Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Tiotropium łagodzi ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe u pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią POChP, zmniejsza pułapkę powietrzną i duszność wysiłkową oraz poprawia tolerancję wysiłku i jakość życia związaną ze zdrowiem.7-9 Natomiast niewiele wiadomo na temat leczenia POChP stadium ZŁOTA i wczesny etap 2 (FEV1 .60% przewidywanej wartości). W małych próbach i analizach podgrup z udziałem pacjentów z POChP terapia tiotropium poprawiała czynność płuc (mierzoną FEV1 i wymuszoną wydolnością życiową [FVC]) u pacjentów ze stadium GOLD i wczesnym stadium 2.10, 11 Przeprowadziliśmy prospektywne badanie mające na celu zbadanie wpływu tiotropium na FEV1 u pacjentów z GOLD lub 2 POChP. Metody
Wersja próbna
Od października 2011 r. Do września 2015 r. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie 4 fazy z udziałem pacjentów ze stadium 1. lub 2. z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pacjenci zostali zidentyfikowani na podstawie badań przesiewowych w 24 ośrodkach w Chinach kontynentalnych12 i zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: do otrzymywania tiotropium (w dawce 18 .g raz na dobę) lub pasującego placebo, podawanego za pomocą inhalatora (HandiHaler) raz codziennie przez 2 lata. Randomizacja była scentralizowana i prowadzona przy użyciu bloków wielkości czterech, podzielonych na straty według miejsca badania.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica między grupami w zmianie od wartości wyjściowej do 24 miesięcy w FEV1 przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały następujące: różnica między grupami w zmianie od wartości początkowej do 24 miesięcy w FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela; FVC przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela po 24 miesiącach od wartości wyjściowej; roczne spadki FEV1, FEV1 jako procent wartości przewidywanej przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela oraz stosunek FEV1: FVC od 30 do 24 miesiąca; zmiany w wyniku testu oceny COPD (CAT) (wyniki wahają się od 0 do 40, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę), 13 wyników Klinicznego POChP (punktacja CCQ) (wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 6, przy czym wyższe wyniki wskazują na gorsze wyniki kontrola kliniczna), 14 oraz zmodyfikowany wynik skali duszności (MRRC) dla skali badań medycznych (mMRC) (wyniki wahają się od 0 do 4, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej ciężką duszność) od wartości początkowej do 24 miesięcy; czas trwania i nasilenie zaostrzeń POChP; czas do pierwszego zaostrzenia POChP; oraz stosowanie leków ratunkowych. Dalsze szczegóły projektu badania zostały opublikowane wcześniej. Protokół jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Pacjenci
Kluczowymi kryteriami włączenia były wiek od 40 do 85 lat i rozpoznanie POChP w stadium lub 2 GOLD, zdefiniowane jako stosunek FEV1: FVC poniżej 0,70 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela plus objawy ze strony układu oddechowego, historia ekspozycji na czynniki ryzyka ( np. palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza, spalanie biomasy) lub FEV1 50% lub więcej wartości przewidywanej, mierzone 20 minut po inhalacji 400 .g albuterolu (Ventolin, Glaxo Wellcome) .15 Kluczowe kryteria wykluczenia Zaostrzenie POChP występujące na 4 tygodnie przed badaniem przesiewowym, choroba dużych dróg oddechowych (np. Rak), astma i ciężka choroba ogólnoustrojowa.
Procedury
Kontynuację zaplanowano na miesiąc, a następnie co 3 miesiące
[podobne: triamcynolon, depresja objawy i leczenie, wstyd przed dentystą ]
[podobne: centrum rehabilitacji kraków, sanitas lublin rejestracja, artefakty ruchowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc ad”

 1. Tomasz Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: stomatolog lublin[...]

 2. Borys Says:

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 3. Aleksandra Says:

  Article marked with the noticed of: gabinet medycyny estetycznej[...]

 4. Robert Says:

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

Powiązane tematy z artykułem: artefakty ruchowe centrum rehabilitacji kraków sanitas lublin rejestracja