Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Skóra bywa zwykle blada, nie

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Skóra bywa zwykle blada, nie zaś sinawa, jak w zapaleniu płuc kru- powym. Tętno częste, do 130 i więcej na minutę, małe, miękkie. Częstość oddechów dochodzi do 5.0 i więcej na minutę. Plwocina bywa lepka, rdzawa, innym razem śluzowa, może też wcale jej nie być. Czasami już wcześnie wykrywa się w niej prątki gruźlicy i włókna sprężyste, lecz nie zawsze, gdyż do rozpadu mas sero- watych może nie dojść wskutek szybkiego przebiegu choroby. Od czasu do czasu, lecz nie w każdym przypadku, bywa krwioplucie. Stan ogólny pogarsza się z dnia na dzień, nierzadko niewspół- miernie do rozległości zmian w płucach. Gorączka, początkowo w torze ciągłym, przybiera z początkiem drugiego tygodnia tor zwalnia- jący i waha się między 380 a 390 C, w dalszym przebiegu staje się nie- raz nieregularna. a nawet może przybierać tor gorączki trawiącej z po- tami. Stłumienie odgłosu pukowego rozszerza się, na to- miast sszmer oddechowy w miejscu bezwzględnego stłumienia słabnie i wkrótce pokrywa się licznymi drobnobańkowymi rzężeniami przybierającymi odcień dźwięczny. W moczu stwier- dza się prawie zawsze dodatni odczyn dwuawoy. Leuko- cytoza w krwi bywa niekiedy znaczna. Wśród gorączki i ciężkiego ogólnego stanu, nieraz z majaczeniem, następuje zgon zwykle w końcu trzeciego lub czwartego tygodnia. Jeżeli sprawa przeciąga się, to mogą nastąpić objawy rozpoczynają- cego się rozpadu, które omówiłem w rozdziale d ostrym zapaleniu płuc serowatym odoskrzelowym. Dalszy przebieg choroby może być taki sam jak tej postaci serowatego zapalenia płuc. Rzadko tylko masy serowate zostają zastąpione przez nieswoistą tkankę ziarninową z zejściem w mię- siste stwardnienie płuc (carnificatio pulmonum tuberculosa). Również rzadko zdarza się zejście w suchoty płuc nie postępujące z jamami. Rozpoznanie. [więcej w: , rozstanie, firma sprzątająca, fizjoterapia ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: firma sprzątająca fizjoterapia rozstanie