Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

To niepowodzenie żywej atenuowanej szczepionki było zaskakujące, ponieważ wcześniejsze randomizowane próby zasugerowały, że wśród małych dzieci, trójwartościowa żywa atenuowana szczepionka zapewniała ochronę przed grypą, która była lepsza niż szczepionka z trójwartościowej inaktywowanej szczepionki. 13,14 Słaba termostabilność Szczepy szczepionkowe (H1N1) pdm09 podejrzewano jako możliwą przyczynę, a szczep A (H1N1) pdm09 w żywej atenuowanej szczepionce zaktualizowano do A / Boliwia / 559/2013 (wirus podobny do A / California / 7/2009) na sezon grypowy 2015-2016. Poniżej przedstawiamy szacunki skuteczności szczepionki przeciwko grypie z sieci skuteczności szczepienia przeciwko grypie w sezonie epidemicznym grypy 2015-2016, w tym porównania skuteczności szczepionki między trójwartościowymi i czterowalecznymi szczepionkami inaktywowanymi oraz czterowalentną żywą atenuowaną szczepionką. Metody
Badana populacja
Szczegóły dotyczące skuteczności sieci szczepień przeciwko grypie zostały opublikowane wcześniej .3,8-10 Uczestnicy badania byli rekrutowani w sezonie epidemicznym grypy 2015-2016 (zdefiniowanym przez lokalny nadzór grypowy) na terenach badań w Michigan, Pensylwanii, Teksasie, Waszyngtonie i Wisconsin. Odpowiednimi uczestnikami byli pacjenci w wieku 6 miesięcy lub starsi, którzy w czasie wizyty lekarskiej zgłaszali się do ambulatoryjnych klinik leczenia ostrej niewydolności oddechowej z kaszlem trwającym 7 dni lub krócej. Pacjenci, którzy otrzymali leki przeciwwirusowe na obecną chorobę, którzy byli młodsi niż 6 miesięcy od września 2015 r. Lub którzy zapisali się do badania w ciągu ostatnich 14 dni, nie kwalifikowali się. Pracownicy naukowi uzyskali świadomą zgodę od pacjentów (lub od rodzica lub opiekuna nieletnich) i przeprowadzili wywiady z pacjentami dotyczące cech demograficznych, czynników ryzyka grypy, stanu zdrowia, objawów i odbioru szczepionki przeciw grypie w bieżącym sezonie. Warunki zdrowotne związane ze zwiększonym ryzykiem ciężkiej grypy15 zostały określone na podstawie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób przypisanych do spotkań medycznych w roku poprzedzającym rejestrację (patrz sekcja Metody w Dodatkowym dodatku, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu) .
Historia szczepień przeciw grypie
Szczepy wirusa zalecane dla szczepionek przeciwko grypie północnej na lata 2015-2016 to: A / California / 7/2009 (H1N1pdm09), podobne, A / Switzerland / 9715293/2013 (H3N2), podobne, B / Phuket / 3073/2013-podobne ( Szczepy Yamagata) i (w przypadku czterowalentnych szczepionek) wirus typu B / Brisbane / 60/2008 (linia Victoria). Pracownicy naukowi sprawdzili elektroniczne zapisy dotyczące immunizacji dla wszystkich uczestników, aby ustalić liczbę szczepień przeciwko grypie. Elektroniczne rejestry szczepień różniły się w zależności od ośrodka i obejmowały elektroniczne rejestry medyczne, rejestry zdrowia pracowników i rejestry szczepień państwowych. Podczas wywiadów rekrutacyjnych uczestnicy (lub ich rodzice lub opiekunowie) przedstawili również informacje dotyczące tego, czy otrzymali szczepionkę przeciwko grypie w bieżącym sezonie, w tym informacje na temat rodzaju szczepionki (spray do nosa w porównaniu z iniekcją) (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku). Historia szczepień przeciw grypie w bieżącym sezonie została zdefiniowana za pomocą elektronicznych rejestrów szczepień i danych zgłoszonych przez uczestników, jak opisano wcześniej.8 Status szczepień w poprzednim sezonie został określony za pomocą elektronicznych zapisów szczepień.
Metody laboratoryjne
W momencie włączenia do badania personel badany uzyskał połączone próbki wymazu z nosa i ust lub gardła (pobierano tylko wymazy z nosa dla dzieci poniżej 2 lat)
[hasła pokrewne: edukacja zdrowotna definicja, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka legnica, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka ]
[hasła pokrewne: encyklopedia zdrowia, badania prenatalne koszt, aktualne wystepowanie grzybow ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 ad”

 1. Justyna Says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 2. Bianka Says:

  [..] Cytowany fragment: szczoteczki dla dzieci[...]

 3. Wooden Man Says:

  Takie bóle nie są przyjemne

 4. Kamila Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: najlepsze aminokwasy[...]

 5. Stefan Says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

Powiązane tematy z artykułem: aktualne wystepowanie grzybow badania prenatalne koszt encyklopedia zdrowia