Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Spośród 73 genetycznie zsekwencjonowanych wirusów A (H1N1) pdm09, 72 (99%) było z grupy genetycznej hemaglutyniny 6B.1, a (1%) z grupy 6B. Spośród 73A (H3N2) wirusów, które były testowane przez sekwencjonowanie lub pirosekwencjonowanie, 34 (47%) było z grupy hemaglutyniny 3C.2a, a 39 (53%) z grupy 3C.3a. Wśród zsekwencjonowanych wirusów grypy B, 33 z 34 wirusów B / Yamagata (97%) należało do kladu 3, a wszystkie 35 wirusów B / Victoria należało do kladu 1A. Całkowita skuteczność szczepionki
Rycina 1. Rycina 1. Skorygowane wartości oceny skuteczności szczepionki przeciwko grypie, ogólnie i zależnie od wieku, podtypu wirusa lub linii wirusa oraz rodzaju szczepionki.W każdej podgrupie liczba pacjentów z przypadkami to liczba uczestników w tej podgrupie, u których wirus grypy; całkowita liczba w każdej podgrupie to liczba uczestników w podgrupie, którzy przebadali wynik pozytywny lub negatywny. Do analizy według podtypu wirusa lub linii, całkowita liczba obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali wynik negatywny plus wszystkie osoby, u których wynik testu był dodatni dla danego podtypu lub linii, z wyjątkiem faktu, że uczestnicy z terenu Wisconsin zostali wyłączeni z analizy A ( H3N2). Skuteczność szczepionki obliczono jako (1-OR) x 100, przy czym OR oznacza iloraz szans dla testu pozytywnego na obecność wirusa grypy wśród szczepionych i niezaszczepionych uczestników w każdej podgrupie. Poziome kreski wskazują 95% przedziały ufności. IIV oznacza inaktywowaną szczepionkę przeciw grypie, IIV3 trójwartościowy IIV, IVV4 czterowalentny IIV i LAIV4 czteroosobową żywą atenuowaną szczepionkę przeciw grypie.
Po skorygowaniu potencjalnych czynników zakłócających szacowana skuteczność szczepionki przeciwko wirusowi grypy wynosiła 48% (przedział ufności 95% [CI], 41 do 55, P <0,001) (rysunek i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Istotna skuteczność szczepionki była obserwowana we wszystkich grupach wiekowych (z szacunkami punktowymi w zakresie od 26 do 59%, P.0,04 dla wszystkich oszacowań) i dla każdego podtypu lub linii wirusa (z oszacowaniem punktowym w zakresie od 43 do 57%, P.0,03 dla wszystkich szacunki) (rysunek i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Wśród uczestników w każdym wieku zaobserwowano znaczącą skuteczność szczepionki dla inaktywowanej szczepionki przeciw grypie (P <0,001), ale nie dla czterowalentnej żywej atenuowanej szczepionki przeciw grypie (P = 0,86) (Figura 1).
Porównania typów szczepionek
Rycina 2. Rycina 2. Skorygowane wskaźniki skuteczności szczepionki przeciwko grypie wśród dzieci w wieku od 2 do 17 lat, ogółem i podzielone na czynniki podtypu wirusa, typu linii i rodzaju szczepionki.W każdej podgrupie liczba pacjentów z przypadkami to liczba dzieci w wieku 2 do 17 lat, u których stwierdzono obecność wirusa grypy (lub typu lub podtypu będącego przedmiotem zainteresowania w podgrupach opartych na tych czynnikach); całkowita liczba obejmuje nieszczepione dzieci, u których stwierdzono ujemny wynik testu na obecność wirusa grypy, dzieci zaszczepione odpowiednim typem szczepionki, u których wynik badania na obecność wirusa grypy był ujemny, oraz dzieci zaszczepione odpowiednią szczepionką i badane na obecność wirusa grypy (lub typu lub podtypu wirusa). zainteresowanie, w podgrupach, które są oparte na tych czynnikach). Skuteczność szczepionki obliczono jako (1-OR) x 100, przy czym OR oznacza iloraz szans na wynik pozytywny dla wirusa grypy wśród szczepionych przeciwko niezaszczepionym uczestnikom w każdej podgrupie
[przypisy: polcortolon, medycyna estetyczna lodz, nzoz kraków ]
[patrz też: centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja, artefakty ruchowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 ad 5”

  1. Kickstart Says:

    Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

  2. Papa Smurf Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: pościel antyalergiczna[...]

  3. Jakub Says:

    Chcesz jeść zdrowo – nie kupuj w marketach

Powiązane tematy z artykułem: artefakty ruchowe centrum rehabilitacji kraków sanitas lublin rejestracja