Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

W rozpoznaniu ostrej gruzlicy prosówkowej

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

W rozpoznaniu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc bardzo pomaga ba- danie płuc promieniami rentgenowskimi. W typowych przypadkach tej choroby rentgenogram jest znamienny już w tym okresie, w którym badanie fizycznę płuc nie pozwala jej jeszcze rozpoznać. Mianowicie badaniem rentgenograficznym wykrywa się zacienienie drobnoplamiste bez smug łączących postronkowato plamki. Ogniska małe, mniejsze od łepka szpilki, plamkowate, są rozmieszczone bardzo gęsto, zwłaszcza w szczytach. Ostrą gruźlicę prosówkową, usadowioną w układzie chłonnym płuc, cechuje brak objawów rozdęcia płuc pomimo rozległego zajęcia płuc sprawą gruźliczą prosówkową oraz łagodny przebieg. Ostra gruźlica płuc prosówkowa Rozpoznanie różnicowe ostrej gruźlicy prosówkowej płuc omówiłem w opisach odpowiednich chorób, mianowicie różnicowanie z ostrym wrzodziejącym zapaleniem, wsierdzia z ostrym nieżytem oskrzelków z ostrym zapaleniem płuc oskrzelowym, z ogólnym rakiem prosówkowym płuc. Od duru brzusznego (typhus abdominalis) odróżnia się ostrą gruźlicę prosówkową płuc na tej podstawie, że jej towarzyszy znaczna sinica twarzy i powłok .zewnętrznych, duszność, przyspieszenie tętna, wybitna neutrofilia w krwi, ujemny odczyn Widala. Od ogólnego zakażenia (sepsis acuia] paciorkowcami lub innymi bakteriami odróżniają ostrą gruźlicę prosówkową płuc znaczna sinica, duszność i zmiany w płucach. W rozpoznaniu różnicowym trzeba uwzględniać także wynik badania radiologicznego płuc. Sama. drobnoplamistość obrazu płuc nie rozstrzyga jeszcze rozpoznania, gdyż taki sam obraz rentge- nowski może powstać, pomimo że płuco jest zdrowe, jeżeli jest bardzo wyraźny rysunek naczyń krwionośnych, a także w przypadkach dużego przekrwienia biernego w płucach w toku choroby serca. W przypad- kach bardzo wyraźnego rysunku naczyń u osób zdrowych drobna pla- mistość płuc może wytwarzać się wskutek sumowania się cieni w miej- scach podziału naczyń oraz ich skrzyżowań. Od pomyłki chroni do- kładna ocena obrazu stwierdzająca, że w płucu prawidłowym są to po- zorne zgrubienia w wymienionych miejscach, Co się tyczy biernego przekrwienia płuc w przebiegu chorób serca, to należy pamię- tać, ze ostra prosówkowa gruźlica płuc dołącza się do chorób serca rzadko, a następnie że drobnoplamistość znika z poprawą stanu narządu krą- żenia. [patrz też: , przedłużanie rzęs, klimatyzacja precyzyjna, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off