Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Poza tradycyjnym płatnikiem – rola CMS w poprawie zdrowia populacji cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przy apelowaniu o stosowanie drugiej rundy HCIA apelowaliśmy o modele, których celem jest poprawa zdrowia populacji, określona geograficznie, klinicznie lub społeczno-ekonomicznie. Wspólne podejście polega na zatrudnianiu pracowników służby zdrowia pochodzących ze społeczności docelowych. Tacy pracownicy mogą zapewnić edukację na temat ryzykownych zachowań i samodzielnego postępowania w przypadku chorób przewlekłych, prowadzić domowe oceny środowiskowe dotyczące czynników wiodących i astmy oraz udzielać pomocy w zakresie ubiegania się o zakwaterowanie, pomoc żywnościową i inne usługi socjalne. Jeden projekt HCIA dostarcza materiały do interwencji środowiskowych w celu zmniejszenia liczby wyzwalaczy astmy, a klinika szkolna stara się ocenić i rozwiązać problem braku bezpieczeństwa żywnościowego i traumatycznych stresów, łącząc te czynniki ryzyka z absencją i wydajnością w szkole. CMS napotyka kilka wyzwań w katalizowaniu poprawy ogólnego zdrowia populacji. Choć agencja ma autorytet do testowania nowych podejść, wciąż trwa ocena ich skuteczności, a wciąż pozostają pytania o to, jak najlepiej skalować udane modele. Ze względu na dłuższy horyzont czasowy potrzebny do interwencji populacyjnych niż do interwencji klinicznych, obecne metody aktuarialne stosowane do oceny zwrotu z inwestycji mogą nie doceniać potencjalnych oszczędności. CMS nie będzie w stanie pokryć pełnego zakresu potrzebnych populacji usług zdrowotnych, szczególnie tych, które są bardziej usunięte z opieki klinicznej beneficjentów. Agencja może zająć się tym ograniczeniem, dostosowując nasze zachęty do motywów płatników z sektora prywatnego, wspierając budowanie infrastruktury i współpracując z publicznymi programami opieki zdrowotnej i programami społecznymi.
Działania na rzecz poprawy zdrowia ludności są również utrudnione z powodu braku porozumienia w sprawie konkretnych działań populacyjnych, które wchodzą w zakres praktyki świadczeniodawców. Ponieważ tak wiele czynników leży poza kontrolą lekarzy, musimy zrozumieć, na jakie czynniki można zasadnie oczekiwać działania systemu opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę szkolenie profesjonalistów, infrastrukturę i zakres praktyki; musimy również określić odpowiednie poziomy odpowiedzialności systemu opieki zdrowotnej za wyniki zdrowotne populacji. Wierzymy, że wnioski wyciągnięte z modeli Centrum Innowacji będą szczególnie cenne przy określaniu, które usługi mogą obsługiwać systemy zarządzania treścią i które należy realizować za pośrednictwem partnerstw.
Chociaż wiele inwestycji, które będą wymagane w celu poprawy społecznych czynników wpływających na zły stan zdrowia, musi pochodzić spoza systemu dostarczania, widzimy, że CMS odgrywa rolę katalizatora. Poprzez osadzanie strategii populacyjnych w naszych programach i politykach, CMS może pomóc napędzać transformację, która dostosowuje systemy opieki zdrowotnej do systemów zdrowia publicznego i systemów opieki społecznej, a tym samym przyspieszy postęp w kierunku poprawy zdrowia dla całego naszego kraju.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy lub politykę Ośrodków Medicare i Medicaid Services.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z centrów usług Medicare i Medicaid, Boston (WJK) i Baltimore (NT, PHC); i Cincinnati Children s Hospital Medical Center, Cincinnati (PHC).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
Shortell SM. Niwelowanie różnic między zdrowiem a opieką zdrowotną. JAMA 2013; 309: 1121-1122
Crossref Web of Science Medline
2. Kindig D, Stoddart G. Co to jest zdrowie populacji. Am J Public Health 2003; 93: 380-383
Crossref Web of Science Medline
3. Jacobson DM, Teutsch S. Środowiskowy skan zintegrowanych podejść do definiowania i pomiaru ogólnego zdrowia populacji przez system opieki klinicznej, rządowy system publicznej opieki zdrowotnej i organizacje zainteresowanych stron (http://www.improvingpopulationhealth.org/PopHealthPhaseIICommissionedPaper.pdf ).

4. Strategia jakości CMS, 2013-beyond (https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment- Instruments / QualityInitiativesGenInfo/Downloads/CMS-Quality-Strategy.pdf).

5. Hacker K, Walker DK. Osiągnięcie zdrowia populacji w odpowiedzialnych organizacjach opiekuńczych. Am J Public Health 2013; 103: 1163-1167
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Cytowanie artykułów (21)
Zamknij Cytowanie artykułów
[hasła pokrewne: wstyd przed dentystą, ginekolog endokrynolog warszawa, leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa ]
[podobne: chemioterapia neoadjuwantowa, psychoterapia grupowa warszawa, pozycję podczas stosunku film ]

Tags: , ,

No Responses to “Poza tradycyjnym płatnikiem – rola CMS w poprawie zdrowia populacji cd”

 1. Take Away Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: zamykanie naczynek warszawa[...]

 2. Maciej Says:

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

 3. Crazy Eights Says:

  Article marked with the noticed of: stomatolog olsztyn[...]

 4. Mental Says:

  Takie badanie od 10 lat robia

 5. Gabriela Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: opryszczka[...]

 6. Joanna Says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Powiązane tematy z artykułem: chemioterapia neoadjuwantowa pozycję podczas stosunku film psychoterapia grupowa warszawa