Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

U pacjentów z wynikiem CAT mniejszym niż 10, ocena skali duszności mMRC i ocena jakości życia były niższe (wskazujące poprawę kliniczną) w grupie leczonej tiotropium niż w grupie placebo w 15, 21 i 24 miesiącu. podano w tabelach od S12 do S16 w dodatkowym dodatku. Analizy podgrup uwarstwione według stadium GOLD i kategorii (1 vs 2 i A vs. B) wykazały wyniki podobne do tych z ogólnej analizy. Szczegóły podano w tabelach od S17 do S23 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
Zbadaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo tiotropium w dużej grupie pacjentów, którzy mieli ZŁO stadium lub stadium 2 POChP. Tiotropium spowodował istotnie wyższą wartość FEV1 niż placebo po 24 miesiącach i złagodził roczny spadek wartości FEV1 ocenianej po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela, ale nie FEV1 ocenianej przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela. Ponadto, tiotropium powodowało mniejszą częstość zaostrzeń POChP niż placebo i poprawę jakości życia u pacjentów ze stadium 1. lub 2. POChP GOLD. Podobne wyniki uzyskano u pacjentów, którzy mieli wynik CAT mniejszy niż 10.
Badania kliniczne z interwencją lekową u pacjentów z GOLD 1. stadium POChP lub z wynikiem CAT poniżej 10 są rzadkością, a niektóre dane są dostępne w analizach podgrup post hoc. 91,21 Nasze wieloośrodkowe badanie dotyczyło pacjentów ze stadium 1. lub 2. z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. i włączono ponad 40% pacjentów z chorobą stopnia 1. i ponad 70% pacjentów z wynikiem CAT poniżej 10, głównie ze społeczności za pomocą programu badań przesiewowych POChP. Początkowo u większości pacjentów występowała mała częstość zaostrzeń POChP i przyjmowano minimalną dawkę leków.
Próby zmniejszenia progresji POChP z tiotropium nie zakończyły się pełnym sukcesem. W analizie podgrupy próby długotrwałego wpływu funkcji z tiotropium (UPLIFT) na leczenie, tiotropium powodowało roczny spadek wartości FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela u pacjentów z GOLD-POChP stadium 2, który był mniejszy niż spadek u pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Jednak średnie różnice między grupami były niewielkie i nieistotne klinicznie (6 ml na rok) 9. W naszym badaniu rekrutowaliśmy tylko pacjentów z łagodną lub umiarkowaną POChP, co mogło przyczynić się do różnic w wynikach między tymi dwoma badaniami. Poprzednie doniesienia pokazały, że u wcześniej nieleczonych pacjentów z POChP tiotropium doprowadziło do rocznego spadku FEV1, który był wolniejszy niż w przypadku placebo.20 W innym badaniu z udziałem pacjentów z łagodną do umiarkowanej POChP FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela była istotnie statystycznie istotna. większa po 12 tygodniach leczenia tiotropium niż po placebo, co sugeruje, że tiotropium może być skuteczne w łagodnym COPD.10 Jednakże w retrospektywnym badaniu kohortowym z udziałem pacjentów z wczesnym stadium POChP (FEV1 .70% wartości przewidywanej), tiotropium nie powodowało znacznie mniejszego spadku niż placebo w FEV1 (spadek FEV1 przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela, 30,4 ml rocznie w grupie leczonej tiotropium i 21,9 ml rocznie w grupie placebo, spadek FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela, 23,9 ml na odpowiednio rok i 22,5 ml na rok) .21 To stwierdzenie może wynikać z projektu retrospektywnego i małej liczebności próby.
Definicja przypadku stosowanego w POChP była stosunkiem FEV1: FVC poniżej 0,70 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela plus objawami ze strony układu oddechowego, historią narażenia na czynniki ryzyka (np. Palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, spalanie biomasy) lub oba rodzaje. 23 Pacjenci z wczesnym stadium POChP pozostają bezobjawowi, ale mają gwałtowny spadek czynności płuc.24-26 W naszym badaniu wszyscy uczestnicy spełnili definicję diagnostyczną POChP pod względem czynników ryzyka i wyników spirometrycznych, a także u pacjentów z CAT niższy niż 10, tiotropium powodowało roczny spadek FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela, który był mniejszy niż spadek obserwowany w przypadku placebo Nie wiadomo, czy zapobieganie związanej z POChP utraty czynności płuc związane z tiotropium ma jakikolwiek wpływ na mechanizmy leżące u podstaw POChP. Jeśli nie, to korzyść, którą zaobserwowaliśmy, może po prostu opóźnić rozwój cięższej choroby, a nie jej zapobiec.
Zapobieganie zaostrzeniu POChP zostało wyraźnie określone jako główny cel dla pacjentów cierpiących na POChP o dowolnym stopniu nasilenia.15 Tiotropium spowodował znacznie niższą częstość ostrych zaostrzeń POChP niż placebo, co potwierdza poprzednie doniesienia. 20 Na koniec nasze badanie nie wykazało istotnych różnic w odniesieniu do działań niepożądanych (np. Działań sercowo-naczyniowych, choroby dróg moczowych), które były związane z tiotropium w porównaniu z placebo, z wyjątkiem suchości w ustach lub dyskomfortu w gardle.
Podsumowując, badanie to wykazało, że tiotropium było skuteczne w poprawianiu czynności płuc i jakości życia oraz powodowało niższą częstość ostrych zaostrzeń POChP niż placebo wśród pacjentów z chorobą GOLD stopnia lub 2. Czy kwestia wczesnej interwencji z tiotropium zmienia długotrwały przebieg POChP, pozostaje kwestią otwartą.
[więcej w: leczenie kanałowe pod mikroskopem warszawa, ginekolog endokrynolog warszawa, ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci ]
[więcej w: chemioterapia neoadjuwantowa, psychoterapia grupowa warszawa, pozycję podczas stosunku film ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad 8”

 1. Twitch Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu 5 najlepszych suplementów[...]

 2. Oskar Says:

  mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

 3. Hanna Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: USG 3D[...]

 4. Piotr Says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

Powiązane tematy z artykułem: chemioterapia neoadjuwantowa pozycję podczas stosunku film psychoterapia grupowa warszawa