Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Przy badaniu i rozpoznawaniu symulacji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy badaniu i rozpoznawaniu symulacji dobrze jest pamiętać o następują- cych zasadach: 1. Symulacja służy zawsze do jakiegoś celu, a więc wypływa z określonych pobudek. Stosunkowo rzadko motywem takim u osobników z charakterem hi- sterycznym jest świadoma chęć zagrania komedii celem sterroryzowania oto- czenia w danej sytuacji konfliktowej, celem zemsty lub zaszkodzenia komuś. Najczęstszym motywem jest zamiar uniknięcia odpowiedzialności karnej. Rza- dziej chodzi o oszustwo ubezpieczeniowe. Wszędzie więc, gdzie wchodzą w grę takie pobudki, należy myśleć o możliwej symulacji. 2. Przyznanie się badanego do tego, że poprzednio symulował nie zawsze jest dowodem symulacji. Wyznanie takie może być wyrazem chorobliwych sa- mooskarżeń, które czasem mają charakter działań impulsywnych. Przyznawanie się do symulacji może czasem wyniknąć z chęci dysymulowania, czyli udawa- nia zdrowia psychicznego. 3. Symulant wystawia na pokaz naj cięższe zaburzenia pamięci i orientacji, równocześnie zaś zachowaniem swoim zdradza doskonałą zdolność dostosowa- nia się do sytuacji. 4. Symulant przeważnie ujawnia wybitne poczucie choroby psychicznej, podczas gdy w większości ciężkich chorób umysłowych poczucia tego brak. 5. Najczęściej wykorzystujemy w pracy rozpoznawczej fakt, że symulant podkreśla jaskrawo poszczególne objawy psychiatryczne nie znając jednak diagnostyki tworzy z tych objawów zespoły sprzeczne w sobie lub nie istnie- jące. Pamiętać tu trzeba jednak o tym, że symulanta mógł ktoś poprzednio wyuczyć pewnych szczegółów diagnostyki. Użdolniony symulant-aktor może czasem wytrawnego psychiatrę wprowadzić w błąd. Mimo to zawodowy psy- chiatra góruje w praktyce nad badanym,• jeżeli opanowuje w szczegółach sym- ptomatologię psychiatryczną. [hasła pokrewne: , gabinet kosmetyczny, firma sprzątająca, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Tags: , ,

Comments are closed.