Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Pod nazwa reakcji prymitywnych rozumie

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Pod nazwą reakcji prymitywnych rozumie się gwałtowne wyłado- wanie afektywne, uruchamiające pewne atawistyczne urządzenia obronne tkwiące w instynktach. Działania te uderzają swoim niezróżnicowaniem. Nie- którzy sądzą, że sensorium jest tu zmienione na wzór stanu pomrocznego. Może tu chodzić o dzikie wyładowanie ruchowe wśród bezcelowego miotania się, jak to się widuje u małych zwierząt pod działaniem nagłego niebezpieczeństwa. Tutaj należy też odruch śmiertelnego znieruchomienia (TotsteLlreflex), widy- wany u zwierząt, którym zagraża śmierć. U człowieka takie żywiołowe wyła- dowania afektywne mogą wystąpić pod wpływem nagłych i niespodziewanych urazów psychicznych, np. w czasie trzęsienia ziemi, pożaru, katastrofy itd. Prymitywna reakcja wyzwala się zawsze w jednym -z dwóch przeciwstaw- nych kierunków: albo jako nagłe osłupienie l trwanie w tym absolutnym bez- ruchu, albo jako stan wściekłości z bezmyślnym miotaniem się i ślepym nisz- czycielstwem. Oczywiście jeżeli reakcja taka zdradza teatralną demonstratyw- ność, jak gdyby. chodziło o wywarcie wrażenia na otoczeniu, wówczas mówi się nie o reakcji prymitywnej, lecz o histerycznej. Niektórzy zaliczają niesłusznie do reakcji prymitywnych psychogenne stany pomroczne (Binder w podręczniku Reichardta 1955), np. spragniona macierzyń- stwa kobieta dowiaduje się, że jej mąż jest bezpłodny, popada na to w stan onejroidny. w którym wśród radosnego śpiewu lula w ramionach dziecię, na- zajutrz zupełna niepamięć retropsychotyczna. Rzecz prosta, w stanach takich nie widać prymitywizmu, a nawet można wątpić W szczerość takich histerycz- nych scen. Jeszcze mniej słuszne wydaje się stawianie w jednym rzędzie z patologicz- nymi reakcjami tzw. histerii konwersyjnej. Pod mianem tym rozu- mie się przeobrażenie się pewnych jakości psychicznych, np. lęku, pewnych wyobrażeń lub fantazji, stanów popędowych itd., w objawy cielesne w rodzaju porażeń, niby-drgawek, tików, psychogennego kręczu, drżenia lub trzęsienia się, histerycznych zaburzeń czucia, głuchoty, ślepoty, koncentrycznego zwęże- nia pola widzenia, zaburzeń chodu lub pantomimiki z symboliczną aluzją do wstrząsającego przeżycia itd. [hasła pokrewne: , wkładki sfp, dentysta Kraków, rozstanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Pod nazwa reakcji prymitywnych rozumie

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Wśród publiczności rozpowszechnione jest mniemanie, że przeciążenie pracą, a nawet u ludzi o małej żywotności nerwowej normalna praca, wywołuje wy- czerpanie nerwowe. Doświadczenie kliniczne uczy, że neurastenia wyjątkowo tylko pojawia się u ludzi istotnie przepracowanych, gdyż najczęściej spotykamy ją raczej u osób mało pracujących. W czasie wojny, zwłaszcza wśród żołnierzy, którzy byli przepracowani ponad miarę, nie widywało się dużo neurasteników. Także w ustroju socjalistycznym, gdzie przeważająca większość ludności inten- sywnie pracuje, widuje się mało przypadków neurastenii. Z badań nad nerwi- cami doświadczalnymi, które przeważnie można zaliczyć do typu neurastenicz- nego, wynieśliśmy naukę, że inny czynnik odgrywa istotną rolę, mianowicie bodźce konfliktowe, które doprowadzają życie afektywne do niezwyklego na- pięcia i rozprzęgają poprzez wyższe ośrodki neurowegetatywne czynności ustroju. Nie praca zdaje się więc być czynnikiem nerwicotwórczym, chociażby najuciążliwsza, lecz sytuacja środowiska, z której płyną bodźce warunkowe konfliktowe, zmuszaj ące człowieka do nadmiernego, długotrwałego i bezna- dziejnego napięcia afektywnego. Wiemy też z doświadczenia ex juvantibus, że czasem przeniesienie neurastenika w warunki pracy i życia odpowiadające mu, zdolne zapalić go do pracy, wpoić mu entuzjazm i dać mu cel życia, działa leczniczo i zwiększa wydajność pracy. Wtedy przepracowanie okazuje się nie- szkodliwe. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, integracja sensoryczna, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off