Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘rozstanie’

Rozpoznanie symulacji bywa przewaznie nietrudne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Rozpoznanie symulacji bywa przeważnie nietrudne. Udawana cho- roba umysłowa uderza brakiem konsekwencji, niezręczną przesadą i swoistą nietypowością. Produkowane przez symulantów obrazy chorobowe nie odpo- wiadają żadnej ze znanych klinicystom jednostek nozograficznych. Często sy- mulant udaje obłąkanie według popularnych wyobrażeń. Fantazje te w czasie obserwacji z zasady ujawniają swój sżtuczny charakter. Udawane stany pod- niecenia psychoruchowego nie mogą trwać długo z powodu zmęczenia. Jeżeli :symulant bije na prawo i lewo, to łatwo zauważyć, że stara się to zrobić bez .szkody dla własnego zdrowia, przeważnie stara się też nie zrobić szkody innym ludziom, a nawet unika niszczycielstwa, gdyż czyny takie mogłyby spowodo- wać rozszerzenie aktu oskarżenia na nowe przestępstwa. Jeżeli w obecności :symulanta lekarz powie, że brak do pełnego obrazu klinicznego takiego czy innego objawu, objaw ten niebawem się pojawi. Szczególne trudności powstają wówczas, gdy symulant zna symptomatologię chorób psychicznych. Wiedza ta może być teoretyczna lub też podpatrzona w czasie poprzedniego pobytu w jakimś szpitalu psychiatrycznym. W tym ostatnim przypadku nietrudno zauważyć, że spostrzegawczość tych osobników jest niewystarczająca dla uehwy- cenia istotnych cech naśladowanych objawów. Czasem symulację można wykryć na pierwszy rzut oka. Chory odgrywający “wariata” bystro obserwuje wszystko dokoła siebie, podniecenie jego robi wrażenie sztuczne, a nietypowa całość nie -odpowiada żadnej ze znanych psychoz lub zawiera sprzeczne składniki róż- nych jednostek. Dla dowiedzenia symulacji potrzebna jest zazwyczaj dłuższa obserwacja z nieustającym dozorem fachowego personelu pielęgniarskiego. Ciągła obserwacja ma na celu nie tylko znużenie symulanta, ale przede wszyst- kim zebranie jak największej liczby dowodów oszustwa. [hasła pokrewne: , rozstanie, Bielizna nocna damska, kurs sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Rozpoznanie symulacji bywa przewaznie nietrudne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Pod nazwą reakcji prymitywnych rozumie się gwałtowne wyłado- wanie afektywne, uruchamiające pewne atawistyczne urządzenia obronne tkwiące w instynktach. Działania te uderzają swoim niezróżnicowaniem. Nie- którzy sądzą, że sensorium jest tu zmienione na wzór stanu pomrocznego. Może tu chodzić o dzikie wyładowanie ruchowe wśród bezcelowego miotania się, jak to się widuje u małych zwierząt pod działaniem nagłego niebezpieczeństwa. Tutaj należy też odruch śmiertelnego znieruchomienia (TotsteLlreflex), widy- wany u zwierząt, którym zagraża śmierć. U człowieka takie żywiołowe wyła- dowania afektywne mogą wystąpić pod wpływem nagłych i niespodziewanych urazów psychicznych, np. w czasie trzęsienia ziemi, pożaru, katastrofy itd. Prymitywna reakcja wyzwala się zawsze w jednym -z dwóch przeciwstaw- nych kierunków: albo jako nagłe osłupienie l trwanie w tym absolutnym bez- ruchu, albo jako stan wściekłości z bezmyślnym miotaniem się i ślepym nisz- czycielstwem. Oczywiście jeżeli reakcja taka zdradza teatralną demonstratyw- ność, jak gdyby. chodziło o wywarcie wrażenia na otoczeniu, wówczas mówi się nie o reakcji prymitywnej, lecz o histerycznej. Niektórzy zaliczają niesłusznie do reakcji prymitywnych psychogenne stany pomroczne (Binder w podręczniku Reichardta 1955), np. spragniona macierzyń- stwa kobieta dowiaduje się, że jej mąż jest bezpłodny, popada na to w stan onejroidny. w którym wśród radosnego śpiewu lula w ramionach dziecię, na- zajutrz zupełna niepamięć retropsychotyczna. Rzecz prosta, w stanach takich nie widać prymitywizmu, a nawet można wątpić W szczerość takich histerycz- nych scen. Jeszcze mniej słuszne wydaje się stawianie w jednym rzędzie z patologicz- nymi reakcjami tzw. histerii konwersyjnej. Pod mianem tym rozu- mie się przeobrażenie się pewnych jakości psychicznych, np. lęku, pewnych wyobrażeń lub fantazji, stanów popędowych itd., w objawy cielesne w rodzaju porażeń, niby-drgawek, tików, psychogennego kręczu, drżenia lub trzęsienia się, histerycznych zaburzeń czucia, głuchoty, ślepoty, koncentrycznego zwęże- nia pola widzenia, zaburzeń chodu lub pantomimiki z symboliczną aluzją do wstrząsającego przeżycia itd. [hasła pokrewne: , wkładki sfp, dentysta Kraków, rozstanie ]

Comments Off

« Previous Entries