Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘centrum rehabilitacji kraków’

Powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Drugim warunkiem nieodzownym do powstania ostrej gruźlicy prosówkowej uogólnionej oraz płucnej jest pewne usposobienie (dispositio)         – nieswoiste lub swoiste. Usposobienie nieswoiste powstaje pod wpływem czynników osłabiających ustrój, a więc ostrych i przewlekłych chorób zakaźnych, nadmiernych wysiłków, niedożywiania, silnych urazów psychicznych, ciąży, porodu, stanów białaczkowych itd. Długotrwałe podrażnienie narządu oddechowego pyłem krzemowym wywołując pylicę krzemową sprzyja także powstaniu gruźlicy prosówkowej. Stanem swoistej odporności tłumaczy się dawne już spostrzeżenie wielkiej rzadkości gruźlicy prosówkowej w przebiegu przewlekłej gruźlicy płuc postępującej. Prawdopodobnie, postępująca gruźlica narządowa stwarza w chorym ustroju pewien stan odporności na ogólne zakażenie za pośrednictwem krwi. Brak tej odporności tłumaczy większą częstość ostrej gruźlicy prosówkowej u osób z wygojonymi ogniskami gruźliczymi oraz gwałtowniejszy i szybszy w tych przypadkach jej przebieg. W związku ze swoistą odpornością stawia się po części także różną skłonność do ostrej gruźlicy prosówkowej chorych na gruźlicę, zależnie od wieku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘centrum rehabilitacji kraków’

Powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Rak ogólny prosówkowy płuc (carcmosis pulmonum) powstający przez wysianie komórek rakowych za pośrednictwem krwi daje obraz rentgenowski, łudząco podobny do obrazu w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Różnica polega na tym, że w przypadkach raka płuc, w przeciwieństwie do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, można czasami stwierdzić zgrubienia, które łączą postronkowato grudki. Podobny obraz zdarza się często także w pylicy płuc, czasami w gruźlicy płuc w przypadkach rozsianych ognisk odoskrzelowego zapalenia płuc (bronchopneumonia disseminata acuta, szczególnie miliariformis), zwłaszcza u dzieci, oraz po krwotoku płucnym (bronchpneumonia acuta haemorrhagica), w zapaleniu zarostowym oskrzelików, w drobnoogniskowej białaczce, w rzadkich przypadkach promienicy prosówkowej płuc (actinomycosis pulmonum miliaris) i w następstwie badania bronchograficznego, jeżeli lipjodol długo nie wsysa się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘centrum rehabilitacji kraków’

Powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Za zespołem gruźliczym durowatym przemawiają: 1. dodatni odczyn tuberkulinowy Pirqueta u osoby, u której przedtem był on ujemny; 2. pierwotny zespół gruźliczy, w płucu (badanie radiologiczne płuc), zaostrzenie sprawy gruźliczej lub utajone zapalenie opłucnej; 3. jeżeli po ukończeniu choroby chory jest nadal blady, chudy, miewa nieraz stany podgorączkowe; jeżeli po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet później wykryje się gruźlicę płuc, węzłów chłonnych, kości, otrzewnej lub innych narządów. Różnicowanie zespołu gruźliczego durowatego z ostrą gruźlicą prosówkową płuc opiera się na tym, że w gruźlicy prosówkowej stwierdza się zwykle dużą sinicę i duszność, czasami gruzełki w naczyniówce oczu i prątki gruźlicy w plwocinie oraz ogniska gruźlicze, przeważnie w górnych częściach płuc, a badanie radiologiczne wykrywa typową drobnoplamistość płuc. Rokowanie zależy od tych zmian gruźliczych, w przebiegu których powstał zespół gruźliczy durowaty. Zejście w ostrą gruźlicę prosówkową oraz w ostre zapalenie opon mózgowych zdarza się rzadko. Leczenie w okresie gorączkowym zespołu gruźliczego durowatego polega na utrzymaniu chorego w łóżku w pomieszczeniu dobrze wietrzonym, odżywianiu odpowiednio do poziomu gorączki, zastosowaniu leczenia streptomycyną i na usuwaniu najbardziej niepokojących dolegliwości. Gdy gorączka ustąpi lub przynajmniej wybitnie się obniży, wtenczas należy rozważyć możliwość zastosowania leczenia klimatycznego oraz wzmacniającego. Nie może być ono równocześnie leczeniem bodźcowym w postaci np. pobytu w miejscowości wysokogórskiej. 7. Śledziona nie zawsze powiększona. 8. Szybko postępujące chudnienie, pomimo zachowanego zwykle łaknienia. 9. Ujemna próba zlepna surowicy krwi z pałeczkami durowymi. 10. Nie ma pałeczek durowych w krwi, w kale, ani w moczu. [patrz też: nzoz szczecin, ośrodek chorób rzadkich, medycyna po dyplomie pediatria ]
[patrz też: centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja, artefakty ruchowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘centrum rehabilitacji kraków’

Powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej.

Posted in Uncategorized  by admin
December 20th, 2018

Zakażone węzły chłonne zawierają obficie prątki gruźlicy. W sprzyjających warunkach, zwłaszcza u niemowląt i we wczesnym dzieciństwie, mogą prątki z nich wydostawać się i wywoływać różne postaci kliniczne zakażenia gruźliczego z zapaleniem opon mózgowych na czele. Tak jak ognisko pierwotne mogą także i zmiany w węzłach chłonnych z czasem wygasnąć pozostawiając tylko niewielki ślad. Częściej, pomimo nawet wygaśnięcia ogniska pierwotnego w miąższu płucnym, obrzmienie i serowacenie zakażonych węzłów chłonnych trwa znacznie dłużej, wiedzie do zserowacenia całego węzła a w większości przypadków nawet kilku sąsiednich i nieraz szerzy się na coraz nowe węzły. W końcu jednak węzły chłonne mogą również stwardnieć i zwapnieć. Zwapniałe węzły mogą pozostawać duże przez całe życie, chociaż czynnej sprawy gruźliczej w nich już nie ma. Będzie to jednak wyleczenie tylko anatomiczne, nie zaś biologiczne, gdyż nawet takie węzły mogą dziesiątkami lat zawierać żywe i zjadliwe prątki gruźlicy. Zjawisko to nosi nazwę „snicrobismus quiescens. Dowiodła tego między innymi Lidia Rabinowitsch wykrywając zjadliwe prątki gruźlicy w twardych jak kamień węzłach śródpiersia u osób w 40-50 roku życia, które umarły nie na gruźlicę. Zamurowane prątki mogą podtrzymywać nadal stan alergii przez całe życie ich nosicieli. W okresie tego utajenia zakażenie gruźlicze – wykrywa się tylko odczynami tuberkulinowymi. Prątki zamurowane mogą ożyć pod wpływem czynników osłabiających ustrój i wywołać gruźlicę, najczęściej płuc. Kostnienie węzłów chłonnych zdarza się znacznie rzadziej niż ogniska pierwotnego. Niekiedy pierwotny zespół gruźliczy ulega doszczętnemu wygojeniu z zupełnym wygaśnięciem alergii. Wtenczas w razie ponownego zakażenia prątkami gruźlicy powstaje u tej samej osoby nowy zespół pierwotny. Jako odczyn na podrażnienie tkanki płucnej i opłucnej przez jady gruźlicze, a zdaniem niektórych na nieprawidłowe wytwory przemiany materii w ognisku pierwotnym i w zespole pierwotnym, często dookoła nich powstaje nieswoiste zapalenie okołoogniskowe pierwotne (inflammatio perifocalis primitiwa), zwane także zapaleniem obocznym pierwotnym (inflammatio collateralis primitiva). [podobne: medycyna estetyczna lodz, medycyna estetyczna w Warszawie, polcortolon ]
[przypisy: centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja, artefakty ruchowe ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »