Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rozpoznanie symulacji bywa przeważnie nietrudne. Udawana choroba umysłowa uderza brakiem konsekwencji, niezręczną przesadą i swoistą nietypowością. Produkowane przez symulantów obrazy chorobowe nie odpowiadają żadnej ze znanych klinicystom jednostek nozograficznych. Często symulant udaje obłąkanie według popularnych wyobrażeń. Fantazje te w czasie obserwacji z zasady ujawniają swój sztuczny charakter. Udawane stany podniecenia psychoruchowego nie mogą trwać długo z powodu zmęczenia. Jeżeli symulant bije na prawo i lewo, to łatwo zauważyć, że stara się to zrobić bez szkody dla własnego zdrowia, przeważnie stara się też nie zrobić szkody innym ludziom, a nawet unika niszczycielstwa, gdyż czyny takie mogłyby spowodować rozszerzenie aktu oskarżenia na nowe przestępstwa. Jeżeli w obecności symulanta lekarz powie, że brak do pełnego obrazu klinicznego takiego czy innego objawu, objaw ten niebawem się pojawi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wśród publiczności rozpowszechnione jest mniemanie, że przeciążenie pracą, a nawet u ludzi o małej żywotności nerwowej normalna praca, wywołuje wyczerpanie nerwowe. Doświadczenie kliniczne uczy, że neurastenia wyjątkowo tylko pojawia się u ludzi istotnie przepracowanych, gdyż najczęściej spotykamy ją raczej u osób mało pracujących. W czasie wojny, zwłaszcza wśród żołnierzy, którzy byli przepracowani ponad miarę, nie widywało się dużo neurasteników. Także w ustroju socjalistycznym, gdzie przeważająca większość ludności intensywnie pracuje, widuje się mało przypadków neurastenii. Z badań nad nerwicami doświadczalnymi, które przeważnie można zaliczyć do typu neurastenicznego, wynieśliśmy naukę, że inny czynnik odgrywa istotną rolę, mianowicie bodźce konfliktowe, które doprowadzają życie afektywne do niezwykłego napięcia i rozprzęgają poprzez wyższe ośrodki neurowegetatywne czynności ustroju. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Szczególne znaczenie praktyczne mają duże napady histeryczne, które kiedyś w dziejach psychiatrii odgrywały niebywałą rolę, szerząc się nagminnie, np. w klinice Charcota. Napady te w naszych warunkach zdarzają się coraz rzadziej i tylko wyjątkowo przybierają niesamowite rozmiary histerii dawnych czasów. Od padaczkowych napadów drgawkowych odróżniają się one nietypowym przebiegiem nawet, gdy chory na oddziale miał wielokrotnie sposobność podpatrzeć przebieg prawdziwych napadów. Brak jest więc takich objawów, jak aura, krótkotrwała faza toniczna, dłuższa faza kliniczna. Napad padaczkowy nigdy nie trwa dłużej niż 2 min. (kto nie wierzy, niech sprawdzi ze stoperem w ręku), podczas gdy napad histeryczny trwa znacznie dłużej, nawet godzinę i więcej. Napad prawdziwy rozpoczyna się nagle, co najwyżej po pewnym okresie neurastenicznych zwiastunów bez widocznej przyczyny wzruszeniowej, podczas gdy napad histeryczny najczęściej poprzedzony jest jakimś urazem psychicznym, np. kłótnią, złą wiadomością, rozczarowaniem, zdenerwowaniem, zmartwieniem, gniewem itd. Duży napad histeryczny często występuje u szczytu innych narastających objawów psychicznych lub cielesnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zagadnieniem praktycznie bardzo ważnym jest odróżnienie porażeń i niedowładów organicznych od czynnościowych. W tych ostatnich zachodzi tego rodzaju neurologiczna sprzeczność, że są one z zasady wiotkie, a jednak odruchy ścięgnowe, okostnowe i mięśniowe są wywołane nawet przy ciężkich i długotrwałych porażeniach; co najwyżej bywają ogólnie wygórowane. Ważną wskazówką jest odczyn zwyrodnienia, pojawia się on jednak po pewnym czasie, a z początku może go nie być. Długo utrzymujące się przykurcze histeryczne mogą w końcu doprowadzić do trwałych zniekształceń anatomicznych. Przy właściwym leczeniu powikłań takich nie powinno być lub powinny szybko przeminąć. Ostatnio (1963) Krokowscy i Schliak ogłosili obiektywną metodę odróżniania porażeń prawdziwych od symulowanych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Drugim warunkiem nieodzownym do powstania ostrej gruźlicy prosówkowej uogólnionej oraz płucnej jest pewne usposobienie (dispositio)         – nieswoiste lub swoiste. Usposobienie nieswoiste powstaje pod wpływem czynników osłabiających ustrój, a więc ostrych i przewlekłych chorób zakaźnych, nadmiernych wysiłków, niedożywiania, silnych urazów psychicznych, ciąży, porodu, stanów białaczkowych itd. Długotrwałe podrażnienie narządu oddechowego pyłem