Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Innowacje w edukacji medycznej

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W dniu 29 lipca 2014 r. Instytut Medycyny (IOM) opublikował raport na temat zarządzania i finansowania edukacji medycznej absolwenta (GME) .1 Ważnym przypadkowym odkryciem badania IOM było to, że dostępna jest baza danych, aby poinformować przyszłe kierunki substancja, organizacja i finansowanie GME są dość ograniczone. Ograniczone dowody świadczą o systematycznym braku inwestycji w badania w dziedzinie opieki zdrowotnej, które naszym zdaniem zasługują na więcej. Brak badań prowadzonych przez nasz naród w dziedzinie edukacji medycznej wyraźnie kontrastuje z dużym i istotnym zaangażowaniem w badania biomedyczne finansowane przez przemysł, organizacje filantropijne i społeczeństwo. Nikt nie kwestionuje potrzeby stałego wspierania badań nad nowotworami, chorobami serca lub demencją. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Innowacje w edukacji medycznej

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Opłaty za te nowe działania MOC powinny być nominalne – być może 100 USD rocznie za śledzenie rocznej obecności lekarza CME. Uważam również, że strona internetowa ABIM powinna zostać znacznie uproszczona, aby zadania administracyjne stały się mniej uciążliwe. Wreszcie, uważam, że ABIM powinien pracować, aby obniżyć swoje koszty, a co za tym idzie, znacznie obniżyć początkowe opłaty za certyfikację i ponownej certyfikacji opłacane przez lekarzy. ABIM jest teraz w ogniu. Około 63% respondentów na łamach dziennika 2010 sprzeciwiało się MOC.5 W badaniu przeprowadzonym przez American College of Cardiology (ACC) prawie 90% respondentów sprzeciwiło się nowym wymogom MOC, a przywódcy ACC są obecnie zaangażowani w dyskusje z ABIM zmienić MOC. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Innowacje w edukacji medycznej

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Dodanie ciągłych działań ABIM MOC, które nie mają udokumentowanej skuteczności, do tej już przytłaczającej listy jest uciążliwe i zmniejsza czas potrzebny lekarzom na opiekę nad pacjentem. Chociaż niektórzy członkowie społeczności medycznej uważają, że nie jest nierozsądne zwracanie się do lekarzy o formalne udokumentowanie swojego zasobu wiedzy co 10 lat, inni głęboko wierzą, że pytania egzaminacyjne nie mają związku z ich praktyką lub wiarygodnym wskaźnikiem wiedzy lekarzy. ABIM opisuje swoje testy jako psychometryczne prowadzące do wysokiej niezawodności i powtarzalności 2, ale nie udokumentowano wyraźnej korelacji między tymi wynikami badań a wynikami pacjentów. Co więcej, wielu lekarzy uważa, że testy zamkniętych książek nie są już istotne, ponieważ lekarze mogą teraz łatwo zwracać się do zasobów internetowych, a także do swoich kolegów, jednocześnie dbając o pacjentów.
ABIM rozwinęło się w duże przedsiębiorstwo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Innowacje w edukacji medycznej

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W styczniu 2014 r. American Board of Internal Medicine (ABIM) zmieniła politykę certyfikacji lekarzy. Zamiast być wymienianym przez ABIM jako certyfikowany , lekarze są teraz wymienieni jako certyfikowani, spełniający wymagania konserwacyjne certyfikacji (MOC) lub certyfikowani, nie spełniający wymagań MOC. Wymagania MOC obejmują ciągłe zaangażowanie w różne wiadomości medyczne, praktyka – oceny i czynności związane z bezpieczeństwem pacjenta, na których lekarze są oceniani co 2 lata, a także przejście bezpiecznego testu w specjalności co 10 lat. Moja frustracja związana z próbą spełnienia nowych wymagań MOC ostatecznie doprowadziła mnie do stworzenia petycji internetowej, która ma ponad 19 000 podpisów anty-MOC i zawiera tysiące komentarzy przeciwko nowym wymogom MOC (www.nomoc.org). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries