Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Postac ciezka zespolu gruzliczego durowatego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Postać ciężka zespołu gruźliczego durowatego (typhobacillosis gra- vis s. maligna) zdarza się dość rzadko. Cechują ją gorączka powyżej 40° C o torze nieregularnym trwająca dłuższy czas oraz zatrważające ogólne objawy toksyczne w postaci ogólnego, wyczerpania (prostratio), bredzenia (deLirium), znacznego osłabienia czynności serca, biegunek, suchego języka i in. W przeciwieństwie do postaci ciężkiej zespołu gruźliczego durowatego zdarza się dość często postać bardzo łagodna, zamaskowana (typho- baciHosis Larvata), przebiegająca jako zaburzenie trawienne z gorączką, jako gorączka “wzrastania”, umiarkowana gorączka ciągnąca się bez końca lub z dłuższymi przerwami itd. Postać łagodna naśladuje czasami objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, często też kojarzy się z ru- mieniem guzowatym. We wszystkich postaciach badanie klatki piersiowej podstawowymi metodami przeważnie nie wykrywa zmian, jeżeli ich nie było przedtem, albo stwierdza tylko nieznaczne objawy przedmiotowe w postaci np. zmiennych, przelotnych objawów osłuchowych (zaostrzony szmer wde- chowy, trzeszczenia i in.). Natomiast badanie radiologiczne płuc wykry- wa bardzo często zmiany cechujące zespół pierwotny, w innych przy- padkach – skrycie przebiegające zapalenie opłucnej lub zmiany świad- czące o zaostrzeniu sprawy gruźliczej. Odczyn skórny Pirqueta jest do- datni. Objaw ten nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli przedtem był ujemny. Zespół gruźliczy durowaty trwa rozmaicie długo, od kilku tygodni do kilku miesięcy, i przechodzi w okres zwolnienia (stadium re- missionis). W przeciwieństwie do duru brzusznego, chory ma nadal stany podgorączkowe, nie przybywa na wadze i tylko bardzo powoli wraca do zdrowia. Po .pewnym czasie – po kilku tygodniach lub miesiącach, a na- wet latach – rozwija się podstępnie lub gwałtownie wyraźna gruźlica, usadowiona w jakimkolwiek narządzie. Zatem w tych przypadkach, w których zespół gruźliczy durowaty jest wyrazem pierwotnego zespołu gruźliczego, można zwykle odróżnić 3 okresy: pierwszy przypominający dur brzuszny, drugi – zwolnienia mniej więcej zupełnego i trzeci – gruźlicy zlokalizowanej łagodnej lub ciężkiej. [patrz też: , opieka medyczna, rozstanie, witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.