Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Poza tradycyjnym płatnikiem – rola CMS w poprawie zdrowia populacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pojawia się zgoda co do tego, że aby jak najlepiej poprawić stan zdrowia, musimy przyjąć strategie zdrowotne populacji, zajmujące się przyczynami złego stanu zdrowia.1 Termin zdrowie populacji został wykorzystany do opisania zarówno perspektywy klinicznej ukierunkowanej na zapewnienie opieki nad włączonymi grupami. w systemie opieki zdrowotnej i szerszej perspektywie, która koncentruje się na zdrowiu wszystkich ludzi na danym obszarze geograficznym i kładzie nacisk na podejście wielosektorowe i włączanie nieklinicznych interwencji w celu zajęcia się społecznymi uwarunkowaniami zdrowia. Jako pracownik służby zdrowia Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) koncentruje się przede wszystkim na świadczeniu opieki zdrowotnej dla naszych beneficjentów. Agencja wyraziła jednak zobowiązanie do poprawy zdrowia populacji w szerszym zakresie za pośrednictwem strategii jakości CMS, która ma na celu poprawę stanu zdrowia ludności USA poprzez wspieranie sprawdzonych interwencji w zakresie behawioralnych, społecznych i środowiskowych czynników warunkujących zdrowie, a także opieki wyższej jakości. 4 Ta wizja pozwala pogodzić kliniczne i społeczne perspektywy zdrowia populacji, biorąc pod uwagę różne populacje, do których dana osoba należy, jako serię koncentrycznych kręgów: grupę pacjentów w praktyce, pacjentów przypisywanych do systemu dostarczania, oraz większe populacje geograficzne. CMS działa w każdej z tych domen, aby zachęcić do stopniowego postępu w zakresie zdrowia populacji.
W przypadku praktyk medycznych, które są zorganizowane wokół indywidualnych spotkań twarzą w twarz, podejście oparte na populacji oznacza rozważenie, co dzieje się między wizytami; korzystanie z rejestrów pacjentów i innych narzędzi w celu poprawy korzystania z usług opieki profilaktycznej; zaradzenie różnicom w zdrowiu poprzez uwzględnienie czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych; i kierowanie pacjentów do szerszego zakresu usług społecznych. Poprzez nasze Centrum Innowacji, CMS testuje różne podejścia do praktyk medycznych, w tym metody łączenia praktyk i pacjentów z usługami pomocy społecznej i płatności zarządzania opieką w przypadku usług bez kontaktu twarzą w twarz w celu wsparcia działań zewnętrznych i koordynacji. Nagrody CMS Health Care Innovation Awards (HCIAs) są wykorzystywane do ułatwiania skierowań między domami opieki medycznej i zasobami społeczności oraz do przydzielania pracowników służby zdrowia w celu pomocy pacjentom w tłumaczeniu, planowaniu spotkań, poleceniach i transporcie.
Na kolejnym poziomie systemy dostarczania mogą poczynić postępy w zakresie zdrowia populacji, oceniając potrzeby zdrowotne społeczności i współpracując z innymi organizacjami w celu obsługi niemedycznych usług, które poprawiają zdrowie, ale są dostarczane w społecznościach. CMS ma kilka modeli płatności obejmujących oparte na wynikach, globalne, lub płatności oparte na ryzyku, które zapewniają zachęty dla systemów dostarczania do inwestowania w działania na rzecz poprawy zdrowia i obniżenia kosztów. Chociaż odpowiedzialne organizacje opieki (ACO) muszą początkowo inwestować w wewnętrzne systemy koordynacji opieki, dojrzałe ACO badają możliwości włączenia nieklinicznych członków do zespołów opiekuńczych, aby pomóc pacjentom wysokiego ryzyka w łączeniu się z praktykami i rozwiązywaniu społecznych i środowiskowych barier w opiece.
W przypadku planów zdrowotnych kontrakty Medicaid i Medicare zapewniają większą elastyczność niż opłaty za usługi związane z płaceniem za usługi populacyjne
[patrz też: metamina, medycyna estetyczna w Warszawie, ośrodek chorób rzadkich ]
[więcej w: encyklopedia zdrowia, badania prenatalne koszt, aktualne wystepowanie grzybow ]

Tags: , ,

No Responses to “Poza tradycyjnym płatnikiem – rola CMS w poprawie zdrowia populacji”

 1. The Happy Jock Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Schodołazy dla osób niepełnosprawnych[...]

 2. Klara Says:

  Owoce składają się w dużej mierze z wody

 3. Klara Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usuwanie zaćmy[...]

 4. Chocolate Thunder Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

Powiązane tematy z artykułem: aktualne wystepowanie grzybow badania prenatalne koszt encyklopedia zdrowia