krzemowym wywołując pylicę krzemową sprzyja także powstaniu gruźlicy prosówkowej. Stanem swoistej odporności tłumaczy się dawne już spostrzeżenie wielkiej rzadkości gruźlicy prosówkowej w przebiegu przewlekłej gruźlicy płuc postępującej. Prawdopodobnie, postępująca gruźlica narządowa stwarza w chorym ustroju pewien stan odporności na ogólne zakażenie za pośrednictwem krwi. Brak tej odporności tłumaczy większą częstość ostrej gruźlicy prosówkowej u osób z wygojonymi ogniskami gruźliczymi oraz gwałtowniejszy i szybszy w tych przypadkach jej przebieg. W związku ze swoistą odpornością stawia się po części także różną skłonność do ostrej gruźlicy prosówkowej chorych na gruźlicę, zależnie od wieku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rak ogólny prosówkowy płuc (carcmosis pulmonum) powstający przez wysianie komórek rakowych za pośrednictwem krwi daje obraz rentgenowski, łudząco podobny do obrazu w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Różnica polega na tym, że w przypadkach raka płuc, w przeciwieństwie do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, można czasami stwierdzić zgrubienia, które łączą postronkowato grudki. Podobny obraz zdarza się często także w pylicy płuc, czasami w gruźlicy płuc w przypadkach rozsianych ognisk odoskrzelowego zapalenia płuc (bronchopneumonia disseminata acuta, szczególnie miliariformis), zwłaszcza u dzieci, oraz po krwotoku płucnym (bronchpneumonia acuta haemorrhagica), w zapaleniu zarostowym oskrzelików, w drobnoogniskowej białaczce, w rzadkich przypadkach promienicy prosówkowej płuc (actinomycosis pulmonum miliaris) i w następstwie badania bronchograficznego, jeżeli lipjodol długo nie wsysa się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Za zespołem gruźliczym durowatym przemawiają: 1. dodatni odczyn tuberkulinowy Pirqueta u osoby, u której przedtem był on ujemny; 2. pierwotny zespół gruźliczy, w płucu (badanie radiologiczne płuc), zaostrzenie sprawy gruźliczej lub utajone zapalenie opłucnej; 3. jeżeli po ukończeniu choroby chory jest nadal blady, chudy, miewa nieraz stany podgorączkowe; jeżeli po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet później wykryje się gruźlicę płuc, węzłów chłonnych, kości, otrzewnej lub innych narządów. Różnicowanie zespołu gruźliczego durowatego z ostrą gruźlicą prosówkową płuc opiera się na tym, że w gruźlicy prosówkowej stwierdza się zwykle dużą sinicę i duszność, czasami gruzełki w naczyniówce oczu i prątki gruźlicy w plwocinie oraz ogniska gruźlicze, przeważnie w górnych częściach płuc, a badanie radiologiczne wykrywa typową drobnoplamistość płuc. Rokowanie zależy od tych zmian gruźliczych, w przebiegu których powstał zespół gruźliczy durowaty. Zejście w ostrą gruźlicę prosówkową oraz w ostre zapalenie opon mózgowych zdarza się rzadko. Leczenie w okresie gorączkowym zespołu gruźliczego durowatego polega na utrzymaniu chorego w łóżku w pomieszczeniu dobrze wietrzonym, odżywianiu odpowiednio do poziomu gorączki, zastosowaniu leczenia streptomycyną i na usuwaniu najbardziej niepokojących dolegliwości. Gdy gorączka ustąpi lub przynajmniej wybitnie się obniży, wtenczas należy rozważyć możliwość zastosowania leczenia klimatycznego oraz wzmacniającego. Nie może być ono równocześnie leczeniem bodźcowym w postaci np. pobytu w miejscowości wysokogórskiej. 7. Śledziona nie zawsze powiększona. 8. Szybko postępujące chudnienie, pomimo zachowanego zwykle łaknienia. 9. Ujemna próba zlepna surowicy krwi z pałeczkami durowymi. 10. Nie ma pałeczek durowych w krwi, w kale, ani w moczu. [patrz też: nzoz szczecin, ośrodek chorób rzadkich, medycyna po dyplomie pediatria ]
[patrz też: centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja, artefakty ruchowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zakażone węzły chłonne zawierają obficie prątki gruźlicy. W sprzyjających warunkach, zwłaszcza u niemowląt i we wczesnym dzieciństwie, mogą prątki z nich wydostawać się i wywoływać różne postaci kliniczne zakażenia gruźliczego z zapaleniem opon mózgowych na czele. Tak jak ognisko pierwotne mogą także i zmiany w węzłach chłonnych z czasem wygasnąć pozostawiając tylko niewielki ślad. Częściej, pomimo nawet wygaśnięcia ogniska pierwotnego w miąższu płucnym, obrzmienie i serowacenie zakażonych węzłów chłonnych trwa znacznie dłużej, wiedzie do zserowacenia całego węzła a w większości przypadków nawet kilku sąsiednich i nieraz szerzy się na coraz nowe węzły. W końcu jednak węzły chłonne mogą również