Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

Wazna cecha jest pokazowy charakter

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Ważną cechą jest pokazowy charakter zaburzeń histerycznych który podkreśla w patologicznym stopniu cechy histeroidii. Nie zdarza się więc, aby objawy te występowały w samotności. Na oddziale pojawiają ,się często w obecności personelu, zwłaszcza lekarskiego. Niektóre objawy można sztucznie sprowokować, np. przez ucisk na żyły szyjne. Sposób ten, podawany właściwie dla wywołania prawdziwego napadu padaczkowego, oddaje wiel- kie usługi, gdy chodzi o sprowokowanie dla celów rozpoznawczych napadów histerycznych, zarówno dużych, jak i małych. Udaje się to zwłaszcza w obec- ności większego kręgu widzów, np. na wykładzie. Histeryków często nie trzeba prosić o pokaz. Są tacy, którzy samorzutnie demonstrują, gdy potrzeba, swoje objawy. Czasem chory, gdy go poprosić, aby pokazał, jak u niego wygląda napad, pokazując na zawołanie objawy, dostaje ich naprawdę. 10. Uleczalność jest bardzo ważną cechą zaburzeń histerycznych. Cza- sem w wątpliwych przypadkach przystępujemy do energicznego leczenie i ex uvantibus uzyskujemy pewność rozpoznawczą. Zdarzają się jednak i ciężkie, zaniedbane, przewlekłe postacie histerii. 11. Drżenie histeryczne (tremor pithiaticus) może być składnikiem objawowym różnych zespołów histerycznych, może jednak czasem występować jako samodzielny, jednoobjawowy obraz kliniczny. Różnicowanie między takim drżeniem czynnościowym a organicznym sprawia czasem dużo kłopotu neuro- logom. Dowżenko (1958) dzieli drżenie histeryczne na trzy rodzaje: 1) drżenie teatralne i zmienne, 2) drżenie spoczynkowe, naśladujące, czasem wespół z in- nymi podobnymi objawami, parkinsonizm, 3) drżenie jednej kończyny, spoty- kane najczęściej po urazach, podobne do ogniskowego. Zasadą “chwytów” róż- nicowych jest odwrócenie uwagi chorego od chorej kończyny i skierowanie jej na coś innego, np. polecamy choremu pisać litery w powietrzu zdrową ręką lub leżąc na brzuchu trzymać podudzie zgięte pod kątem prostym itp. Wówczas drżenie histeryczne zwykle zmniejsza się, podczas gdy organiczne nie zmienia się. Czasem jednak i drżenie organiczne zmniejsza się przy odwróceniu uwagi, stąd względna wartość tych sposobów. Szczególne trudności różnicowo-roz- poznawcze nasuwają przypadki, w których zaburzenie trwa od dawna i nastą- piło daleko idące zautomatyzowanie drżenia. Hassler (za Dowżenką) za naj- pewniejszą cechę różnicową uważa to, że podczas badania w warunkach sil- nego. napięcia afektywnego drżenie histeryczne z zasady nie tylko nie zwiększa się, lecz przeciwnie, zmniejsza się lub znika całkowicie; natomiast drżenie or- ganiczne w takich warunkach nie zmniejsza się, a często nawet znacznie się zwiększa. Chorzy lub ich laickie otoczenie często drżenie i trzęsienie określają jako drgawki. Zbierając wywiad, trzeba dokładnie wypytać, co odpowiadający rozumie przez drgawki. Zagadnienie “trzęśków” wojennych omówimy przy. zespołach powypadkowych. [patrz też: , trądzik, uprawnienia sep, olejki do włosów ]

Comments Off