Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘witamina b6’

Ognisko pierwotne bywa przewaznie tylko

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ognisko pierwotne bywa przeważnie tylko jedno (foeus tubereulosus primitivus solitarius), rzadziej bywa ich na raz kilka a wtenczas naj- częściej dwa. Liczne ogniska pierwotne powstają w razie zakażenia dużą liczbą zjadliwych prątków. Schiirmann na 724 przypadki ognisk pierwotnych gruźliczych w płucach znalazł 33 razy (4,p%) kilka pierwotnych ognisk w płucach i 30 razy (w 4,2%) w innych narządach. Goh:n spostrzegał przypadek z 17 ogniskami pierwotnymi a Hibschmann u 6-tygodniowego niemowlęcia naszpikowanie obu płuc bardzo licznymi ogniskami pierwotnymi. W materiale Goima na przeszło 2.000 sekcyj ognisko pierwotne jedno było. w 83,5% przypadków, dwa w 8,3%, liczne ogniska vJ 4,8%. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego pierwotne ognisko gruźlicze jest pierwotnym, swoistym, ograniczonym, wysięko- wym zapaleniem odoskrzelowym płuc (bronchopneumonia tuberculosa primitiv(1. circumscripta), usadowionym najczęściej w pobliżu opłucnej w miejscu dobrze przewietrzonym. W zupełnie świeżych przypadkach ognisko jest zbite, o zarysach niewyraźnych, szarawej barwy, wielkości małego grochu, prosa, rzadziej fasoli. Wysięk może się wessać całkowicie albo też ulega przerośnięciu tkanką łączną, tak iż po całej sprawie po- zostaje tylko blizna. Bez śladu goją się często zwłaszcza ogniska pier- wotne, usadowione poza płucami, mianowicie w jelitach, migdałkach podniebiennych, błonie śluzowej górnych dróg oddechowych, znacznie rzadsze w skórze itd. Wygojone ognisko odcina się wyraźnie od otacza- jącego go zdrowego miąższu płucnego i przybiera kształt okrągławy. Ognisko pierwotne może też serowacieć (brcmchoimeumumia caseosa), a wtedy przedstawia się jako guzek szarożółtawy o nierównych obry- sach. Los pierwotnego ogniska gruźliczego zależy od wrodzonej oporności ustroju, od liczby prątków gruźlicy i ich zjadliwości, przede wszystkim zaś od wieku zakażonego ustroju. Zejście w serowacenie jest tym czę- stsze, im zakażona osoba jest młodsza. Zwłaszcza jest ono częste w wieku od 2 do 21 roku życia. Na odwrót w późniejszych latach skłonność ogniska do rozpadu coraz bardziej maleje. Ponieważ ognisko serowate, powstałe z ogniska pierwotnego, jest usadowione w pęcherzykach płuc- nych, przeto może być ono przyczyną powstawania już w tym okresie przerzutów na drodze oskrzeli i szerzenia się w ten sposób sprawy w płu- cach. Zwłaszcza często bywa to w niemowlęctwie do 2-21 roku życia. Okres pierwszorzędny gruźlicy kojarzy się w tych przypadkach szybko z okresem drugorzędnym (stadium primosecundarium). W tym wieku nierzadko już wcześnie następuje obfite rozsianie się prątków w ustroju wiodące często do ostrego gruźliczego zapalenia opon mózgowych z zej- ściem śmiertelnym. [hasła pokrewne: , surówki bawełniane, odżywka do rzęs, witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘witamina b6’

Ognisko pierwotne bywa przewaznie tylko

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

We wczesnym dzieciństwie i u niemowląt przemawiają za tą sprawą stan gorączkowy, kaszel, typowy obraz rentgenowski, przyśpieszenie opadania krwinek i dodatni odczyn tuberkulinowy, zwłaszcza jeżeli równocześnie stwierdza się świeże przerzuty gruźlicze. Z powstaniem dodatniego odczynu tuberkulinowego nieraz pojawia się również rumień guzowaty. Jest to objaw nasuwający na myśl zakażenie gruźlicze. W rozpoznaniu może być pomocne badanie opłuczyn żołądkowych na czczo co do prątków Kocha. Nieraz jednak jedynym objawem jest do- datni odczyn tuberkulinowy. U dorosłych rozpoznanie pierwotnej zmiany gruźliczej, zwłaszcza prze- biegającej nie typowo, jest pewne tylko wtenczas, gdy odczyn tuberku- linowy przedtem ujemny staje się dodatni. Doniosłej wskazówki rozpoznawczej, zwłaszcza u dzieci, dostarcza nie- raz zestawienie rentgenogramów płuc z wynikami opukiwania i osłuchi- wania klatki piersiowej. Mianowicie rentgenograficznie stwierdza się szybko powstający, niekiedy w ciągu paru dni, duży cień, który jest wy- razem zapalenia okołoogniskowego (tzw. pierwotnego nac ieku), a opuki- wanie a często i osłuchiwanie nie wykrywa żadnych zmian albo tylko bardzo nieznaczne. Stwierdzenie rentgenograficznie zwapniałego zespołu pierwotnego p- zwala odróżnić od pierwotnego nacieku naciek wtórny powstający do- okoła węzłów pierwotnego ogniska przy rozbudzeniu ognisk gruźliczych. Jak już zaznaczyłem, zespół pierwotny riie zawsze jednak może być . wykryty badaniem radiologicznym. Szczesć nie często nadużywa się rozpoznania gruźlicy węzłów o-s rzelowych i wnękowych u dorosłych – sprawy cho- robowej częstszej w wieku dziecięcym. Węzły te istotnie obrzmiewają w okresie zmiany gruźliczej pierwotnej i ich powiększenie może pozostać na całe życie, pomimo wygaśnięcia czynnej sprawy gruźli- czej. [hasła pokrewne: , olejki do włosów, ubranka dla niemowląt, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries