflex), widy- wany u zwierząt, którym zagraża śmierć. U człowieka takie żywiołowe wyła- dowania afektywne mogą wystąpić pod wpływem nagłych i niespodziewanych urazów psychicznych, np. w czasie trzęsienia ziemi, pożaru, katastrofy itd. Prymitywna reakcja wyzwala się zawsze w jednym -z dwóch przeciwstaw- nych kierunków: albo jako nagłe osłupienie l trwanie w tym absolutnym bez- ruchu, albo jako stan wściekłości z bezmyślnym miotaniem się i ślepym nisz- czycielstwem. Oczywiście jeżeli reakcja taka zdradza teatralną demonstratyw- ność, jak gdyby. chodziło o wywarcie wrażenia na otoczeniu, wówczas mówi się nie o reakcji prymitywnej, lecz o histerycznej. Niektórzy zaliczają niesłusznie do reakcji prymitywnych psychogenne stany pomroczne (Binder w podręczniku Reichardta 1955), np. spragniona macierzyń- stwa kobieta dowiaduje się, że jej mąż jest bezpłodny, popada na to w stan onejroidny. w którym wśród radosnego śpiewu lula w ramionach dziecię, na- zajutrz zupełna niepamięć retropsychotyczna. Rzecz prosta, w stanach takich nie widać prymitywizmu, a nawet można wątpić W szczerość takich histerycz- nych scen. Jeszcze mniej słuszne wydaje się stawianie w jednym rzędzie z patologicz- nymi reakcjami tzw. histerii konwersyjnej. Pod mianem tym rozu- mie się przeobrażenie się pewnych jakości psychicznych, np. lęku, pewnych wyobrażeń lub fantazji, stanów popędowych itd., w objawy cielesne w rodzaju porażeń, niby-drgawek, tików, psychogennego kręczu, drżenia lub trzęsienia się, histerycznych zaburzeń czucia, głuchoty, ślepoty, koncentrycznego zwęże- nia pola widzenia, zaburzeń chodu lub pantomimiki z symboliczną aluzją do wstrząsającego przeżycia itd. [hasła pokrewne: , wkładki sfp, dentysta Kraków, rozstanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.