Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Reakcje prymitywne.

Posted in Uncategorized  by admin
June 27th, 2018

Pod nazwą reakcji prymitywnych rozumie się gwałtowne wyładowanie afektywne, uruchamiające pewne atawistyczne urządzenia obronne tkwiące w instynktach. Działania te uderzają swoim niezróżnicowaniem. Niektórzy sądzą, że sensorium jest tu zmienione na wzór stanu pomrocznego. Może tu chodzić o dzikie wyładowanie ruchowe wśród bezcelowego miotania się, jak to się widuje u małych zwierząt pod działaniem nagłego niebezpieczeństwa. Tutaj należy też odruch śmiertelnego znieruchomienia (Totstellreflex), widywany u zwierząt, którym zagraża śmierć. U człowieka takie żywiołowe wyładowania afektywne mogą wystąpić pod wpływem nagłych i niespodziewanych urazów psychicznych, np. w czasie trzęsienia ziemi, pożaru, katastrofy itd. Prymitywna reakcja wyzwala się zawsze w jednym -z dwóch przeciwstawnych kierunków: albo jako nagłe osłupienie i trwanie w tym absolutnym bezruchu, albo jako stan wściekłości z bezmyślnym miotaniem się i ślepym niszczycielstwem. Oczywiście jeżeli reakcja taka zdradza teatralną demonstratywność, jak gdyby chodziło o wywarcie wrażenia na otoczeniu, wówczas mówi się nie o reakcji prymitywnej, lecz o histerycznej. Niektórzy zaliczają niesłusznie do reakcji prymitywnych psychogenne stany pomroczne (Binder w podręczniku Reichardta 1955), np. spragniona macierzyństwa kobieta dowiaduje się, że jej mąż jest bezpłodny, popada na to w stan onejroidny, w którym wśród radosnego śpiewu lula w ramionach dziecię, nazajutrz zupełna niepamięć retropsychotyczna. Rzecz prosta, w stanach takich nie widać prymitywizmu, a nawet można wątpić w szczerość takich histerycznych scen. Jeszcze mniej słuszne wydaje się stawianie w jednym rzędzie z patologicznymi reakcjami tzw. histerii konwersyjnej. Pod mianem tym rozumie się przeobrażenie się pewnych jakości psychicznych, np. lęku, pewnych wyobrażeń lub fantazji, stanów popędowych itd., w objawy cielesne w rodzaju porażeń, niby-drgawek, tików, psychogennego kręczu, drżenia lub trzęsienia się, histerycznych zaburzeń czucia, głuchoty, ślepoty, koncentrycznego zwężenia pola widzenia, zaburzeń chodu lub pantomimiki z symboliczną aluzją do wstrząsającego przeżycia itd. [hasła pokrewne: medycyna estetyczna, frezy do paznokci, zasady działania wywiadu gospodarczego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: frezy do paznokci medycyna estetyczna zasady działania wywiadu gospodarczego