Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Poglad Babinskiego nie przyjal sie,

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Pogląd Babińskiego nie przyjął się, a nazwy pithiatismus używamy czasem jako synonimu histerii, tam zwłasz- cza, gdzie nie chcemy robić przykrości choremu lub jego rodzinie nazwą hi- sterii, która nabrała przykrego posmaku. Próbowano też spolszczyć nazwę histerii na “macinnictwo” lub “macinnica”, miana te jednakże nie przyjęły się. Znamienne cechy objawów histerycznych ujmuje się zazwyczaj, jak nastę- puje: 1. Brak umiaru, brak pohamowania. Poszczególne czynności somatyczne i psychiczne rozprzęgają się przesadnie łatwo i osiągają niezwykłe rozmiary, nie dające się wytłumaczyć żadnym ze znanych czynników etiologicznych. 2. Zmienność i niestałość. W ciągu długiego czasu ciężkie objawy mogą się utrzymywać na przekór wszystkim wysiłkom leczniczym, aby równie szybko ustąpić. W ich miejsce mogą się pojawić nieoczekiwanie zupełnie nowe zjawiska, równie kapryśne w swoim wyglądzie i przebiegu. 3. Ścisła zależność wzajemna zaburzeń psychicznych i somatycznych. Nikle zaburzenia cielesne, nad którymi zdrowy człowiek przechodzi do porządku, wywołują przesadny odczyn psychiczny. I na odwrót zaburzenia somatyczne uzależnione są od uczuć i myśli chorego, tak że analiza przeżyć chorego umożliwia nam zrozumienie tych objawów, nawet gdy chory usiłuje nas wprowadzić w błąd lub zataić coś przed nami. Zależność ta nie po- winna nas dziwić. Jedne z pierwszych doświadczeń Pawłowa nad czynnością wydzielniczą odosobnionego operacyjnie żołądka ,dotyczyły wpływu wyższych czynności nerwowych na wydzielanie. Dalsze badania nad tym zjawiskiem. ideo- plastii wykazały, że samo wyobrażenie rozmaitych potraw wywołuje zmiany w składzie chemicznym soku żołądkowego. Tę samą wymowę zdają się posia- dać odruchy psychochemiczne krwi, opisane przez Wilczkowskiego. [podobne: , artykuły fryzjerskie, odzież bhp, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off