Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Rozpoznanie symulacji bywa przewaznie nietrudne.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Rozpoznanie symulacji bywa przeważnie nietrudne. Udawana cho- roba umysłowa uderza brakiem konsekwencji, niezręczną przesadą i swoistą nietypowością. Produkowane przez symulantów obrazy chorobowe nie odpo- wiadają żadnej ze znanych klinicystom jednostek nozograficznych. Często sy- mulant udaje obłąkanie według popularnych wyobrażeń. Fantazje te w czasie obserwacji z zasady ujawniają swój sżtuczny charakter. Udawane stany pod- niecenia psychoruchowego nie mogą trwać długo z powodu zmęczenia. Jeżeli :symulant bije na prawo i lewo, to łatwo zauważyć, że stara się to zrobić bez .szkody dla własnego zdrowia, przeważnie stara się też nie zrobić szkody innym ludziom, a nawet unika niszczycielstwa, gdyż czyny takie mogłyby spowodo- wać rozszerzenie aktu oskarżenia na nowe przestępstwa. Jeżeli w obecności :symulanta lekarz powie, że brak do pełnego obrazu klinicznego takiego czy innego objawu, objaw ten niebawem się pojawi. Szczególne trudności powstają wówczas, gdy symulant zna symptomatologię chorób psychicznych. Wiedza ta może być teoretyczna lub też podpatrzona w czasie poprzedniego pobytu w jakimś szpitalu psychiatrycznym. W tym ostatnim przypadku nietrudno zauważyć, że spostrzegawczość tych osobników jest niewystarczająca dla uehwy- cenia istotnych cech naśladowanych objawów. Czasem symulację można wykryć na pierwszy rzut oka. Chory odgrywający “wariata” bystro obserwuje wszystko dokoła siebie, podniecenie jego robi wrażenie sztuczne, a nietypowa całość nie -odpowiada żadnej ze znanych psychoz lub zawiera sprzeczne składniki róż- nych jednostek. Dla dowiedzenia symulacji potrzebna jest zazwyczaj dłuższa obserwacja z nieustającym dozorem fachowego personelu pielęgniarskiego. Ciągła obserwacja ma na celu nie tylko znużenie symulanta, ale przede wszyst- kim zebranie jak największej liczby dowodów oszustwa. [hasła pokrewne: , rozstanie, Bielizna nocna damska, kurs sep ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Bielizna nocna damska kurs sep rozstanie