Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami w odniesieniu do palenia tytoniu lub stosowania innych leków stosowanych w chorobach układu oddechowego (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Funkcja płuc
Ryc. 2. Rycina 2. Średnie wymuszona objętość wydechowa w sekundzie (FEV1) i wymuszona siła życiowa (FVC) przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela oraz ryzyko ostrego zaostrzenia POChP w czasie. Tiotropium spowodowało znacznie wyższy FEV1 przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela niż placebo po 24 miesiącach, z różnicą między grupami wynoszącą 157 ml (95% CI, od 123 do 192, P <0,001) i przy każdej wizycie (zakresy średnich różnic, od 127 do 169 ml w FEV1 przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela i 71 do 133 ml w FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela; p <0,001 dla wszystkich porównań) (panel A). Wartość FVC była istotnie wyższa w grupie leczonej tiotropium niż w grupie placebo (zakresy średnich różnic, od 110 do 164 ml w FVC przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela i od 53 do 96 ml w FVC po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela; P <0,05 dla wszystkich porównań) ( Panel B). I słupki wskazują . SD. Zastosowanie tiotropium spowodowało znacznie dłuższy czas do pierwszego ostrego zaostrzenia POChP (25. percentyl, 522 dni, 95% CI, 341 do 649) niż placebo (25 percentyl, 236 dni, 95% CI, 177 do 331). Częstość występowania ostrego zaostrzenia POChP była niższa w przypadku tiotropium niż w przypadku placebo (panel C).
Tiotropium spowodował znacząco wyższy FEV1 przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela niż placebo w 24 miesiącu, z różnicą między grupami wynoszącą 157 ml (95% przedział ufności [CI], 123 do 192; P <0,001) (Figura 2 i tabela S4 w Dodatek dodatkowy). Podczas każdej wizyty należy podać średnią FEV1 (zakres średnich różnic, od 127 do 169 ml przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela i 71 i 133 ml po podaniu leku rozszerzającego oskrzela) oraz średnią wartość FVC (zakresy średnich różnic, od 110 do 164 ml przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela i od 96 ml po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela) było istotnie wyższe w grupie leczonej tiotropium niż w grupie placebo (p <0,001 dla wszystkich porównań FEV1 i P <0,05 dla wszystkich porównań FVC podczas wizyt kontrolnych w 24 miesiącu) (ryc. Tabela
Tabela 2. Tabela 2. Roczne spadki FEV1, FVC, procent przewidywanych wartości FEV1, procent przewidywanych wartości FVC i FEV1: stosunek FVC przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela. Od dnia 30 do 24 miesiąca, roczny spadek wartości FEV1 przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela w grupie otrzymującej tiotropium stosowano 38 ml / rok i 53 ml / rok w grupie placebo (różnica 15 ml na rok, 95% CI, -1 do 31, P = 0,06), a roczny spadek FEV1 po podaniu leku rozszerzającego oskrzela w grupie otrzymującej tiotropium dawka wynosiła 29 ml na rok w porównaniu z 51 ml na rok w grupie placebo (różnica: 22 ml na rok, 95% CI, 6 do 37, P = 0,006). Podobne obserwacje zaobserwowano dla różnic między grupami w procentach przewidywanej wartości FEV1 oraz w analizach po skorygowaniu o status palenia, procentem przewidywanej wartości FEV1 na początku, wieku, płci, hospitalizacji, stadium GOLD i wskaźnik masy (waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach). Grupy nie różniły się istotnie w FVC, procentach przewidywanej wartości FVC i stosunku FEV1: FVC ocenionym przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela (Tabela 2).
Ostre zaostrzenia POChP
Ogółem 112 pacjentów (28,9%) w grupie leczonej tiotropium i 150 (39,2%) w grupie placebo miało ostre zaostrzenie POChP
[podobne: nzoz szczecin, chlorella zastosowanie, ośrodek chorób rzadkich ]
[hasła pokrewne: encyklopedia zdrowia, badania prenatalne koszt, aktualne wystepowanie grzybow ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad 6”

  1. Bitmap Says:

    Profilaktyka to regularne badania

  2. Martyna Says:

    Article marked with the noticed of: krzesło do masażu[...]

  3. Weronika Says:

    Witam, tydzień temu wykryto mi niedoczynność tarczycy a mianowicie TSH 5,620

Powiązane tematy z artykułem: aktualne wystepowanie grzybow badania prenatalne koszt encyklopedia zdrowia