Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Poziome kreski wskazują 95% przedziały ufności. Rycina 3. Rycina 3. Wskaźniki szans dla grypy medycznie, ogólnie i według grupy wiekowej. Pozioma kreska wskazuje 95% przedziały ufności.
Wśród dzieci w wieku od 2 do 17 lat ryzyko grypy nie było znacząco niższe u osób, które otrzymały czterowalentną żywą atenuowaną szczepionkę przeciw grypie niż u tych, które nie otrzymały szczepionki; skuteczność szczepionki w tej grupie nie była znacząca dla zapobiegania grypie ogółem (skuteczność szczepionki, 5%, 95% CI, -47 do 39, P = 0,80) grypy A (H1N1) pdm09 (skuteczność szczepionki, – 19%, 95% CI, -113 do 33, P = 0,55) lub grypy B (skuteczność szczepionki, 18%, 95% CI, -52 do 56, P = 0,53) (rysunek 2 i tabela S2 w Dodatek dodatkowy). Natomiast ryzyko grypy było znacznie niższe u dzieci, które otrzymały inaktywowaną szczepionkę przeciw grypie niż u tych, które nie otrzymały szczepionki; skuteczność inaktywowanej szczepionki w tej grupie była znacząca w stosunku do grypy spowodowanej przez jakikolwiek wirus (skuteczność szczepionki, 60%, 95% CI, 47 do 70, P <0,001), przez A (H1N1) pdm09 (skuteczność szczepionki, 63%; 95% CI, 45 do 75, P <0,001) i przez wirus grypy B (skuteczność szczepionki, 54%, 95% CI, 31 do 69, P = 0,001). W porównaniu 136 dzieci (2 do 17 lat), które otrzymały czterowalentną żywą atenuowaną szczepionkę i 682 dzieci, które otrzymały trójwartościową lub czterowalentną inaktywowaną szczepionkę, żywa atenuowana szczepionka wiązała się ze znacznie wyższymi szansami grypy (iloraz szans, 2,7; 95% CI, 1,6 do 4,6, P <0,001) (Figura 3).
Oceny skuteczności szczepionki były wyższe w przypadku czterowalentnej inaktywowanej szczepionki niż trójwalentnej inaktywowanej szczepionki, zarówno ogólnej, jak i gdy stratyfikowano uczestników zgodnie z grupą wiekową (tabela S2 w dodatkowym dodatku), ale różnice nie były znaczące. W porównaniu pomiędzy 781 uczestnikami, którzy otrzymali trójwalentną szczepionkę inaktywowaną standardową dawką i 1885, którzy otrzymali czterowalentną inaktywowaną szczepionkę, szczepionka trójwalentna nie była powiązana ze znacznie wyższymi szansami grypy, ogólnie (iloraz szans, 1,2, 95% CI 0,8 do 1,7) lub według grupy wiekowej (Ryc. 3). Przeciw wirusom B / Victoria, które nie były zawarte w trójwalentnej inaktywowanej szczepionce, zaobserwowaliśmy znacznie wyższą skuteczność szczepionki dla czterowalentnej inaktywowanej szczepionki niż dla szczepionki trójwalentnej (57% [95% CI, 36 do 71] w porównaniu do -99% [ 95% CI, -311 do 4], P = 0,01 dla porównania).
Skutki wcześniejszego szczepienia przeciw grypie
Ryc. 4. Ryc. 4. Skorygowane wartości oceny skuteczności szczepionki przeciwko grypie, uwarunkowane otrzymaniem szczepionek na bieżący sezon (2015-2016) i poprzedni sezon (2014-2015). W każdej podgrupie liczba przypadków pacjentów to liczba uczestnicy z określoną historią szczepień, którzy przebadali wynik dodatni pod kątem odpowiedniego podtypu lub linii wirusa grypy; całkowita liczba w każdej podgrupie to liczba uczestników z określoną historią szczepień, którzy przebadali wynik ujemny na grypę lub pozytywnie dla określonego podtypu lub linii
[przypisy: ginekolog endokrynolog warszawa, edukacja zdrowotna definicja, depresja objawy i leczenie ]
[patrz też: fsh cena badania, fizjoterapia uroginekologiczna, bedicort g zamiennik bez recepty ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 ad 6”

 1. Oliwier Says:

  Jaki jest cel takich artykułów jak ten i kilka innych

 2. Chicago Blackout Says:

  Article marked with the noticed of: legitymacja hologram[...]

 3. Filip Says:

  Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

 4. Izabela Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu chirurg plastyczny[...]

 5. Wiktoria Says:

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?

Powiązane tematy z artykułem: bedicort g zamiennik bez recepty fizjoterapia uroginekologiczna fsh cena badania