Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Próbki badano na obecność wirusów grypy przy użyciu reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) .9 Próbki badano najpierw pod kątem wirusa grypy A lub B; kolejne testy zidentyfikowały podtyp wirusa grypy A i linię wirusa grypy B. Uczestnicy, którzy zostali pozytywnie oceniani pod kątem grypy, zostali zakwalifikowani jako pacjenci z przypadkami, a uczestnicy, którzy otrzymali wynik negatywny, zostali oznaczeni jako pacjenci bez przypadku. Część próbek dodatnich pod kątem wirusa grypy została wysłana do Ośrodków Kontroli i Prewencji Chorób w celu scharakteryzowania genetycznego, charakterystyki antygenowej lub obu. Pełnej długości sekwencje hemaglutyniny uzyskano za pomocą sekwencjonowania całego genomu z oryginalnych próbek próbek.16 Wirusy sklasyfikowano do grup genetycznych hemaglutyniny na podstawie analiz filogenetycznych. Ponadto, wirusy A (H3N2) zaklasyfikowano do grup genetycznych hemaglutyniny za pomocą testu pirosekwencjonowania.17,18 Wybrane wirusy z każdego kladu lub grupy genetycznej hodowano do wysokiego miana i charakteryzowano antygenowo za pomocą hamowania hemaglutynacji lub zmniejszania ostrości (dla A [H3N2]) testy przeciwko szczepieniom referencyjnym szczepionek 2015-2016. 19
Analiza statystyczna
Wykluczyliśmy następujących uczestników z pierwotnych analiz: uczestników z niejednoznacznymi wynikami RT-PCR, uczestników, którzy zostali zaszczepieni na mniej niż 14 dni przed wystąpieniem choroby (zgłoszone przez uczestnika), dzieci poniżej 9 roku życia, które zostały częściowo zaszczepione zgodnie z Komitetowi Doradczemu ds. Zaleceń w zakresie Szczepień (ACIP) na lata 2015-2016, 15 pacjentom i pacjentom nie będącym pacjentami, którzy zostali wpisani poza okresy lokalnego krążenia wirusa grypy. Dla pozostałych uczestników obliczyliśmy statystykę opisową oddzielnie dla pacjentów z przypadkami grypy i pacjentów nie będących przypadkami, w tym dla median dla zmiennych ciągłych i dla zmiennych kategorialnych.
Skuteczność szczepionki przeciwko grypie została oszacowana za pomocą testu negatywnego, który porównuje szanse pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa grypy wśród osób zaszczepionych w porównaniu z nieszczepionymi 20,21 Po Jackson i Nelson, 20 uważaliśmy skuteczność szczepionki za względną różnicę w ryzyko grypy pomiędzy zaszczepionymi i niezaszczepionymi uczestnikami, wyrażone w procentach i liczone jako (1-OR) × 100, gdzie OR jest ilorazem szans grypy wśród osób zaszczepionych w porównaniu z osobami nieszczepionymi, określonymi na podstawie modeli regresji logistycznej. 95-procentowe przedziały ufności dla skuteczności szczepionki zostały obliczone jako 1-CIOR, gdzie CIOR jest przedziałem ufności szacunków ilorazu szans. Z góry szacunki zostały dostosowane do miejsca w sieci, wieku (z wykorzystaniem liniowych splineów o ograniczonym ogonie), obecności stanów chorobowych wysokiego ryzyka i czasu kalendarzowego (w odstępach 2-tygodniowych). Żadne dodatkowe zmienne nie zmodyfikowały szacowanego ilorazu szans o 5% lub więcej, z góry ustalony próg włączenia, więc ostateczny model obejmował tylko a priori zmienne towarzyszące.
Oceniliśmy skuteczność szczepionki w każdej chorobie związanej z grypą oraz osobno w związku z chorobą spowodowaną grypą w zależności od podtypu lub linii. Oceniliśmy również skuteczność szczepionki w zależności od grupy wiekowej, rodzaju szczepionki (ogółem i wśród dzieci w wieku od 2 do 17 lat) oraz otrzymania szczepionki na sezon 2014-2015 (wśród uczestników .9 lat)
[więcej w: levitra bez recepty, ośrodek chorób rzadkich, medycyna estetyczna w Warszawie ]
[przypisy: acetylowany adypinian diskrobiowy, wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, mosty protetyczne cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 cd”

 1. Sherwood Gladiator Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog katowice[...]

 2. Piotr Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 3. New Cycle Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: sklep rehabilitacyjny[...]

 4. Roksana Says:

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

 5. The Howling Swede Says:

  [..] Cytowany fragment: USG piersi[...]

 6. Nightmare King Says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

Powiązane tematy z artykułem: acetylowany adypinian diskrobiowy mosty protetyczne cena wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz