Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Zgłoszono liczbę zaostrzeń w każdej grupie badawczej. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2.2 (SAS Institute), a wszystkie zgłoszone wartości P są dwustronne. Wyniki
Podstawowa charakterystyka demograficzna i przestrzeganie schematu postępowania
Ryc. 1. Ryc. 1. Randomizacja i obserwacja pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) w stadium lub 2. ZŁOTO. Przyczyny przerwania badania nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami. W sumie 140 pacjentów (33,2%) w grupie placebo wycofało się, podobnie jak 116 (27,7%) w grupie leczonej tiotropium (P = 0,27). Pacjenci, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę tiotropium lub placebo i mieli dostępne dane dotyczące pomiaru skuteczności po linii podstawowej (tj. Pacjenci, którzy zostali poddani ocenie spirometrycznej po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela podczas każdej planowanej wizyty kontrolnej) zostali włączeni do pełnego zestawu analiz.
Losowo przypisaliśmy 841 pacjentom z POChP (367 pacjentów z chorobą GOLD stadium i 474 z etapem 2), aby otrzymać placebo (422 pacjentów) lub tiotropium (419) (Figura 1). Spośród 771 pacjentów włączonych do pełnego zestawu analiz (383 pacjentów w grupie placebo i 388 w grupie tiotropium) 585 ukończyło wizyty kontrolne przez 2 lata. W sumie 256 pacjentów wycofało się z badania (140 pacjentów [33,2%] w grupie placebo i 116 [27,7%] w grupie tiotropium). Nie było znaczących różnic pod względem cech demograficznych ani powodów wycofania (rys. i tabela S1 w dodatku uzupełniającym, dostępne na stronie internetowej). Charakterystyka demograficzna i kliniczna była podobna u pacjentów, którzy się wycofali, i tych, którzy się nie wycofali, z wyjątkiem średniego (. SD) wyniku CCQ (1,09 . 0,79 u pacjentów, którzy wycofali się vs. 0,94 . 0,71 u osób, które ukończyły badanie, P = 0,008) i wyniku CAT (6,9 . 5,8 vs. 7,8 . 6,3, P = 0,03) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym (pełny zestaw analiz). Wartości wyjściowe pacjentów w pełnym zestawie analiz były podobne w obu grupach. Średni wiek pacjentów wynosił 63,9 lat w grupie placebo i 64,2 lat w grupie otrzymującej tiotropium, a średni wskaźnik palenia (liczba paczek papierosów dziennie pomnożony przez lata palenia) wynosił 55,1 lat paczki i 50,6 lata paczki. Średnia FEV1 przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela wynosiła 1,82 litra (73,4% wartości przewidywanej) w grupie placebo i 1,80 litra (72,6% wartości przewidywanej) w grupie tiotropium; średnia wartość FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela wynosiła odpowiednio 1,94 litra (78,1% wartości przewidywanej) i 1,93 litra (77,9% wartości przewidywanej). Nie zaobserwowano istotnych różnic między grupami w skali duszności mMRC, wynikach CAT lub CCQ oraz w stosowaniu współistniejących leków oddechowych (Tabela 1).
Średnia ekspozycja na schemat badania wynosiła 604 dni w grupie placebo (wskaźnik przylegania, 90,5%) i 638 dni w grupie otrzymującej tiotropium (wskaźnik przylegania, 93,3%) (P = 0,009 dla porównania średniej ekspozycji; P = 0,004 dla porównanie stopnia przylegania). Liczba przypadków podania leku i liczba dni stosowania leków ratunkowych była większa w grupie placebo niż w grupie leczonej tiotropium (odpowiednio: p = 0,002 i p = 0,02).
[przypisy: medycyna estetyczna w Warszawie, ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci, metamina ]
[przypisy: przychodnia salus, alfa pvp skutki uboczne, stomatolog mokotów ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad 5”

 1. Gustaw Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: lekarskie wizyty domowe[...]

 2. Gas Man Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 3. Adam Says:

  [..] Cytowany fragment: klinika medycyny estetycznej warszawa[...]

 4. Milan Says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: alfa pvp skutki uboczne przychodnia salus stomatolog mokotów