Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Separacje Strut w zaworach zastawkowych Björk-Shiley

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

O Neill i in. (Wydanie 17 sierpnia) opisał radiograficzny sposób wykrywania rozdzielania prętów w wypukłych zastawkach mitralnych Björk-Shiley, który miał rozsądną czułość (83 procent) i wysoką swoistość (99,7 procent). Autorzy sugerują, że metoda ta może być przydatna do badań przesiewowych pacjentów z tego rodzaju mechanicznym zastawieniem serca, ponieważ planowe usunięcie zaworów z wadą w jednej z nóg rozpórki wyjściowej zapobiegnie śmierci z powodu późniejszej mechanicznej awarii drugiej nogi.
Alternatywą dla badań przesiewowych jest bezpośrednia operacja planowa bez badania przesiewowego z jednej strony i oczekująca ocena (obserwacja) z drugiej strony. Bezpośrednia operacja niesie ryzyko śmiertelności operacyjnej, a obserwacja niesie ze sobą łączne ryzyko uszkodzenia mechanicznego z towarzyszącą wysoką śmiertelnością. W przypadku 61-letniego pacjenta bez współistniejącego stanu i zastawki z ryzykiem uszkodzenia mechanicznego 0,99 procent rocznie (średnie z O Neill et al.1), śmiertelność związaną z ponowną operacją można oszacować na 2% 2 a skumulowana śmiertelność spowodowana niepowodzeniem wynosi 4,5 procenta.3 Dlatego badania przesiewowe mogą spowodować zmniejszenie śmiertelności o co najwyżej 2 procent w porównaniu z bezpośrednim zabiegiem chirurgicznym. Ta maksymalna korzyść nie zostanie osiągnięta z kilku powodów. Po pierwsze, pomiędzy dwoma kolejnymi wizytami przesiewowymi mogą wystąpić separacje prętów i usterki mechaniczne, nawet w krótkich odstępach czasu, takich jak co sześć miesięcy.1 Ponadto, szacowana czułość metody przesiewowej może być zbyt optymistyczna, ponieważ niektóre odstępy prętów pozostały niewykryte. Co więcej, powtarzalność metody w innych ośrodkach może być niska, o czym świadczą słabe wartości kappa dla zewnętrznych obserwatorów.1 Ostatecznie, śmiertelność chirurgiczna wzrośnie w czasie obserwacji, ze względu na wiek i ewentualny rozwój dodatkowych współistniejących stanów.
Wnioskujemy, że przypadek selektywnego badania przesiewowego jako użytecznej alternatywy dla obserwacji lub bezpośredniej operacji planowej pozostaje do udowodnienia.
Mgr Ewout W. Steyerberg
Marinus JC Eijkemans, mgr inż.
J. Dik F. Habbema, Ph.D.
Uniwersytet Erasmusa, 3000 DR Rotterdam, Holandia
3 Referencje1. O Neill WW, Chandler JG, Gordon RE i in. Radiograficzne wykrywanie rozszczepienia prętów w zastawkach mitralnych Björk-Shiley. N Engl J Med 1995; 333: 414-419
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Piehler JM, Blackstone EH, Bailey KR, i in. Ponowna operacja na sztucznych zastawkach serca: dane szacunkowe dotyczące zdarzeń wewnątrzszpitalnych dla poszczególnych pacjentów. J Thorac Cardiovasc Surg 1995; 109: 30-48
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. van der Meulen JH, Steyerberg EW, van der Graaf Y, i in. Progi wieku do profilaktycznego zastąpienia wypukłych wklęsłych zastawek Björk-Shiley: ocena kliniczna i ekonomiczna. Circulation 1993; 88: 156-164
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Odpowiedź
Dr O Neill odpowiada:
Do redakcji: Zgadzamy się ze Steyerberg i in. nie wykazano, że radiologiczne badania klapek wypukłych Björk-Shiley zmniejszają ryzyko złamania kręgosłupa. Niestety, wielkość próby i względy logistyczne wykluczają przyszłe, randomizowane testowanie tej techniki Mamy nadzieję, że ukończenie badań przesiewowych 900 pacjentów i późniejsze obserwacje tej kohorty pokażą zmniejszoną częstość złamania kręgosłupa w porównaniu z historycznymi kontrolami.
Zdecydowanie nie zgadzamy się ze Steyerberg i in. w odniesieniu do wartości rutynowych eksplantacji tych zaworów. Ponieważ większość pacjentów ma te zastawki na miejscu przez więcej niż 10 lat, przeciętnie pacjenci są starsi niż kiedy oni mieli ich pierwotne operacje (61 . 11 lat w naszym badaniu) .1 Starszy wiek sam wzrośnie operacyjna śmiertelność. Ryzyko operacji jest w rzeczywistości większe w tej kohorcie. Do tej pory 805 pacjentów przeszło radiologiczne badania przesiewowe, a 27 pacjentów zostało poddanych profilaktycznej eksplantacji z powodu nieprawidłowych wyników badań radiograficznych. Zdarzały się cztery zgony operacyjne (15 procent śmiertelności). De Mol i wsp.2 informowali, że w 27 operacjach nie doszło do śmierci. Grupa pacjentów była młodsza (średni wiek, 51 lat), a ich operacja była wykonywana w jednym wysoko cenionym ośrodku. Chociaż nie doszło do zgonu, 3 pacjentów miało przedłużone kursy pooperacyjne, a 16 pacjentów poddano niepotrzebnej operacji, ponieważ zastawki były całkowicie nienaruszone. Biorąc pod uwagę znane kliniczne ryzyko eksplantacji i stale starzejącą się populację pacjentów, przed profilaktyczną eksplantacją należy opracować wiarygodne czynniki prognostyczne uszkodzenia zastawki. Jesteśmy pewni, że takim testem będzie badanie radiologiczne.
William W. O Neill, MD
Szpital William Beaumont, Royal Oak, MI 48073
2 Referencje1. O Neill WW, Chandler JG, Gordon RE i in. Radiograficzne wykrywanie rozszczepienia prętów w zastawkach mitralnych Björk-Shiley. N Engl J Med 1995; 333: 414-419
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. de Mol BA, Kallewaard M, McLellan RB, van Herwerden LA, Defauw JJ, van der Graaf Y. Złamania pojedynczej nogi w rozprężonych zastawkach Björk-Shiley. Lancet 1994; 343: 9-12
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(3)
[więcej w: mosty protetyczne cena, bedicort g zamiennik bez recepty, leczenie lekomanii ]

Tags: , ,

No Responses to “Separacje Strut w zaworach zastawkowych Björk-Shiley”

 1. Kickstart Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu botoks[...]

 2. Kaja Says:

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 3. Drop Stone Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: spalacze tłuszczu sklep[...]

 4. Swerve Says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty leczenie lekomanii mosty protetyczne cena