Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Kiedy wolność religijna ściera się z dostępem do opieki cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Decyzja Trybunału pozwala przekonać pracodawców o różnych rozmiarach i formach korporacyjnych, aby przeważyły przekonania i potrzeby swoich pracowników, potencjalnie wpływając na rodzaje opieki, które będą dostępne i dostępne dla osób fizycznych oraz pozwalające pracodawcom na ingerencję w relacje między klinicystą a pacjentem. Sprawa ma również ważne implikacje dla wysiłków zmierzających do osiągnięcia kompromisu między wolnością religijną a dostępem do opieki zdrowotnej. Starania rządu Obamy o kompromis w sprawie mandatu dotyczącego środków antykoncepcyjnych ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ jego wysiłki zostały wykorzystane do wykazania, że zastosowanie mandatu nawet do świeckich pracodawców niekoniecznie jest jedynym sposobem osiągnięcia interesów rządu. W przyszłości regulatorzy mogą być mniej skłonni do szukania kompromisu, aby ich wysiłki nie były w podobny sposób stosowane przeciwko nim – i jest to zła wiadomość dla nas wszystkich, jeśli polityka zdrowotna może być prowadzona tylko poprzez polaryzację i urazy, zamiast kompromisu. Z drugiej strony, w innych przypadkach środków antykoncepcyjnych – sprawom mandatowym przepychającym się przez sądy, non-profit religijni pracodawcy twierdzą, że pomieszczenia rządowe nie idą wystarczająco daleko w obronie ich wolności religijnej, w istocie wymagając od nich zastępowania trzeciej strony w celu popełnienia tego, o czym myślą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Kiedy wolność religijna ściera się z dostępem do opieki cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Pod koniec tegorocznej kadencji Sądu Najwyższego wolność religijna znalazła się w ostrym konflikcie z zainteresowaniem rządu zapewnieniem przystępnego cenowo dostępu do opieki zdrowotnej. W skonsolidowanej opinii w Burwell przeciwko Hobby Lobby Stores i Conestoga Wood Specialties Corp. przeciwko Burwell (wspólnie określanej jako Hobby Lobby) wydanej 30 czerwca, Trybunał popierał wolność religijną, podkreślając ograniczenia naszego systemu ubezpieczeń zdrowotnych opartych na zatrudnieniu . Hobby Lobby skupiło się na mandacie dotyczącym środków antykoncepcyjnych, który wynika z mandatu ustawy o przystępności kosztów (Career Care Act – ACA), że wielu pracodawców oferuje ubezpieczenie niektórych podstawowych świadczeń zdrowotnych, w tym zakres usług profilaktycznych bez udziału i odliczeń od pacjentów. ACA upoważniła Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) do zdefiniowania zakresu tych usług profilaktycznych, zadania, które przekazano Instytutowi Medycyny, którego lista zawierała wszystkie 20 środków antykoncepcyjnych zatwierdzonych przez Food and Drug Administration. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Kiedy wolność religijna ściera się z dostępem do opieki cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

(W jednym regionie Kaiser Permanente zidentyfikowaliśmy 1118 pacjentów z właśnie tymi czterema stanami wśród 2,6 milionów dorosłych członków.) W tym przykładzie pacjenci mają również epizod ostrej opieki nad zwichniętą kostką. Punktem wyjścia (który może być miarą wyjściową w nowo wdrożonym systemie) może być spis potrzeb pacjenta i obecnego stanu. Przykład zawiera stan kliniczny (np. Ostatnie ciśnienie krwi), jej stan funkcjonalny (np. Ból, depresja), bieżące zarządzanie jej stanami (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Kiedy wolność religijna ściera się z dostępem do opieki cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Przedsiębiorstwo zajmujące się pomiarami jakości w amerykańskiej służbie zdrowia jest niespokojne. Lekarze, szpitale i plany zdrowotne postrzegają pomiar jako uciążliwy, drogi, niedokładny i obojętny na złożoność świadczenia opieki. Pacjenci i ich opiekunowie uważają, że sprawozdawczość dotycząca wyników pomija to, co dla nich najważniejsze, i nie dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania dobrych decyzji. Próbując przezwyciężyć te problemy, mierzący deweloperzy tworzą coraz więcej środków, a płatnicy domagają się ich użycia w większej liczbie ustawień i wiążą większe nagrody pieniężne lub kary z wydajnością. Uważamy, że robienie czegoś podobnego jest błędne: nadszedł czas, by ponownie wyobrazić sobie pomiar jakości. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries