Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘Depilacja laserowa’

Nawet najbardziej przy- gnebiony czlowiek

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Nawet najbardziej przy- gnębiony człowiek nie traci zasadniczo trwale swojej zdolności do pracy, choćby nawet przyczyna jego przygnębienia trwale się utrzymywała. Natomiast wśród Żydów, którzy przeszli męczeństwo hitlerowskie, stwierdził KolIe stan zała- mania depresyjnego, utrzymującego się wiele lat po przeminięciu jego przy- czyn. W przypadkach endogennej, cyklofrenicznej depresji, która rozpoczęła się przed deportacją, widywał autor ten reaktywną protrakcję tego stanu, która zatarła ostre zazwyczaj granice między okresami depresji i remisji. Stany patologicznego afektu, odgrywające ważną rolę w orzecz- nictwie sądowo-psychiatrycznym. Chodzi tu o stany wściekłości lub stany wy- ładowania lękowego wywołane urazami środowiskowymi. Afekt ten natęże- niem swoim i skłonnością do wyładowania ruchowego wykracza ponad zrozu- miałą motywację. W stanach tych pole świadomości ulega znacznemu zwęże- niu, czynności myślowe ulegają zahamowaniu, gwałtowne wyładowanie ru- chowe zmierza po naj prostszej drodze do urzeczywistnienia impulsów zemsty, agresji lub trwożliwej ucieczki przed siebie. Stanom tym towarzyszy pobu- dzenie układu roślinnego w postaci zaczerwienienia lub zblednięcia, silnych potów, kołatania serca itd. Działanie impulsywne może mieć charakter tzw. krótkiego spięcia, wskutek czego milkną wszelkie hamulce i następuje w sposób niepohamowany czyn zabójstwa, dzieciobójstwa, podpalenia, samo- bójstwa itd. Szczególną skłonność do wybuchów patologicznego afektu mają charakteropaci wszelkiej etiologii oraz psychopaci typu popędliwych, a także drażliwych i – co ciekawe – lękliwych. Stany te pozostawiają po sobie niemal bez wyjątku zupełną niepamięć, rozciągającą się niekiedy nawet na okres poprzedzający wybuch (amnesia retrograda). [przypisy: , ubranka dla niemowląt, Depilacja laserowa, catering dietetyczny ]

Comments Off