Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Mimowolne oddanie moczu w czasie

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Mimowolne oddanie moczu w czasie napadu nie zdarza się w histerii; Jeżeli mamy możliwość dokładniejszej obserwacji, to łatwo stwierdzić, że odda- wanie moczu w padaczce odbywa się małymi porcjami tylko w okresie klonicz- nym między jedną a drugą drgawką. Jeżeli w histerii wyjątkowo chory się zanieczyścił, to dzieje się to.w przerwie między serią niby-drgawek lub na zakończenie napadu, zawsze jednym strumieniem. U mężczyzn wzwód prącia i wytrysk nasienia przemawiają zawsze za padaczką. Chorzy po napadzie praw- dziwym budzą się stopniowo, odzyskując świadomość poprzez wszystkie okresy: coma, SOpOT, somnolentia. Budzą się rozbici i zmęczeni. Po napadzie histerycz- nym następuje dziwnie szybki powrót do sil, chorzy nie są zadyszani, czasem skarżą się na zmęczenie, ale przedmiotowo brak jest dowodów tego, świado- mość ich przejasma się również nader szybko. Po padaczkowym napadzie jest zupełna, prawdziwa niepamięć. Po napadzie histerycznym albo nie ma niępa- mięci, albo jest niepamięć wybiórcza, dotycząca pewnej tylko kategorii wyda- rzeń lub pewnych tylko osób obecnych w czasie napadu. Niepamięć zupełna bywa nieszczera. a jeśli jest szczera, to nie jest absolutna i może w pewnych. warunkach, np. w śnie hipnotycznym, w następnym zamroczeniu, po upływie pewnego czasu, po wyleczeniu albo pod wpływem usilnej sugestii ustąpić. 8. Większe trudności rozpoznawcze sprawiać mogą czasem małe napady histeryczne, gdyż mniej jest tu czasu do poczynienia dokładniejszych, spostrzeżeń. Mogą to być krótkotrwałe jakby drgawki o rozmaitym wyglą- dzie, napady śmiechu lub płaczu, pewne podmiotowe zjawiska trudne do sprawdzenia, np. bóle, rzekorne zaburzenia pamięci, jakby natręctwa myślowe” napady zadyszki, mby ataki sercowe z pokazowym umieraniem, nagłe oślep- nięcia i ogłuchnięcia itd. Organiczny charakter tego rodzaju napadów da się czasem wyłączyć dopiero po dokładnym badaniu specjalistycznym. Przestrzec: trzeba zresztą przed zbyt pochopnym rozpoznawaniem histerii na podstawie- jednego rzutu oka. Czasem objawy histeryczne mogą stanowić tylko nawarst- wienie, pod którym kryć się mogą poważne zaburzenia, ulegające agrawacji [więcej w: , olej kokosowy, badania psychologiczne, medycyna estetyczna ]

Comments Off