stwardnieć i zwapnieć. Zwapniałe węzły mogą pozostawać duże przez całe życie, chociaż czynnej sprawy gruźliczej w nich już nie ma. Będzie to jednak wyleczenie tylko anatomiczne, nie zaś biologiczne, gdyż nawet takie węzły mogą dziesiątkami lat zawierać żywe i zjadliwe prątki gruźlicy. Zjawisko to nosi nazwę „snicrobismus quiescens. Dowiodła tego między innymi Lidia Rabinowitsch wykrywając zjadliwe prątki gruźlicy w twardych jak kamień węzłach śródpiersia u osób w 40-50 roku życia, które umarły nie na gruźlicę. Zamurowane prątki mogą podtrzymywać nadal stan alergii przez całe życie ich nosicieli. W okresie tego utajenia zakażenie gruźlicze – wykrywa się tylko odczynami tuberkulinowymi. Prątki zamurowane mogą ożyć pod wpływem czynników osłabiających ustrój i wywołać gruźlicę, najczęściej płuc. Kostnienie węzłów chłonnych zdarza się znacznie rzadziej niż ogniska pierwotnego. Niekiedy pierwotny zespół gruźliczy ulega doszczętnemu wygojeniu z zupełnym wygaśnięciem alergii. Wtenczas w razie ponownego zakażenia prątkami gruźlicy powstaje u tej samej osoby nowy zespół pierwotny. Jako odczyn na podrażnienie tkanki płucnej i opłucnej przez jady gruźlicze, a zdaniem niektórych na nieprawidłowe wytwory przemiany materii w ognisku pierwotnym i w zespole pierwotnym, często dookoła nich powstaje nieswoiste zapalenie okołoogniskowe pierwotne (inflammatio perifocalis primitiwa), zwane także zapaleniem obocznym pierwotnym (inflammatio collateralis primitiva). [podobne: medycyna estetyczna lodz, medycyna estetyczna w Warszawie, polcortolon ]
[przypisy: centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja, artefakty ruchowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Postać łagodna pierwotnej zmiany gruźliczej przebiega w wieku pokwitania oraz młodzieńczym (19:25 roku życia) nieraz jako zespół gruźliczy durowaty, powikłany rumieniem guzowatym albo bez niego. U dorosłych przebieg taki spostrzega się o wiele rzadziej. U niemowląt go się nie spotyka. Często pierwotna zmiana gruźlicza przybiera obraz kliniczny ostrego doskrzelowego zapalenia płuc. Wszystkim omówionym postaciom nieraz towarzyszy pryszczykowe zapalenie spojówek (conjunctivitis phlyctenulosa). Pierwotna zmiana gruźlicza o łagodnym przebiegu objawia się często klinicznie także w postaci tzw. samorodnego, nieswoistego, wysiękowego, najczęściej surowiczo-włóknikowego zapalenia opłucnej albo osierdzia. Zapalenie to jest wyrazem pierwotnego nacieku przywnękowego (infiltratio primitiva perihilaris) dookoła węzłów pierwotnego zespołu. Zmiana dotyczy najczęściej prawej opłucnej, z nią bowiem sąsiadują blisko prawe gruczoły                  tchawiczno-oskrzelowe. Natomiast zapalenie lewej opłucnej tego pochodzenia bywa rzadko, gdyż węzły chłonne są od niej oddalone. Zapalenie może dotyczyć opłucnej międzypłatowej, a to dlatego że tylne węzły wnękowe, zwane także międzypłatowymi, znajdują się bezpośrednio pod opłucną w najbliższym sąsiedztwie wcięcia międzypłatowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘artefakty ruchowe’

Rozpoznanie symulacji.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wzrosty te były istotnie wyższe w obu grupach elagoliksowych niż w grupie placebo, z wyjątkiem cholesterolu HDL w Elaris EM-I i triglicerydów w obu badaniach w grupach otrzymujących elagolix w mniejszej dawce (Tabela 3). Wystąpiła niewielka, ale istotna różnica w stosunku do placebo w średnim wzroście od wartości początkowej do 6 miesięcy w stosunku cholesterolu LDL do cholesterolu HDL w grupie z wyższą dawką w każdej próbie oraz w grupie Elaris EM-I w grupie otrzymującej niższą dawkę (tabela 3). Mniej niż 20% kobiet w każdej grupie otrzymującej elagolix miało stężenie cholesterolu LDL większe niż 160 mg na decylitr (4,14 mmol na litr) 26 lub stężenie trójglicerydów powyżej 200 mg na decylitr (2,26 mmol na litr) 26 w dowolnym momencie leczenia (Tabela 3). Nie było istotnych różnic między elagolixem i placebo w średniej zmianie od wartości początkowej do 6 miesięcy w zakresie stężenia glukozy we krwi (Tabela S9 w Dodatku uzupełniającym). Odsetek zmniejszył się od wartości początkowej do 6 miesięcy w grubości endometrium po zastosowaniu elagoliksu, chociaż nie przeprowadzono porównań statystycznych dla pomiarów endometrialnych; wyższy odsetek kobiet w każdej grupie otrzymującej elagolix wykazywał brak miesiączki w miesiącach od do 6 niż w grupie placebo (tabela S10 w dodatkowym dodatku). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries