Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Rozmowa z podejrzanym o symulację.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Rozmowa z podejrzanym o symulację musi być prowadzona umiejętnie i ostrożnie. Niedopuszczalną jest rzeczą, aby symulant z zetknięcia z psychiatrami wynosił wiadomości diagnostyczne. Rozmawiając z badanym nie należy okazywać zainteresowania dla produkowanych przez niego objawów ważnych, które odpowiadają pewnemu obrazowi klinicznemu. Natomiast w obecności podejrzanego o symulację można prowadzić rozmowy z innymi lekarzami w taki sposób, aby podejrzany wynosił z nich pewne sugestie. Okaże się wówczas, że rzekomo brakujące dla całości obrazu klinicznego objawy istotnie przy najbliższej wizycie pojawią się. Można, w ten sposób zasugerować badanemu omamy, zwłaszcza wzrokowe i słuchowe oraz inne objawy, z których tworzyć on będzie zlepki objawowe nie odpowiadające rzeczywistości klinicznej. Przy podejrzeniu o symulację potrzebna jest długa obserwacja na oddziale zamkniętym. 7. Odrębnym zagadnieniem jest zespół Gansera, który najczęściej występuje pod postacią otępienia rzekomego (pseudodementia) lub puerylizmu. Zagadnienie różnicowania między symulacją świadomą a takimi samymi zjawiskami na tle histerii jest i teoretycznie, i praktycznie bardzo trudne. 8. Wśród objawów symulacji, które można wykryć dzięki bacznej obserwacji, zwraca się uwagę na znamienną grę mimiki. Mianowicie przy odpowiadaniu na najprostsze pytania badany marszczy czoło, jak człowiek który się usilnie nad czymś zastanawia, zarazem jednak dolna część twarzy pozostaje nie napięta.

Objaw ten występuje zresztą również w pseudodemencji. 9. Zastrzeżenia prawno-etyczne budzą się wobec sposobów, które niekiedy zaleca się celem przełamania zahamowań i oporów badanego za pomocą pewnych związków chemicznych. Do tego celu używano np. 2,5% roztworu wodnego soli sodowej pentotalu (kwasu butylometylotiobarbiturowego). Zbliżone działanie ma Amytal- Natrium (sól sodowa kwasu izoamyloetylobarbiturowego). Penthothal-Natrium wstrzykuje się dożylnie (Jus) z szybkością ok. 2 ml na min. Chory leży, każemy mu liczyć. Zwykle po wstrzyknięciu 8-10 ml badany zaczyna mylić się w liczeniu, mowa staje się zamazana, oddechy pogłębiają się, pojawia się ziewanie i senność. Stan ten wykorzystujemy dla nawiązania łączności z badanym, którego senność podtrzymujemy dalszym powolnym wstrzykiwaniem. Badanie trwa ok. 20 min., a ilość zużytego pentotalu nie przekracza 0,5 g, tj. 20 ml 2,5010 roztworu, który musi być świeżo przyrządzony. U chorych z zahamowaniem melancholicznym, po krótkim początkowym okresie wzmożonego lęku i smutku udaje się uzyskać wypowiedzi na temat urojeń winy, poniżenia, choroby itd. Nie udaje się natomiast przełamać osłupienia katatonicznego ani uchylić niepamięci z okresu zamroczenia padaczkowego. Można natomiast odtworzyć przeżycia z okresu niepamięci rzekomej pochodzenia histerycznego. Po środkach tego typu spodziewano się dużo przy rozpoznawaniu symulacji, jednakże doświadczenie kliniczne nie odpowiada tym nadziejom. Także ze stanowiska prawnego podnosi się stanowcze zastrzeżenia przeciwko posługiwaniu się oszołomieniem narkotycznym w badaniu psychiatryczno-sądowym. Do tych samych celów używano też niektórych środków euforujących, np. metedryny                              (d-dezoksyefedryny), z podobnym skutkiem. I tutaj na osłupienie katatoniczne nie da się wywrzeć wpływu, natomiast melancholicy, a także schizofrenicy innych postaci klinicznych ulegają pobudzeniu afektywnemu, które skłania ich do wypowiedzenia nie ujawniających się w zwykłym badaniu treści psychotycznych. W praktyce sposoby te nie przyjęły się, gdyż co najwyżej zdolne są przyspieszać badanie. W istocie rzeczy zaś za pomocą ich nie potrafimy wykryć objawów, które by nie wyszły na jaw przy zwykłych sposobach badania klinicznego. Ponadto wielu psychiatrów powstrzymuje od stosowania tego rodzaju sposobów ułatwiających rozpoznanie etyczno-prawna strona zagadnienia, która jak wspominaliśmy, budzi wątpliwości. [hasła pokrewne: wstyd przed dentystą, cennik leczenia zębów, poradnia otolaryngologiczna ]
[hasła pokrewne: acetylowany adypinian diskrobiowy, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, mosty protetyczne cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozmowa z podejrzanym o symulację.”

  1. Rafał Says:

    Trzeba sie badac i tyle

  2. Sebastian Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet psychoterapii lublin[...]

  3. Florian Says:

    Jaki jest cel takich artykułów jak ten i kilka innych

Powiązane tematy z artykułem: acetylowany adypinian diskrobiowy mosty protetyczne cena wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz