Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przyczyną spadku mogą być rozmaite czynniki, mianowicie: 1. wzrastanie z wiekiem nieswoistej odporności na zakażenie gruźlicze; 2. przewaga w pewnych okresach życia takich postaci anatomicznych gruźlicy, które cechuje szczególna skłonność do ostrej gruźlicy prosówkowej; 3. wzrastanie w miarę trwania zakażenia gruźlicą swoistej odporności na ostrą gruźlicę prosówkową. W okresie przedzgonnym u chorych na gruźlicę ostra gruźlica prosówkowa pojawia się w przybliżeniu w 1/3 przypadków. Jak zatem widzimy, powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej zależy od wzajemnego ustosunkowania się sił odpornościowych ustroju z jednej strony i zjadliwości oraz liczby prątków gruźlicy dostających się do krwi z drugiej strony. Z tego stanowiska stają się zrozumiałe przypadki ostrej gruźlicy prosówkowej z zejściem w gruźlicę prosówkową przewlekłą oraz pouczający przypadek Zdzisława Szczepańskiego, w którym na odwrót przejścia przewlekłej gruźlicy prosówkowej w ostrą następowały u tego samego chorego kilkakrotnie nawet z burzliwymi epizodami wysiewów do opon mózgowych. Stają się także zrozumiałe przejściowe postaci gruźlicy prosówkowej. Anatomia patologiczna. Już przy badaniu płuc gołym okiem uderza na sekcji ogromna liczba bardzo drobnych guzków. Czasami jednak wykrywa je dopiero badanie drobnowidowe. Płuco, dotknięte ostrą gruźlicą prosówkową, jest powiększone, przekrwione, często rozdęte, obrzękłe i dlatego cięższe niż płuco prawidłowe. Jego powierzchnia i przekrój są usiane bardzo licznymi, bezpowietrznymi guzkami, nie wystającymi ponad powierzchnię przekroju, niewyraźnie odgraniczonymi od otaczającego miąższu płucnego. Guzki są wielkości ziarnka prosa i zwykle równomiernie wielkie. W przypadkach o przebiegu mniej burzliwym są one większe w górnych częściach płuc, a w miarę posuwania się ku podstawie płuc – mniejsze. Mniejsze guzki są szare,     większe – szarożółtawe, wskutek rozpoczynającego się serowacenia, są zatem starsze. Z powierzchni przekroju prawie zawsze wypływa obficie pienista, różowa ciecz (wysięk surowiczy). Według nowoczesnych poglądów (Hiibschmann), prątki gruźlicy dostawszy się do małego krążenia zatrzymują się w komórkach śródbłonkowych naczyń włoskowatych, uszkadzają ich ścianę i przeszedłszy do światła pęcherzyków płucnych wywołują wysiękowe ich zapalenie ulegające serowaceniu. W początkowym więc okresie, zwłaszcza w przypadkach bardzo ostro przebiegających, guzki w płucach według tych pojęć są drobniutkimi ogniskami wysiękowego zapalenia, usadowionego w pęcherzykach płucnych (alveolitis tuberculosa acuta). W dalszym przebiegu do tej zmiany zapalnej dołączają się zmiany wytwórcze, mianowicie pojawiają się komórki nabłonkowate oraz olbrzymie pochodzące ze ścian naczyń i fibroblastów pęcherzyków płucnych. W ten sposób powstają bardzo małe gruzełki, usadowione w pęcherzykach płucnych. W dalszym przebiegu z guzków wysiękowych oraz z gruzełków drogą łącznotkankowego ich przekształcenia powstają guzki włókniste. Zmiany te mogą kojarzyć się z sobą w różnym stosunku. [hasła pokrewne: ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci, depresja objawy i leczenie, edukacja zdrowotna definicja ]
[przypisy: fsh cena badania, fizjoterapia uroginekologiczna, bedicort g zamiennik bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej.”

 1. Psycho Thinker Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do laryngolog[...]

 2. Victoria Says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne

 3. Karol Says:

  [..] Cytowany fragment: dermatologia[...]

 4. The Dude Says:

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

 5. Damian Says:

  Article marked with the noticed of: loża laminarna[...]

 6. Toe Says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty fizjoterapia uroginekologiczna fsh cena badania