Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Symulacja.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przy omawianiu zagadnień symulacji nie wolno ani na chwilę zapominać o histerii, tej wielkiej naśladowczyni wszystkich możliwych chorób. Nie bez słuszności mówi się o “symulacji histerycznej”. Zasadnicza różnica leży w motywacji działania symulacyjnego. Symulant udaje chorobę, aby się uchylić od odpowiedzialności karnej lub zdobyć świadomie inną korzyść życiową. Postępowanie jego jest uplanowane. Natomiast w histerii uruchamia się bezwiednie mechanizm ucieczki w chorobę bez uświadomionego zamiaru korzyści materialnej. Można by powiedzieć, że symulant oszukuje drugich, podczas gdy histeryk oszukuje samego siebie. Symulant pragnie zrobić wrażenie chorego, podczas gdy histeryk pragnie przeżyć jakby rzeczywiście stan choroby. Symulant nie wierzy w swoją chorobę, histeryk bywa głęboko przekonany o rzeczywistości choroby, a jeżeli świadomie agrawuje, to często po to, aby jego własne przekonanie udzieliło się lekarzowi i otoczeniu. Że tak jest, poznać można po tym, że w histerii są w grze ogólnoustrojowe mechanizmy korowo-trzewiowe (Bykow), prowadzące na drodze ideoplastii do wielu objawów chorobowych czynnościowych, a nawet i z biegiem czasu organicznych. Samo udawanie nie jest cechą rozróżniającą symulację od histerii. Także warunki sytuacyjne mogą być podobne. Zespół Gansera, puerylizm, pseudodemencja zawierają pierwiastki udawania i występują w analogicznych warunkach sytuacyjnych, np. w więzieniu. Odczyny histeryczne występują najczęściej po przeminięciu niebezpieczeństwa, a jeżeli pojawiają się wśród niebezpieczeństwa, to zazwyczaj bez trudu wykryjemy na podstawie wywiadów, wyników badania podmiotowego i przedmiotowego, że chodzi o jakość patologiczną. Różnicowanie między symulacją a poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi wymagałoby właściwie powtórzenia w tym miejscu całej symptomatologii psychiatrycznej. Uwagi niniejsze mają na celu tylko wprowadzenie w sedno zagadnienia symulacji, o której trzeba myśleć szczególnie często, gdy się jest psychiatrą. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Prywatne przedszkole Kraków, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Symulacja.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W okresie gorączkowym ostrej gruźlicy nawałowej płuc chorzy nieraz obficie się pocą dniem i w nocy i wykrztuszają plwocinę dość często z domieszką krwi. Wcześniej czy później w plwocinie stwierdza się prątki gruźlicy. Ogólny stan chorych bywa przeważnie dość dobry. W razie wessania się nacieku pozostaje nieraz wielka skłonność do nawrotów w miejscu poprzedniego nacieku. Po kilku nawrotach naciek czasem serowacieje i rozpada się w środkowej części, a wtenczas powstaje jama. W ten sposób sprawa gruźlicza szerzy się dalej. Rozpoznanie. W wielu przypadkach zapalenie okołoogniskowe da się wykryć tylko badaniem radiologicznym płuc jako mniej więcej rozległe zacienienie w polu płucnym. Przy badaniu w kierunku strzałkowym zacienienie może zajmować prawie cały płat i nawet dwa płaty lub całą połowę klatki piersiowej. Badaniem w kierunku poprzecznym można jednak w takich przypadkach przekonać się, że najwyższe i najniższe części pola płucnego są zupełnie przejrzyste i że cień ma nieraz kształt trójkątny lub czworokątny, nie zaś okrągławy. Jeżeli zapalenie okołoogniskowe wytwarza się dookoła węzłów wnękowych pierwotnego zespołu, to nawet większe węzły