Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Rzekome nerwice narzadowe histeryczne stanowia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rzekome nerwice narządowe histeryczne stanowią chyba większość psychonerwic, z którymi stykają się interniści, lekarze ogólni, neu- rolodzy i psychiatrzy. Rozgraniczenie między tymi rzekomymi organozami, których treścią kliniczną są dolegliwości i wyobrażenia hipochondryczne; a “prawdziwymi” jest teoretycznie niemożliwe. VV praktyce za prawdziwe ner- wice narządowe uważamy te, które przebiegają z objawami korowo-trzewio- wymi, nie dającymi się sfingować. Jeżeli badanie przedmiotowe wypadnie ujemnie, uznajemy przypadek za “czystą” histerię. Ponieważ nie da się ustalić granic wpływu kory mózgowej na narządy wewnętrzne, nigdy nie mamy pew- ności, czy pod czysto podmiotowymi dolegliwościami nie kryje się jednak ja- kieś przedmiotowe odchylenie od stanu prawidłowego. Zresztą uporczywe za- burzenia histeryczne mogą z biegiem czasu przejść w przedmiotowo uchwytne uszkodzenia somatyczne i trudno wówczas orzec, co tu było pierwotne, a co wtórne. Dotyczy to np. uporczywych zaburzeń przewodu pokarmowego na tle histerii, np. .wymiotów, biegunek itd., które doprowadzić mogą do wyniszcze- nia ustroju. Ten somatyczny skutek zaburzeń czynnościowych staje się z kolei punktem wyjścia odczynów histerycznych. Choroba jest histerykowi potrzebna. Dla przykładu warto przytoczyć tzw. lienterię (z gr. lejos – gładki i ente- ron – jelito). Biegunka przybiera tutaj nieprawdopodobne rozmiary, mianowi- cie pokarmy po prostu – jak nazwa mówi – gładko przelatują przez przewód pokarmowy, tak że w pół godziny po ich spożyciu znajduje się je w stolcu w stanie niestrawionym. Są zresztą starzy psychiatrzy, którzy nigdy w życiu nie widzieli prawdziwej lienterii, chociaż stare piśmiennictwo zawiera mnóstwo opisów tego rodzaju dziwnych objawów. Rzecz oczywista, że w większości przy- padków musiało tu mieć miejsce histeryczne oszustwo, cóż bowiem prostszego, jak podrobienie stolca lienterycznego. Podejrzenia takie są szczególnie uza- sadnione w przypadkach przebiegających bez wychudzenia i odwodnienia, które musiałyby być koniecznym następstwem tak gwałtownych biegunek. [podobne: , olejowanie włosów, filtry do wody, rwa kulszowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.