Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

W przypadku specyficznych dla podtypu i specyficznych dla linii oszacowań wykluczono pacjentów pacjentów zakażonych innymi podtypami lub liniami wirusa grypy. W przypadku oszacowań dotyczących specyficznych rodzajów szczepionek wykluczono uczestników, którzy otrzymali inne typy szczepionek. We wszystkich szacunkach przyjęto, że wartości P mniejsze niż 0,05 wskazują na istotność statystyczną. Aby ocenić potencjał stronniczości z wykluczeniem częściowo zaszczepionych dzieci w wieku poniżej 9 lat, powtórzyliśmy podstawowe analizy (skuteczność szczepionki ogółem i stratyfikacja w zależności od wieku) z uwzględnieniem tych dzieci. Oceniliśmy skuteczność szczepionki, jednocześnie ograniczając analizę do uczestników, którzy zarejestrowali się w okresie krótszym niż 5 dni po wystąpieniu choroby, w celu zidentyfikowania błędu wynikającego z wyników fałszywie ujemnego wyniku testu wirusa grypy wśród uczestników, którzy przedstawili wyniki od 5 do 7 dni po wystąpieniu choroby. Oceniliśmy również skuteczność szczepionki, stosując różne definicje szczepień: tylko szczepienia zgłaszane przez uczestników (z wyjątkiem miejsca w stanie Wisconsin, gdzie dane zebrane od uczestników nie zostały zebrane) i elektroniczne zapisy dotyczące szczepień – potwierdziły tylko szczepienia.
Wyniki
Charakterystyka uczestników
Od 2 listopada 2015 r. Do 15 kwietnia 2016 r. Zgłosiło się 7563 pacjentów, którzy zgłosili się do ambulatoryjnych klinik w przypadku ostrych chorób układu oddechowego. Wykluczyliśmy 684 uczestników (9%) z pierwotnych analiz, w tym 10 uczestników z nierozstrzygającymi wynikami RT-PCR, 62 uczestników, którzy zostali zaszczepieni na mniej niż 14 dni przed wystąpieniem choroby, 160 częściowo zaszczepionych dzieci w wieku poniżej 9 lat i 452 uczestnicy wirusa grypopodobnego, którzy zapisali się poza okresy krążenia grypy. Spośród pozostałych 6879 uprawnionych uczestników 1309 (19%) uzyskało wynik pozytywny na obecność wirusa grypy (przypadek pacjentów), a liczba przypadków osiągnęła maksimum w tygodniu kalendarzowym 10 (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym). Pacjenci z grypą obejmowali 765 (58%) osób zakażonych A (H1N1) pdm09, 72 (6%) zakażonych A (H3N2), 250 (19%) zakażonych B / Yamagata, 200 (15%) zakażonych B / Victoria i 3 (<1%) skorelowane z A (H1N1) pdm09 i B / Yamagata (tabela S1 w dodatkowym dodatku); 16 było zainfekowanych wirusem grypy A, ale nie określono podtypu, a 3 zakażono wirusem grypy B o nieokreślonej linii. W sumie 3396 uczestników (49%) zostało zaszczepionych na 14 lub więcej dni przed wystąpieniem choroby.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania. W porównaniu z pacjentami bez przypadku, pacjenci byli bardziej prawdopodobne, że byli w wieku od 9 do 64 lat, mężczyźni, i czarny i nie-latynoscy, aby zgłosić doskonałe ogólne zdrowie oraz mieć krótszą przerwę od początku choroby do zapisania się (Tabela i Tabela Chorzy z przypadkami byli mniej podatni na otyłość niż pacjenci nie będący pacjentami (wskaźnik masy ciała [waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach], .30), którzy mają wysokie ryzyko medyczne lub mają otrzymała szczepionkę przeciw grypie. Wśród pacjentów, którzy nie byli skrzywdzeni, osoby zaszczepione wykazywały tendencję do bycia starszymi, kobietami oraz osób białych i nie-latynoskich, a także do jednego lub więcej chorób zawodowych wysokiego ryzyka i poziomu wykształcenia wyższego lub wyższego (tabela i tabela).
Antygenowa i genetyczna charakterystyka wirusów
Wszystkie antygenowo scharakteryzowane wirusy – wirusy 67 A (H1N1) pdm09, 16 A (H3N2), 43 wirusy B / Yamagata i 47 wirusów B / Victoria – były antygenowo podobne do odpowiednich szczepów referencyjnych szczepionek
[więcej w: nzoz szczecin, medycyna estetyczna lodz, anatomia palpacyjna ]
[hasła pokrewne: chemioterapia neoadjuwantowa, psychoterapia grupowa warszawa, pozycję podczas stosunku film ]

Tags: , ,

No Responses to “Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4”

  1. Diana Says:

    cierpiącym na przewlekłe bóle brzucha o nieustalonej przyczynie

  2. Alexander Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapeuta lublin[...]

  3. Michalina Says:

    No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

Powiązane tematy z artykułem: chemioterapia neoadjuwantowa pozycję podczas stosunku film psychoterapia grupowa warszawa