nie dają się wyraźnie wyodrębnić na zdjęciu rentgenowskim. Na zdjęciu widać wtedy większy cień o zarysach zatartych, zależnie od zmian zapalnych w otaczającym miąższu płucnym. Jeżeli zapalenie wytworzy się także dookoła naczyń chłonnych łączących węzły wnękowe z ogniskiem pierwotnym, to na zdjęciu rentgenowskim widać mniej więcej jednolite rozległe zacienienie. Gdy sprawa uspokaja się i naciek zmniejsza się, to na zdjęciu rysują się dwa cienie, połączone cieniem postronkowatym. Obraz taki jest wyrazem nacieku dwubiegunowego (infiltratio bipolatis redekera), w którym jeden biegun jest wytworzony przez węzły wnękowe, a drugi – przez ognisko pierwotne. Przy cofaniu się rozległego zapalenia okołoogniskowego cień zwykle nie ustępuje jednolicie, lecz tworzą się miejscami wyjaśnienia okrągłe lub jajowate, które przypominają łudząco jamy w płucu. Po zupełnym ustąpieniu zapalenia pozostają nieraz smugi idące przy zapaleniu przywnękowym od wnęki w kierunku pachy, linie włosowate po zlepnym zapaleniu opłucnej międzypłatowej, powstałym jeżeli zapalenie okołoogniskowe usadowiło się przy wcięciu międzypłatowym, ciemne plamy po ogniskach pierwotnych itd. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, odżywka do rzęs, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Symulacja.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Pierwotne ognisko gruźlicze sadowi się przeważnie w płucach, w statystyce Janusza Zeylanda: na 100 dzieci z anatomicznie uchwytną gruźlicą ognisko pierwotne było usadowione w płucach w 81% (w 81 przypadkach), w węzłach chłonnych śródpiersia w 30% (30 przypadków), w przewodzie pokarmowym w 3, w węzłach krezkowych w 3, w płucu i jelitach w 2; w jednym przypadku ogniska pierwotnego nie wykryto. W statystyce Gohna, opartej na przeszło 2,000 sekcyj, wykryto ognisko pierwotne w płucach w 95,9%, w statystyce Aschoffa prawie w 90%. Ognisko pierwotne gruźlicze bywa częściej w prawym płucu. Może ono powstać w każdej części płuc, przeważnie jednak sadowi się w miejscach płuc najlepiej przewietrzanych, mianowicie w środkowej części płuc, a więc w dolnej części górnego płata i w górnej części dolnego a w prawym płucu także w środkowym płacie, natomiast rzadko bywa w szczytach płuc. Zatem najczęstsza siedziba pierwotnego ogniska gruźliczego w płucach jest inna niż późniejszych ognisk gruźliczych powstających na tle przerzutów lub zakażenia dodatkowego i sadowiących się przeważnie w częściach płuc gorzej przewietrzanych, mianowicie w bocznej okolicy podobojczykowej lub w szczytach płuc. W materiale sekcyjnym Janusza Zeylanda znajdowało się pierwotne ognisko w prawym płucu w 62,6% (w 52 na 83 przypadki), wśród tego w górnym płacie w 59,6% (w 31 przyp.), w środkowym płacie w 19,2% (w 10 przypadkach) i w dolnym płacie w 21,2% (w 11 przypadkach) oraz w lewym płucu w 37,4% (w 31 przypadkach), mianowicie w dolnym płacie w 61,3% (w 19 przypadkach) i w górnym w 38,7% (w 12 przypadkach). W statystyce Gohna pierwotne ognisko gruźlicze znajdowało się w szczytach płuc tylko w 7,76% przypadków, wśród tego w prawym szczycie tylko w 1,76%. Pierwotne ognisko gruźlicze sadowi się w płucu prawie zawsze tuż pod opłucną. Zatem jest to “foeus primitivus tubereulosus juxtapleuralis” w odmianach śródpiersiowej (mediastinalis), korowej (corticalis), i usadowionej we wcięciu międzypłatowym (seissuralis), zależnie od tego, pod jaką opłucną ognisko się znajduje. [hasła pokrewne: , olej lniany, protetyka, rehabilitacja ]

Comments Off